KRAFT

Statnett vil ha trinnvis utbygging til Nyhamna

For å hindre stans i gasseksporten til England.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
1. okt. 2015 - 10:50
Vis mer

Gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i Romsdalen har i flere år vært plaget av strømbrudd. Den påfølgende stansen i gasseksporten til England har ifølge operatøren Shell ført til tap på hele 659 millioner kroner.

I en konseptvalgutredning til Olje- og energidepartementet anbefaler Statnett nå en løsning med trinnvis utbygging, fordi de mener det hurtigst mulig vil øke leveringspåliteligheten til gassprosesseringsanlegget.

Kraftforsyningen til Nyhamna-anlegget er i dag ensidig forsynt gjennom en 420 kV ledning fra Viklandet, men med mulighet for noe reserveforsyning gjennom 132 kV-nettet.

Statnett selger anlegg: Det kostet en milliard og ble aldri tatt i bruk. Nå selger Statnett reservegasskraftverket på Tjeldbergodden

Trinnvis utbygging

Det har tidligere vært foreslått å bygge en helt ny 420 kV-linje i ett jafs, for å sikre tosidig forsyning, såkalt N-1. Men denne løsnigen forkaster nå Statnett.

– Vi anbefaler å styrke leveringspåliteligheten i kraftforsyningen med et konsept der vi beslutter og gjennomfører tiltak trinnvis. Det viktigste slik vi ser det nå er å ha en plan som hurtigst bedrer leveringspåliteligheten til Nyhamna samtidig som vi gjennom prosjektutviklingen forbereder oss til å møte de fremtidige behovene, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i en pressemelding.

I løpet av 2016-2018 vil utvidelsen av gassprosesseringsvolumet på Nyhamna føre til at både energi- og effektbehovet ved anlegget øker.

Konsekvensene av avbrudd i kraftforsyningen vil da øke fordi anlegget etter utvidelsen ikke lenger kan nyttiggjøre seg av dagens reserveforsyning fra 132 kV-nettet, samtidig som mer gass blir berørt av stans i gassprosesseringen. Dette gjelder ifølge Statnett særlig ved feilhendelser med lang reparasjonstid.

Les også: Her sendes 10 kilowatt trådløst

Ferdig i 2024

Første trinn i Statnetts planer er bygging av den nye Isfjorden transformatorstasjon. Denne vil redusere konsekvensene av langvarige feil i sentralnettet ved at den gir økt kapasitet til reserveforsyning fra 132-kV-nettet.

Samtidig skal Statnett sende melding til myndighetene for å få bygge ny 420 kV-ledning mellom Isfjorden og Fræna. Byggingen av denne blir neste trinn. Dersom gassaktørene dublerer dagens industriradial mellom Fræna og Nyhamna, blir det en fullverdig N-1 løsning til Nyhamna, ifølge Statnett.

Ifølge Statnett kan Isfjorden stasjon stå ferdig i 2020, mens Ørskog-Nyhamna-forbindelsen kan stå ferdig rundt 2023. Den fullverdige N-1-forbindelsen fra Isfjorden til Nyhamna kan da stå ferdig i 2024, ifølge Statnett.

En teknisk og samfunnsøkonomisk analyse av mulige N-1 løsninger for Nyhamna ble i 2014 utarbeidet av Statnett i samråd med Shell og Gassco. Det er på bakgrunn av denne analysen Statnett nå gjennomført konseptvalgutredningen.

Statnetts forslag er beregnet å koste 1,75 milliarder kroner.

Les også: Hvis alle skiftet til denne lyspæren, kunne verden stengt 100 store atomkraftverk

Dyre stans

Det kan være mye penger å spare på å bedre kraftforsyningen på Nyhamna. Ifølge Statnett er det forventet at det vil komme lag 0,65 utfall av 420 kV-forsyningen per år.

80 – 85 prosent av utfallene er ventet å vare i under en time, men på grunn av oppstartstiden medfører dette nesten ett døgn utsatt gassproduksjon.

Gitt maksimal produksjon og en gasspris på 2 kroner per Sm3 er de direkte kostnadene cirka 60 - 75 millioner kroner per døgn, ifølge Statnett. Kostnadene er knyttet til verditap på grunn av utsatt produksjon, tilbakekjøpskostnader for å opprettholde leveringsforpliktelser og skade på utstyr på prosessanlegget på Nyhamna. 

15 – 20 prosent av utfallene er ventet å vare i to døgn eller mer. Med reserveforsyningen i dagens 132 kV-nett kan dette medføre full stans i gasseksporten. De direkte kostnadene ved de vanligste årsakene til slike utfall er cirka tre døgn utsatt gassproduksjon, 180 – 225 millioner kroner.

I verste fall kan det ta flere uker å reparere feilene slik at kostnadene er vesentlig høyere.

«Selv med lav sannsynlighet, utgjør slike hendelser om lag 25 prosent av samlede forventede avbruddskostnader, og de vil være svært alvorlige dersom de først inntreffer», skriver Statnett.

Slike stans vil også svekke Norges omdømme som gassleverandør.

Ifølge et notat fra Gassco vedlagt Statnetts utredning vil nåverditapet som følge av utsatt produksjon reduseres med hele 1,5 milliarder kroner hvis strømnettet blir forbedret fra 2020 sammenlignet med om ingenting blir gjort.

Les også: – Automatiske strømmålere kan bli en gigantisk feilinvestering

Reservegasskraftverket kan hjelpe

I dag har Statnett fått dispensasjon til å bruke reservegasskraftverket på Nyhamna som reserveforsyning for gassprosesseringsanlegget ved feil på 420 kV-forbindelsen.

Men tillatelsen fra myndighetene til det omdiskuterte gasskraftverket utløper når den nye 420-linjen mellom Ørskog-Sogndal blir ferdigstilt, og Statnett planlegger derfor å selge det.

Selskapet understreker imidlertid at reservekraftverket reduserer risiko for de mest omfattende konsekvensene av varige feil og alvorlige feilhendelser, som mastehavari, fram til Isfjorden transformatorstasjon er realisert.

«Konsekvenser for verdien av norsk gass ved mulig langvarig stans i gasseksporten er ikke vurdert, men kan styrke lønnsomheten av å ha reservekraftverket på Nyhamna», skriver Statnett.

Ønsker raske tiltak

Kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell sier de nå vil lese Statnetts konseptvalgutredning nøye.

– Forsyningssikkerheten til Nyhamna har vist seg å være svak, anlegget har vært stengt ned grunnet flere lange avbrudd de siste fem årene. Shell mener at linja over Meisalfjellet er særlig sårbar, slik historien også har vist. Derfor er det viktig at Statnett iverksetter riktige tiltak så raskt som mulig, skriver hun i en epost til Teknisk Ukeblad.

Japanerne skriker etter ren energi: Japanerne skriker etter ren energi - nå vil de hente den fra Finnmark

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.