OLJE OG GASS

Slik vil Rederiforbundet rekruttere 3000 nye riggansatte

12-14 nye rigger skal settes inn på norsk sokkel de neste årene.

Norges rederiforbund ser på mulighetene for å bruke Ullrigg, testriggen som står på Ullandhaug i Stavanger, til opplæring av riggpersonell på land. Dette er ett av flere tiltak de ser på som kan øke hastigheten i opplæringen.
Norges rederiforbund ser på mulighetene for å bruke Ullrigg, testriggen som står på Ullandhaug i Stavanger, til opplæring av riggpersonell på land. Dette er ett av flere tiltak de ser på som kan øke hastigheten i opplæringen. Bilde: Ina Steen Andersen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
6. mars 2014 - 09:51

12-14 nye borerigger skal iverksettes på norsk sokkel de nærmeste år, og det trengs mellom 2000 og 3000 nye offshoreansatte for å kunne bemanne disse riggene.

Jørn Sund-Henriksen, direktør for kompetanse og rekruttering i Norges Rederiforbund, forklarer for Teknisk Ukeblad at det ikke er én enkel løsning på denne utfordringen.

– Det er vanskelig å finne én løsning, da ville det nok vært iverksatt for lenge siden. Det vi kan gjøre er en kombinasjon av tiltak, sier han.

– Må læres opp offshore

Sund-Henriksen var onsdag i Stavanger under Rekrutteringskonferansen for norsk olje- og gassindustri, og snakket om problemstillingen.

– Vi trenger mange nye riggansatte de neste årene, men det er ikke alle disse som er like kritiske. De som er vanskeligst å få tak i er bore- og brønnansatte og personer med maritimt sertifikat. Og vi konsentrerer oss mest om førstnevnte. Her er det en del flaskehalser, påpeker han.

Sund-Henriksen trekker blant annet fram få opplæringsstillinger ute på riggene.

– En del må ha opplæring offshore, og det er samtidig begrenset hvor mange slike stillinger du kan ha samtidig. Det er utfordringer knyttet til logistikk og arbeidstidsordninger som hindrer effektivitet i opplæringen av personell, forklarer kompetanse- og rekrutteringsdirektøren.

Les også: I denne sektoren melder 4 av 5 om ingeniørmangel

Rekrutteringskonferansen ble arrangert i Stavanger onsdag.
Rekrutteringskonferansen ble arrangert i Stavanger onsdag.

Ønsker mer opplæring på land

Rederiforbundet jobber med en del konkrete tiltak de håper å iverksette.

– Vi jobber blant annet med å kartlegge mulighetene for å gjennomføre en større del av opplæringen på land, i stedet for offshore. Hvis vi for eksempel kan ta 30 prosent av opplæringen som normalt vill blitt gjort ute på en rigg, på land, med normal arbeidstid i stedet for med en 2-4-ordning, så vil det spare mye tid, sier Sund-Henriksen.

For å få til det vil han gjøre deler av opplæringen i simulatorer og bruke Ullrigg, testriggen på Ullandhaug i Stavanger.

– Ullrigg gir oss en unik mulighet. Det er en rigg stående på land, som gjør reelle boreoperasjoner, og opplæring her vil ikke nødvendigvis være en reduksjon i utdannelsen. Vi har innledet en dialog med Ullrigg, og de er ikke fremmede for dette, forklarer han.

Det finnes alt treningsprogram tilgjengelig, utviklet av Stavanger offshore tekniske skole.

– Dette er en av de potensielle løsningene. Dersom vi kan få mange nok bedrifter med til at vi kan lage et opplegg som ikke koster for mye, så kan det være et bra alternativ, kombinert med simulator og offshore-opplæring.

Les også: Her har de ikke fått én eneste kvalifisert søker på over et år

– Fremdeles for rask vekst

Utfordringen med å få tak i nok ansatte til nye rigger er ikke like prekær i dag, som for halvannet år siden, ifølge Sund-Henriksen, som også understreker at de foreløpig ikke sett noen eksempler på at riggselskap ikke seiler på grunn av mangel på folk.

