Statnett-selskap ville transportere atomavfall

Statnett Transport ville frakte atomavfall fra Skottland til Belgia, men morselskapet satte foten ned.

Statnett-selskap ville transportere atomavfall
Atomavfall: Statnett Transport frakter ikke bare trafoer for Statnett, de utfører også kommersielle oppdrag. Nå vil selskapet frakte atomavfall fra Skottland­ til Belgia. Foto: Bengt Domben Bilde: Bengt Domben

Statnett Transport AS

  • Et heleid datterselskap av Statnett SF.
  • Hovedkontor i Drammen.
  • Transporterer tunge laster på vei, til sjøs og på jernbane, både beredskaps­oppdrag for Statnett og andre, kommersielle­ oppdrag.
  • Transport til sjøs utføres av skipene Elektro­n (87 m langt, 18 m bredt og 3205 brt) og Elektron II (77 m langt, 14 m bredt og 1628 brt).

 

Det nedlagte atomkraftverket Dounray i Skottland må bli kvitt radioaktivt plutoniumavfall.

Statnett Transport ville derfor frakte 21 laster med det farlige avfallet med lasteskipet Elektron II de nærmeste to årene. Det går fram av søknadspapirer som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Avfallet skulle etter planen fraktes i spesialkonteinere fra havnebyen Scrabster i Skottland til Antwerpen i Belgia, hvor det tas hånd om av selskapet Transnubel.

Les også: Tyrkia bygger sitt første kjernekraftverk

Problematisk

Bellonas daglige leder Nils Bøhmer er svært kritisk til planene.

– Det er problematisk å bruke Statnetts skip til dette. Norges statlige nettselskap bør bruke sin ledige kapasitet til å frakte deler for fornybarindustrien, for eksempel vindmølledelen. Det bør ikke støtte opp under atomindustrien, sier han.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er også kritisk.

– Det er helt meningsløst at Statnett, som er et statlig norsk selskap, skal hjelpe atomindust­rien på denne måten, sier han.

Ifølge administrerende direktør Bjørn Woll i Statnett Transport brukes mellom 50 og 60 prosent av selskapets kapasitet på beredskaps- og transportoppdrag for Statnett. Resten brukes til oppdrag for den øvrige kraftbransjen, og for anleggsbransjen.

Selskapet har også fraktet utrangerte dampreaktorer for den svenske kjernekraftindustrien.

Les også: Nekter Statnett å importere russisk atomkraft

Stanset av mor

Planene om transport av atomavfall fra Skottland til Belgia er blant annet godkjent av både Statens strålevern og Helse- og omsorgsdepartementet.

Men én ting hadde selskapet glemt: Å spørre sitt eget morselskap, Statnett. De var ikke informert om saken før Teknisk Ukeblad ringte og ba om kommentar til kritikken fra miljøvernorganisasjonene.

Statnett satte umiddelbart på bremsen på for sitt datter­selskaps atomeventyr.

– Vi har gitt beskjed om at saken stilles i bero og bedt om en redegjørelse i førstkommende styremøte. Utover det har vi ingen kommentar, sa Statnetts kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen.

– Er transport av atomavfall i tråd med Statnetts oppdrag?

– Det er blant de tingene vi vil komme tilbake til. Vi har de facto stoppet saken, men vi vil høre hvordan selskapet selv redegjør for den, og så tar vi stilling til det da, sa Pladsen.

Les også: Denne reaktoren tåler en jumbojet

Kommersielt selskap

Bjørn Woll understreket at de er et eget selskap som drives kommersielt, og som i utgangspunktet ikke behøver å informere styret om hvilke oppdrag de tar.

– Men jeg ser i ettertid at vi burde informert Statnett om denne saken tidligere, sa Woll.

– Hva synes du om kritikken fra miljøvernerne om at Statnett ikke bør hjelpe kjernekraftindust­rien?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

Han undrestreket også at selv om søknaden er godkjent, så hadde ennå ikke Statnett Transport og Transnubel undertegnet noen avtale om frakt av atomavfall.

Og det kommer de heller ikke til å gjøre.

For nå sier Woll til Teknisk Ukeblad at han har informert sitt styre om at Statnett Transport ikke kommer til å gå videre med planene, og han har varslet Transnubel om beslutningen.

Les også: Norden vil flyte over av kraft

Atomkraft stopper vindmøller i Finnmark

Kola: 100 ganger bedre sikkerhet på 20 år

– Mini-kjernekraftverk vil erstatte olje

Les mer om: