Helseskadelig trafikkstøy 

Slik vil Danmark få bukt med trafikkstøy – norske veimyndigheter vurderer samme tiltak

Norske miljøfartsgrenser brukes i dag for å redusere produksjon og spredning av svevestøv fra veislitasje, men Vegdirektoratet ser ikke bort fra at de i fremtiden også kan innføres med tanke på støy.

Per i dag finnes det ingen veistrekninger i Norge med redusert fartsgrense grunnet støy, men Vegdirektoratet ser ikke bort fra at det kan bli en løsning også her.
Per i dag finnes det ingen veistrekninger i Norge med redusert fartsgrense grunnet støy, men Vegdirektoratet ser ikke bort fra at det kan bli en løsning også her. (Bilde: Mona Strande)

Norske miljøfartsgrenser brukes i dag for å redusere produksjon og spredning av svevestøv fra veislitasje, men Vegdirektoratet ser ikke bort fra at de i fremtiden også kan innføres med tanke på støy.

Støy fra veitrafikk er et alvorlig og økende folkehelseproblem. Her i Norge anslår Miljødirektoratet at nesten 2,1 millioner mennesker er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå