KRAFT

Solkraft for eneboliger firedoblet i fjor

Og Multiconsult tror på enda en dobling i år.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
3. feb. 2016 - 10:55

I 2015 ble det installert totalt 2,45 MW solceller i Norge. Det er ti prosent mer enn i 2014, da det ble installert 2,2 MW, opplyser Multiconsult til Teknisk Ukeblad.

Det er Multiconsult som med støtte fra Forskningsrådet leverer de offisielle markedsdataene fra Norge til IEA PVPS.

Firedobling i eneboligmarkedet

Selv om veksten i 2015 er relativt moderat sammenlignet med året før, er det ett segment av markedet som peker seg ut, nemlig eneboligmarkedet.

På eneboligene ble det i fjor installert 700 kilowatt (0,7 MW). Det er hele fire ganger mer enn i 2014, da det ble installert 172 kW (se graf).

319 kW av dette ble finansiert gjennom Enovas støtteordning for solkraft, som ble lansert i januar 2015.

Videre ble 98 kW finansiert gjennom klimafondet i Oslo hvor solcelleanlegg kan få investeringsstøtte på 40 prosent av investeringen.

Tror på fortsatt vekst

Seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult venter at økningen i eneboligmarkedet fortsetter i år.

– Usikkerheten er fortsatt stor. Men vi forventer fortsatt vekst i enebolig-segmentet. Enova-støtten bidrar til at dette blir mer attraktivt, og det har kommet nye selskaper som gjør det enda enklere å bygge for folk flest i privatmarkedet, sier Thorud.

– Hvor stor økning venter du?

– Det er vanskelig å si, men jeg vil ikke bli overasket om det blir en dobling i dette segmentet i volumet i markedet.

Lav strømpris

At veksttakten øker relativt beskjedent i 2015 sammenlignet med året før, forklarer Multiconsult med konkurranse fra lav strømpris, lavt og fragmentert støttesystem, og stor usikkerhet om regelverket i plusskundeordningen og elsertifikatsystemet.

1,5 MW av denne solkraften kom i systemer som er tilknyttet kraftnettet, mens 925 kW kom i frittstående anlegg (off-grid).

Det er nå til sammen installert litt over 15 MW solkraft i Norge.

Det er fortsatt frittstående solcelleanlegg (off-grid) knyttet til hytter, infrastruktur og fyrlykter det er bygget mest av i Norge. Men akkumulert effektkapasitet for nettilknyttede anlegg fordoblet seg i løpet av fjoråret og utgjør nå 3,2 MW (se graf).

Dette gir en strømproduksjon på ca. 2,5 GWh/år, ifølge Multiconsult.

Kan bryte 1 MWp-grensen

Thorud sier økningen på kun 10 prosent i det norske solcellemarkedet samlet sett er lite sammenlignet med veksten i resten av verden.

– Det er veldig lite, sammenlignet med den globale veksten, som var rundt 25-30 prosent i fjor. Det selvfølgelig også lite sammenlignet med veksten fra 2013 til fjoråret, som jo var svært stor, sier Thorud.

Han sier nedgangen også har sammenheng med at prosjekter som skulle vært bygget i fjor, av ulike grunner ble forsinket.

Thorud er usikker på hvordan utbyggingen i solceller på taket av næringsbygg vil utvikle seg, men tror på enda større prosjekter enn det vi har sett til nå.

– Hva som skjer med retten til de grønne sertifikatene har veldig mye å si, men jeg tror at vi i løpet av året eller helt i begynnelsen av neste år kommer til å se de første enkeltanleggene på over 1 MW i Norge, sier han.

Det største kjente prosjektet i Norge i dag blir på 720 kW skal Asko bygge i Lillesand i Aust-Agder.

(artikkelen fortsetter etter grafen)

Usikker støtte

En forutsetning for å få utløst støtte fra Enova, er at søkeren har inngått en såkalt plusskundeavtale med den lokale netteieren. Men det er flere norske nettselskaper som ikke tilbyr sine kunder denne typen avtaler, siden den i dag er frivillig.

Plusskundeordningen skulle etter planen gjøres obligatorisk i fjor, men innføringen av ordningen er utsatt til juli i år.

Nedgangen for installasjoner for næringsbygg kan blant være forårsaket av stor usikkerhet knyttet til endringer av regelverket for plusskunder og elsertifikatordningen, ifølge Multiconsult.

I Sverige får solcelleutbyggere elsertifikater, men i Norge er det fremdeles ikke avklart hvordan tildeling av sertifikater til solkraft skal praktiseres.

Et forslag ble sendt ut på høring av NVE i 2015, men det er ikke implementert. I forliket om statsbudsjett for 2016 ba Stortinget Regjeringen utforme et nytt forslag til praksis. Dette forslaget er ikke ferdig utformet og det har heller ikke blitt sendt ut på høring.

Ingen store prisfall

Solcellemoduler og tilhørende systemkomponenter blir stadig billigere på det internasjonale markedet. Men nedgangen i Norge har ikke gått like fort. Gjennomsnittlig systempris for større anlegg til næringsbygg har kun sunket med om lag 5 prosent i forhold til 2014.

Det skyldes ifølge Multiconsult både at markedsvolumet fremdeles er relativt lite og at kronen er blitt mindre verdt sammenlignet med dollar og euro.  

Ifølge Multiconsult var den gjennomsnittlige systemprisen for solcelleanlegg under 10 kW 18 kroner/W eks. mva. Anlegg mellom 10 og 100 kW hadde en gjennomsnittlig pris på 15 kroner/W eks. mva.

Multiconsult påpeker at hyttemarkedet omtrent er doblet i løpet av de siste fem årene.

På hyttene installeres det nå i stadig større grad avanserte hybride anlegg med større kapasitet på solceller eller vindturbin og batterier i kombinasjon med diesel eller bensinaggregat og vekselrettere for 230 volt.

Solceller gjør det slik mulig med tilgang på strøm på hytta som om den skulle vært tilkoblet kraftnettet.

Multiconsult tar i sin rapport utgangspunkt i merkeeffekten, altså effektkapasiteten ved standard testforhold. Dette kaller man i bransjen watt-peak (Wp).

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.