– Vi er halvveis inn i perioden med oppbemanning, og mange bedrifter har allerede skaffet seg en del av de ansatte som de trenger. Men vi vet ikke når vi for alvor når den grensen som gjør at vi må begynne å se utover. Veksten er framdeles for rask til at vi bare kan utdanne nye folk, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han poengterer at næringen i størst mulig grad ønsker å benytte seg av nordmenn.

– Det er nok av folk i Norge som ønsker å jobbe i næringen. Jeg mener det vil være et nederlag for Norge om vi ikke klarer å utdanne nok folk når interessen er så stor, sier Sund-Henriksen.

Derfor ønsker kompetanse- og rekrutteringsdirektøren i Rederiforbundet å få i gang en fast track-ordning for opplæring, med mer intensive opplæringsprogram, flere opplæringsstillinger, mer onshore-opplæring og mer bruk av 024-ordningen, som innebærer at man analyserer kompetansen til fagarbeidere fra landbasert industri, for å finne ut hva slags kompetanse man må fylle på med for at vedkommende skal kunne jobbe offshore.

Les også: Nytt vannkraftsenter skal lokke ungdom vekk fra oljebransjen

COSL vil ha en blanding av folk med erfaring og formell utdannelse i jobb på sine rigger. Selskapet tror det vil bli stadig vanskeligere å få tak i nok folk med reell arbeidserfaring. Her om bord på COSL Innovator.
COSL vil ha en blanding av folk med erfaring og formell utdannelse i jobb på sine rigger. Selskapet tror det vil bli stadig vanskeligere å få tak i nok folk med reell arbeidserfaring. Her om bord på COSL Innovator.

– En bekymring

Også Jørgen Arnesen, admnistrerende direktør i COSL Drilling Europe, tok opp utfrodringer knyttet til å skaffe mannskap til rigger under Rekrutteringskonferansen.

– Det er 13 rigger som skal inn på norsk sokkel nå, som har kontrakt og skal oppbemannes, selv om ikke alle trenger å skaffe full bemanning. Trolig ligger det reelle behovet for riggmannskap på mellom 1000 og 1500 personer de neste 2-3 årene. Det er en bekymring som næringen må være oppmerksom på, sa han.

Arnesen mener også at noe mer usikre tider gjør at ansatte er mindre ivrige etter å skifte arbeidsgiver.

– Vi er avhengig av en fleksibilitet i arbeidsmassen, men når det begynner å gå litt tråere så blir folk mer forsiktige, og begynner å tenke på begrep som ansiennitet. Vi tror ikke det blir så lett å få tak i folk framover, påpekte han.

Les også: Her har de en tro kopi av Floatel Superior

Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe, snakket om hvilke virkemidler COSL har brukt i rekrutteringsarbeidet i selskapet som nå har 900 ansatte, og om utfordringer for bransjen framover.
Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe, snakket om hvilke virkemidler COSL har brukt i rekrutteringsarbeidet i selskapet som nå har 900 ansatte, og om utfordringer for bransjen framover.

Trenger folk med erfaring

Arnesen ser også med bekymring på at det ser ut til å stadig være vanskeligere å få tak i folk med erfaring.

– Vi tilstreber en balanse mellom ansatte med erfaring og ansatte med formell utdannelse og de rette papirene. Men det er stadig vanskeligere å få tak i folk fra den første gruppen. I tillegg har de kandidatene som utdannes nå mindre generell arbeidserfaring, forklarte han.

– Vi må derfor vurdere om vi skal begynne å se etter folk med arbeidserfaring fra andre deler av industrien, og heller gi dem den formelle kompetansen de trenger, i stedet for å gå etter personer med de rette papirene.

Les også:

Nå kommer spesialriggene til Statoil

Her er den mest kontroversielle plattformen i Arktis

Selvdestruerende plugg kan spare 14 riggdøgn  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.