KRAFT

Småkrafteier får 300.000 kroner i bot

Må kanskje selge kraftverket etter å ha bygget for stort.

Heimseta kraftverk får 300.000 i bot for å ha installert for store turbiner.
Heimseta kraftverk får 300.000 i bot for å ha installert for store turbiner. Bilde: Heimseta kraftverk
Øyvind LieØyvind LieJournalist
1. nov. 2013 - 10:50

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt Heimseta Kraft A/S i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane et gebyr på 300.000 kroner for brudd på konsesjonsvilkårene.

I sitt vedtak, som Teknisk Ukeblad har sett, skriver NVE at de i 2008 avdekket at Heimseta kraft A/S hadde installert et aggregat med en installert effekt som var større enn grensene som var satt i konsesjonen.

Konsesjonen gav tillatelse til et uttak på 2430 liter i sekundet og en beregnet installert effekt på 1000 kW, altså 1 MW. Isteden hadde Heimseta Kraft installert to francisturbiner med en installert effekt på 0,692 kW hver, altså til sammen snaue 1,4 MW.

– Grov uaktsomhet

Etter at NVE ga pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt i 2008 opplyste Heimseta Kraft ifølge NVE at rettingen var utført slik at anlegget var i samsvar med konsesjonen. 

Men da NVE skulle godkjenne kraftverket for å få opprinnelsesgarantier og elsertifikater, avdekket de på ny at grensene i konsesjonen ble overskredet.

«NVE vurderer at det uten tvil foreligger bevis på grov uaktsomhet», heter det i NVEs vedtak.

Les også: Småskala pumpekraftverk kan bli mer lønnsomme enn store

Svak økonomi

Særlig skjerpende er det ifølge NVE at det ulovlige forholdet fortsatte etter at det ble gitt pålegg om retting i 2008.

«NVE mener at virksomheten utvilsomt har hatt økonomisk gevinst av det ulovlige forholdet, men har tatt hensyn til at virksomhetens heller svake økonomi i utmålingen av gebyret», skriver NVE i en pressemelding.

Senioringeniør Ole Per Schei i NVE betegner overfor Teknisk Ukeblad saken som «alvorlig».

– Tror du Heimseta Kraft bevisst har forsøkt å lure dere for å berike seg selv?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Tror på 15 TWh ny norsk vannkraft

Upresise maskiner

Selskapets daglige leder Magnar Heimset understreker overfor Teknisk Ukeblad at de ikke har forsøkt å bryte regelverket.

– Nei, det har vi absolutt ikke gjort. Feilen har sin årsak i at vi visste at maskinleverandøren hadde hatt problemer med å få maskinene til å produsere det som var påstemplet effekt. Derfor gikk vi opp et nummer i maskinstørrelse, for å være sikre på at vi fikk 1 MW som konsesjonen sa, sier Heimset.

Men når de begynte å produsere viste det seg at maskinene leverte både oppgitt effekt og vel så det, slik at de ifølge Heimset fikk en kapasitet som var 30 prosent over konsesjonen.

På grunn av falltap i rørene regner Heimset 1,3 MW som maksproduksjon for kraftverket.

– Derfor satte vi i gang en prosess med å søke om planendring for å få lov til å produsere mer enn 1 MW, sier Heimset.

Elsertifikater

Men før planendringssøknaden ble behandlet, kom overgangsordningen med grønne sertifikater som gjorde at kraftverk bygget før september 2009 ikke fikk elsertifikater hvis de hadde en effekt på over 1 MW.

Dermed ba selskapet NVE om å legge søknaden om planendring på vent. For å få elsertifikater ønsket de nemlig heller å sette inn en begrensning på maskinen slik at de ikke skulle produsere mer enn de hadde konsesjon til, og komme under grensen på 1 MW.

– Det paradoksale er at vi har fått avslag på å få grønne sertifikater fordi vi har en maskin som har en effekt på til sammen 1,3 MW. Samtidig nektes vi å produsere mer enn 1 MW, sier Heimset.

Nå har selskapet latt den ene av aggregatene gå på halv effekt, slik at den samlede effekten er 985 kW.

– Vi kjørte på full effekt i noen korte perioder i den to år lange garantitiden, i perioder da det likevel var overløp og vannet flommet forbi. Siden dette er det første kraftverket vi har bygget, hadde vi ikke oppfattet at det var så strenge reaksjoner på relativt beskjedene overtredelser, sier han.

Risikerer å måtte selge

For 300.000 kroner er veldig mye for Heimseta Kraft.

– Vi har drevet i fem år nå, og har ikke tatt ett øre i lønn for å drifte verket eller i fallrettsleie, og da kommer vi om lag ut i balanse, med et lite overskudd de siste årene. Dette vil ødelegge likviditeten vår. Hvis vi ikke får grønne sertifikater, blir vi nødt til å selge.

Han vil nå klage saken inn for Olje- og energidepartementet.

Les også:

Samer vil bygge gigantisk kraftverk

Høyre og Frp vil gjøre småkraft mer lønnsomt

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.