BIDRAGSYTER

«Smarte byer vil skape bedre levekår for alle»

Bidragsyter Rina Sunder om behovet for å tenke smart.

Rina SunderRina SunderBidragsyter
10. juni 2016 - 10:14

Vi må våge å ta sats for å finne fram til nyskapende ideer som er gode nok til å løse de store klimamessige utfordringene fremtiden vil bringe.

Dette sto på agendaen da 150 av Norges toppledere var samlet for å diskutere FNs 17 bærekraftmål under Sustainable Development Goals (SDG) Leadership seminar i regi av UD, NHO og Yara.

5. juni er utpekt av FN til å være verdens miljødag. Dagens miljøutfordringer er annerledes enn tidligere. Ifølge Grunnlovens § 112 har alle borgere rett til en sunn og mangfoldig natur.

Bærekraftig utvikling er først og fremst et globalt mål basert på solidaritet, både med tanke på kommende og nålevende generasjoner. Det innebærer at naturressursene må forvaltes slik at fotavtrykket etter vår ressursbruk får minimale konsekvenser både i lokalt og globalt perspektiv, at løsninger og tjenester er markedsmessige og at vi er i stand til å drive og videreutvikle dem.

Da bærekraftmålene ble vedtatt i fjor, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til FN at Norge vil gjøre sitt ytterste for å innfri målene vi har forpliktet oss til. Næringslivet vil spille en viktig rolle og bidra med erfaringsutveksling, nye ideer og kreative løsninger som vil skape nye rom for medvirkning.

Verden kom med sin bestilling

Dette ble ytterligere understreket av Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth, da hun under Innovasjonstalen 2016 viste til at fjoråret markerte et vendepunkt.

I 2015 kom verden med sin bestilling: De 17 bærekraftmålene FN satt på vegne av verden. Det handler om bestillinger norsk næringsliv kan utvikle og posisjonere seg overfor og skape vekst av.

Innovasjon Norge ser på tre bærekraftdimensjoner: En bærekraftig økonomi, et bærekraftig samfunn og et bærekraftig miljø.

Med en forventet befolkningsvekst fra dagens 7 milliarder til 9,7 milliarder i 2050, og med en ønskelig velferdsøkning for store befolkningsgrupper, vil det være meget store utfordringer knyttet til ressursbruk, energiforsyning, vannforsyning, matproduksjon, miljøpåvirkninger og økonomi.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Privat sektor må bidra til den verdiskapningen alle skal leve av i Norge. I Storebrand, som forvalter 570 milliarder kroner for 1,2 millioner nordmenn, er bærekraft en integrert del av kjernevirksomheten. Investeringsfilosofien bygger på at selskaper som tilpasser seg den globale utviklingen, vil være fremtidens finansielle vinnere.

Smartere samfunn

Mer enn 50 prosent av verdens befolkning bor i byer. Dette tallet vil øke kraftig i årene framover. I Kina vil 300–400 millioner mennesker trekke inn til byene de neste 15 årene.

Den kinesiske telecomkjempen Huawei er involvert i arbeidet med å fremskynde digitaliseringen av utstyr og  infrastruktur i Europa. I India vil statsminister Narendra Modi gjøre hundre byer smarte.

Parallelt med at verdens byer vokser, vil energiforbruket og CO2-utslippene stige. Skal vi sikre oss gode og levelige byer, må vi finne de smarte løsningene som vil bidra til at ressursene utnyttes bedre.

En smart by krever helhetlig byplanlegging med smarte løsninger i fokus. Å utvikle en smart by handler om hvordan menneskers levekår kan forbedres gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi - med involvering, integrering, god infrastruktur, helse, grønn byplanlegging, energieffektivitet, bedre transportsystemer og avfallshåndtering.

Stavanger leder an

Ifølge analyseselskaper Frost & Sullivan vil i overkant av 26 globale byer være smarte byer i 2025, mer enn halvparten av dem i Europa og USA.

EU har valgt Stavanger som en av ni byer som skal skape nye og bærekraftige løsninger i Europa. Med et av Europas best utbygde fibernettverk og utplassering av automatiske strømmålere, og en smart styringsenhet til alle boliger, gir regionen en digital infrastruktur og muligheter få andre byer kan vise til.

Agder Energi, et av Sørlandets største selskaper, viser også vei ved å ta miljøansvar, og gir et tydelig signal til resten av næringslivet ved å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sitt miljø− og samfunnsansvar.

Vi må finne smartere løsninger

Vi vil være helt avhengig av smarttelefonen når smarte byer skal utvikles. Teknologiutviklingen må utnyttes på kreative måter.

Det handler om digitalisering og automatisering, om nye forretningsmodeller, innovasjon, roboter, internettøkonomi og tjenesteøkonomi. Det innebærer at brukernes behov og brukervennlighet må stå i fokus. Hva ønsker brukerne?

Derfor må vi bli mer innovative, både i privat og i offentlig sektor. Vi må våge å ta sats og finne fram til nyskapende ideer som er gode nok til å løse de store utfordringene vi står overfor.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.