Stad skipstunnel

Stad skipstunnel: Byggingen kan starte i 2021

Regjeringen har satt i gang siste runde av kvalitetssikring.

Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 38 meter høy, ha en bredde på 36 meter.
Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 38 meter høy, ha en bredde på 36 meter. (Bilde: Snøhetta/ Kystverket)

Regjeringen har satt i gang siste runde av kvalitetssikring.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Finansdepartementet har satt i gang ekstern kvalitetssikring av Stad skipstunnel, før Stortinget kan vedta bygging.

Forutsatt at KS2-rapporten ikke inneholder noen bomber, vil Stortinget kunne bevilge penger til prosjektet som sikrer byggestart i 2021 og ferdig tunnel i 2024-2025.

Prosjektleder i Kystverket, Terje Andreassen, sier at byggestart i 2021 vil være i henhold til føringene i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

Der er det satt av 1,5 milliarder kroner i første planperiode, 2018-2023 og 1,2 milliarder kroner i andre planperiode, 2024-29. 

– Vi må ha en kontinuerlig byggeprosess og beregner byggestart mot slutten av første periode. Dermed unngår vi å måtte stanse arbeidet og vente på penger i neste planperiode, sier Andreassen.

25 eiendommer berøres

Han tror det heller ikke ville være mulig å forsere byggingen i vesentlig grad.

Kystverket forbereder nå grunnerverv. Det vil i praksis skje når avtaler er inngått og Kystverket har fått budsjettet for innløsing på plass.

STAD SKIPSTUNNEL

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
  • Dybde 12 meter (lavvann)
  • Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fenderne
  • Arealet på tverrsnitt: 1661 m²
  • Volum uttak fast fjell: Cirka 3 million m³. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
  • Investeringskostnad (2016-kroner) Ca. 2,6 milliard kroner
  • Byggetid: Ca. 3-3,5 år

– Det er fem bebodde eneboliger som må innløses og i tillegg 12 uthus eller naust. Til sammen blir 25 eiendommer berørt, sier Andreassen.

Han antar at det må bevilges penger til innløsing av eiendommene over

revidert nasjonalbudsjett til våren.

Dialog og konkurranse

I det strategiske styringsdokumentet legger Kystverket opp til totalentreprise som kontraksform. Det planlegges for en konkurransepreget dialog med noen prekvalifiserte entreprenører i anskaffelsesprosessen.

Anleggsmetoder og tekniske valg blir da i stor grad opp til hver entreprenør.

Tunnelen sprenges ut med en bredde på 26,5 meter, 37 meter i høyden og 12 meter i dybde, det vil si 50 meter i totalhøyde.

Verdens første

Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 38 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet. 

Skip på opp til 16.000 bruttotonn skal kunne benytte tunnelen. Det tilsvarer et lasteskip på rundt 110 meter i lengde og maks 21,5 meter bred, eller Hurtigruteskipet Midnattsol. Det vil dekke om lag 80 prosent av all nærskipsfart i regionen.

Skipstunnelen er dimimensjonert for de største hurtigruteskipene. 84 prosent av alle skip langs kysten kan gå gjennom.
Skipstunnelen er dimimensjonert for de største hurtigruteskipene. 84 prosent av alle skip langs kysten kan gå gjennom. Foto: Kjersti Magnussen-TU/Kystverket

Det vil ta cirka 12 minutter å seile gjennom tunnelen. Døgnkapasiteten vil med en form for kolonnekjøring være 70-120 skip.

Dette er målene for skipstunnelen:

1: Skipstrafikken skal passere Stad etter planlagte tider og rutetider skal holdes, både gods- og passasjertransport

2: Det skal ikke være vesentlig ventetid ved passering av Stad. Fra en årlig ventetid på 3409 skipstimer skal det ned i null

3: Antall skipsulykker og tapte liv skal ikke være høyere enn for resten av norskekysten. Det vil si at forventet tall på skipsulykker reduseres fra 0,4 til 0,27 og forventet antall omkomne reduseres fra 0,055 til 0,0016

4: Verdiforringelse av gods og levende fisk ved passering av Stad skal ikke være høyere enn for kysttrafikken ellers

5: Brukeren skal oppleve skipstunnelen som enkel og intuitiv å bruke

Flyfoto med inntegnet åpningene til skipstunnelen i Moldefjord og Kjødepollen ved Vanylvsfjorden.
Flyfoto med inntegnet åpningene til skipstunnelen i Moldefjord og Kjødepollen ved Vanylvsfjorden. Foto: Kystverket

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå