OLJE OG GASS

Statoil kan bli dømt for ytterligere to miljøkrimsaker

Statoil har fått bot på 10 millioner kroner for lekkasje fra Veslefrikk-plattformen.
Statoil har fått bot på 10 millioner kroner for lekkasje fra Veslefrikk-plattformen.
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
24. okt. 2013 - 09:41

Flere miljøkriminalitetssaker står på blokka hos statsadvokaten i Rogaland, der Statoil er i hovedrollen. Statoil ble nylig, ifølge VG, idømt 10 millioner kroner i bot etter et stort utslipp fra Veslefrikk.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet om, hadde både Miljødirektoratet og Bellona anmeldt Statoil for utslippet, som var på hele 12.000 tonn kjemikalier.

Halvannen dags produksjon

Statsadvokaten i Rogaland henla saken, men Miljødirektoratet klaget på avgjørelsen. Her kom riksadvokaten frem til at Statoil skulle bli idømt en bot på 10 millioner kroner.

Denne boten vil Veslefrikks produksjon isolert sett, kunne sørge for å betale tilbake på under halvannet døgn. Ifølge Oljedirektoratet skal Veslefrikks produksjon i 2013 ligge på omkring 11.000 fat om dagen.

Med en oljepris på 110 dollar fatet, samt skrivende stunds dollarkurs, betyr dette at Veslefrikks produksjon i løpet av ett døgn tilsvarer verdier for omkring 7,17 millioner.

Les også: Utslipp fra ny Statoil-brønn kan gå rett til iskanten

Ny sak opprettet

Statsadvokat i Rogaland, Harald Grønlien, sier til Teknisk Ukeblad at statsadvokaten og riksadvokaten egentlig ikke var uenige, selv om statsadvokaten valgte å henlegge saken, mens riksadvokaten serverte oljeselskapet boten på 10 millioner kroner.

– Vi var enige om alt. Også vi kom frem til at det var grunnlag for straff. Men i dette tilfellet var det små nyanser. To aspekter i saken gikk på bevisets stilling, og ett aspekt gikk på at det ikke ville være hensiktsmessig med foretaksstraff, blant annet fordi det var såpass lenge siden utslippet skjedde, sier Grønlien.

Hos statsadvokaten i Rogaland ligger det nå ytterligere to saker til med Statoil i hovedrollen. Den ene saken, som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet om, dreier seg om en injeksjonsbrønn på Njord, som i en periode på mellom seks og syv år hadde lekkasje.

Alle kjemikalier lekket ut på havbunnen. Statoil fant ut av lekkasjen ved en tilfeldighet, og det ble gjort store funn av kraterlignende formasjoner på havbunnen.

Noe som har gjort at denne saken blir enda mer alvorlig, er at Statoil ikke rapporterte om saken før det hadde gått to år.

Bellona har anmeldt saken, og Miljødirektoratet har vurdert å gjøre det samme.

– Denne er det akkurat opprettet en sak på, bekrefter Grønlien.

Les også: Statoil bruker fjernstyrte helikoptre for å inspisere fakler

180.000 liter til sjøen

Han sier videre at det nærmer seg en avgjørelse på en annen forurensningssak. Denne er knyttet til Oseberg C, der Statoil har sendt 180.000 liter forurenset vann til Sture-terminalen, som igjen har gått på sjøen.

– Statoil-ansatte hadde vasket prosessutstyr om bord på Oseberg C. Det oppstod 180 kubikk med vaskevann og kjemikalier, som ble sendt med oljeeksportledningen til Sture-terminalen. Her ble det heller ikke behandlet som det skulle, sier Grønlien.

Han vil ikke forskuttere hva avgjørelsen i saken blir, men sier at det ikke er langt unna en avklaring.

Det var Bellona som politianmeldte Oseberg-saken. De mente spesielt at det var alvorlig at dette ble sluppet til sjøen, og at det blant annet inkluderte over åtte tonn ikke-nedbrytbare røde kjemikalier.

