OLJE OG GASS

Statoil-felt starter opp fire måneder før plan

Sparer en milliard: Direktør for norsk sokkel i Statoil,Arne Sigve Nylund, er stolt av prosjektet Gullfaks Rimfaksdalen. Foto: Eirik Helland Urke
Sparer en milliard: Direktør for norsk sokkel i Statoil,Arne Sigve Nylund, er stolt av prosjektet Gullfaks Rimfaksdalen. Foto: Eirik Helland Urke Bilde: Eirik Helland Urke

STAVANGER, ONS: En stolt sjef for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, spilte julemusikk foran dagens pressekonferanse.

–Jeg håper vi har gitt dere litt julestemning. Vi kan nå meddele at produksjonen på Gullfaks Rimfaksdalen er i gang, selv om den var planlagt igangsatt på julaften.

Enda mer gledelig for Statoil enn tidligere produksjonsstart er det at kostnadene for denne raske utbyggingen er redusert fra 4,8 milliarder til 3,7 milliarder.

Les også: Oljetoppenes selvransakelse

Skryter av Technip

Prosjektdirektør Hilde Reme sier til Teknisk Ukeblad at spesielt Technip som har hatt ansvaret for hele den marine operasjonen, har gjort en fantastisk god jobb.

Og ifølge Reme, skyldes ikke kostnadseffektiviteten bare oljeprisfallet.

– Alt subseautstyret var bestilt i 2013 så det var det ikke så mye å gjøre med. Da vi leverte inn Plan for utbygging og drift i desember 2014, hadde prisen falt og alt det øvrige arbeidet har sammenheng med Statoils forbedringsarbeid basert på lean-prosesser, sier Reme.

Gullfaks Rimfaksdalen er bygget ut med en standard havbunnsramme med to enkle gassproduksjonsbrønner. På et senere tidspunkt kan den knyttes opp mot to andre brønner. Selve brønnstrømmen er koplet mot eksisterende rør til Gullfaks A-plattformen.

Utnytter infrastruktur

Det er primært gass som produseres fra Gullfaks Rimfaksdalen. Denne fraktes i rørledning til prosessering ved Kårstø. Hele prosjektet er ledd i Statoils plan om å utnytte eksisterende infrastruktur på modne felt.

– Vi har redusert masse utstyr topside og kunnet gjenbruke rørledninger. Jeg vil også fremheve Wood Group som har gjort en utmerket jobb. Alle leverandørene har levert på tid og vi har hatt godt vær, sier Reme.

Arne Sigve Nylund sier at Statoil nå har prosjekter til en verdi av 280 milliarder under utbygging. 80 prosent av dette er på norsk sokkel. Balanseprisen for prosjektene er redusert fra 70 dollar per fat til ca. 40 dollar.

– Vi ser forbedringer gjennom hele verdikjeden. Dette er en tøff prosess for alle involverte, men det er helt nødvendig for å være konkurransedyktig, sier Nylund.

De utvinnbare reservene på Gullfaks Rimfaksdalen er ca. 80 millioner fat oljeekvivalenter, for det meste gass. Partnere i prosjektet er Statoil som operatør(51 prosent), Petoro(30 prosent) og OMV(19 prosent).