Sparer masse tid: Her tester de seismikk i tunneldriving for første gang i Norge

Vurderer å ta det i bruk på Rogfast.

Sparer masse tid: Her tester de seismikk i tunneldriving for første gang i Norge
For første gang i Norge testes bruk av seismikk i selve tunneldrivingen. Jozset Hecht Mendez fra Amberg Technologies var sammen med kontrollingeniør Hallvor Brekke fra Statens vegvesen, for å vise frem metoden i Ryfast-prosjektet. Bilde: Statens vegvesen

For første gang i norsk tunneldriving er det testet om seismikk kan være et supplement til sonderingsboring og kjerneboring, ifølge Statens vegvesen.

Ved hjelp av trykkbølger som reflekteres får man et tredimensjonalt bilde av bergkvaliteten, som dermed gir svar på hva slags bergarter man vil treffe på i tunneldrivingen.  

Til tross for at dette er en vanlig metode andre steder i Europa er det ikke tatt i bruk i Norge før. 

Dersom testen viser seg å være vellykket, kan det være aktuelt å ta seismikk i bruk når Rogfast-tunnelen under Boknafjorden skal drives. 

Testet i Ryfast

I Norge er det tradisjon for å bruke seismikk i planleggingsfasen av undersjøiske tunnelprosjekt. 

Da får man svar på om prosjektet i det hele tatt lar seg gjennomføre, og hvor en tunneltrasé bør gå. 

Likevel har det ikke vært vanlig i Norge å bruke seismikk under selve byggingen av tunnelen. I stedet for bruker man kjerneboring og sonderingsboring, for å få svar på hva som befinner seg bak endeveggen i tunnelen.  

Det er viktig informasjon med tanke på sikring og vannlekkasjer. Blant annet er det slik at noen bergarter krever mer boltsikringer enn andre. 

Dette er både dyrt og tidskrevende, og dermed benyttes det heller ikke så mye. Seismikk er derimot både billig og gir raske resultater – det tar kun fem timer å få svar. 

Jozset Hecht Mendez fra Amberg Technologies sjekker målingene som er tatt i fjellet i Hundvågtunnelen. .
Jozset Hecht Mendez fra Amberg Technologies sjekker målingene som er tatt i fjellet i Hundvågtunnelen. . Bilde: Statens vegvesen

Testen ble gjennomført i Hundvågtunnelen, som er en del av Ryfast-prosjektet. 

– Årsaken til at vi ikke har brukt dette tidligere er først og fremst at vi har bedre fjell for bygging av tunneler enn de har i resten av Sør- og Mellom-Europa. Men dette er en velkjent metode som jeg tror kan bli et supplement til sonderingsboring og kjerneboring også her til lands, sier seniorgeolog Øyvind Riste i Ryfast, til Vegvesenet. 

Svar om fire uker

Ryfast-prosjektet hadde besøk av det sveitsiske selskapet Amberg Technologies, for å få demonstrert teknologien. 

Det ble boret 24 hull to meter inn i fjellet, som blir brukt som skytehull. Lydbølgene fra seismikken blir deretter analysert for å kartlegge bergkvaliteten.

Resultatene kan med sikkerhet fortelle hva slags bergarter som befinner seg 150 meter inn fra tunnelveggen.

Det vil ikke kunne erstatte kjerneboring fullstendig, til det er det ikke nøyaktig nok.

– Men i noen tilfeller kan det spare oss for mye tid, mener Riste.

Om fire uker får de svar på om resultatene fra seismikktesten samsvarer med de bergartene de støter på lenger inne i tunnelen. 

Vil bruke seismikk i Rogfast

Dersom resultatet fra testen i Ryfast er vellykket, vil Vegvesenet vurdere å ta i bruk seismikkteknologi for å drive tunnelen i Rogfast-prosjektet. .
Dersom resultatet fra testen i Ryfast er vellykket, vil Vegvesenet vurdere å ta i bruk seismikkteknologi for å drive tunnelen i Rogfast-prosjektet. . Bilde: Statens vegvesen

Dersom resultatet fra testen er gode nok, kan det bli aktuelt å ta teknologien i bruk under byggingen av Rogfast-prosjektet. 

Med sine 27 kilometer lange løp blir det verdens lengste undersjøiske tunnel. 

I Europa er det vanlig å legge seismikk inn i kontrakten med entreprenøren, men prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal, vurderer å lære opp Statens vegvesens egne kontrollingeniører i bruken av utstyret. 

– Da kan vi kjøpe inn et sett, og bruke det samme utstyret på alle tunnelene. Vi vil drive tunnel på åtte steder, og da kan seismikk være et effektivt verktøy, sier Espedal til Vegvesenet.