– Oseberg C har hatt betydelige problemer med å kvitte seg med sitt avfall etter at det ble avslørt at Statoils avfallsbrønn på feltet ble fylt opp med for mye avfall, slik at den sprakk opp og avfall lakk ut i sjøen. Siden har Statoil søkt å løse problemene med å bli kvitt avfallet på flere andre måter. På sensommeren i fjor tok denne kreativiteten overhånd. Man valgte å pumpe 180 m3 avfall med oljerester, avleiringer og røde kjemikalier gjennom en rørledning fra Oseberg C til Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland, skrev Statoil i forbindelse med anmeldelsen.

– Her lå det vannløselige avfallet i bunnen av oljelagrene i fjellet frem til oktober. Først da ble det pumpet videre til oljerenseanlegget. Siden renseanlegget kun fungerer som oljeutskiller og ikke kan rense denne type avfall, ble det kjemikaliefylte avfallet sluppet rett ut i sjøen, hevdet Bellona videre.

Les også: 1 x 9 meter stor forhøyning på havbunnen tyder på ny Statoil-lekkasje

Miljødirektoratet er glad for straff

Seksjonsleder for petroleumsvirksomhet i Miljødirektoratet, Hanne Marie Øren, sier til Teknisk Ukeblad at de er fornøyd med Statoil-boten.

– Vi er fornøyd med at miljøkriminalitet gir en straff. Vi er glad for at saken ble tatt opp igjen etter at vi klaget, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Når det gjelder Njord-saken, sier Øren at de ikke kommer til å offentliggjøre en eventuell anmeldelse.

– Vi vurderer anmeldelse av saken, men vi vil ikke offentliggjøre en anmeldelse, sier hun.

På spørsmål om hun tror utfallet fra Veslefrikk-saken vil ha en innvirkning på Njord-saken, sier hun at det i hvert fall tyder bra.

– Det er et godt tegn, og det viser at de tar miljøkriminalitet på alvor.

Ørjan Heradstveit er pressetalsmann for Statoils oppstrømsaktivitet på norsk sokkel.
Ørjan Heradstveit er pressetalsmann for Statoils oppstrømsaktivitet på norsk sokkel.

Statoil vurderer anke

Statoil forteller Teknisk Ukeblad at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de vedtar boten for Veslefrikk-hendelsen.

– Vi tar forelegget til etterretning og vil bruke den tiden vi trenger for å avgjøre om vi kommer til å anke avgjørelsen, sier Statoils pressetalsmann Ørjan Heradstveit.

Han sier at Statoil mener det er beklagelig at selskapet for øyeblikket har ytterligere to saker på bordet hos statsadvokaten.

Når det gjelder Njord- og Veslefrikksakene hevder Heradstveit at disse lekkasjene ikke kunne skjedd med dagens systemer.

– Etter lekkasjen fra injeksjonsbrønn på Tordis i 2008 ble det igangsatt et omfattende forbedringsarbeid i Statoil når det gjelder plassering, design, overvåkning og oppfølging av injeksjonsbrønner. Det satses også på opplæring av personell ved kurs, seminarer og årlige nettverksforum. I tillegg har vi etablert en egen faggruppe med det faglige ansvaret for kvalitetssikring av eksisterende og nye injeksjonsbrønner i alle lisensene vi opererer, sier han, og legger til at Statoil mener dette er alvorlige hendelser.

– Det er utviklet et verktøy for beregning av utslippsmengder fra injeksjonsbrønner som lekker. Vi gjør også havbunnskartlegging rundt alle våre installasjoner. Statoil besitter god kompetanse på evaluering og oppfølging av injeksjonsbrønner slik at sikkerhet og miljømessige forhold  ivaretas. Dette er en alvorlig hendelse som ble oppdaget ved rutinemessig årlig inspeksjon av havbunnen rundt installasjonen. I etterkant har Statoil gjennomgått alle kaksinjeksjonsbrønner på norsk sokkel for å sikre at vi ikke får flere slike hendelser.

Les også:

Gamle oljefelt gir større utslipp på sokkelen

Nytt Statoil-funn kan gi Svalbard-strid med Storbritannia

«Heldigvis var det Njord, ikke Oseberg»  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.