INDUSTRI

Slik skal Kongsberg Digital sørge for innovasjon i industrien

Norsk industri har spesielt tre fortrinn, sier Hege Skryseth.

Hege Skryseth skal lede Kongsberg Gruppens nye datterselskapet Kongsberg Digital.
Hege Skryseth skal lede Kongsberg Gruppens nye datterselskapet Kongsberg Digital. Bilde: Marius Valle
Marius ValleMarius ValleJournalist
12. mars 2016 - 08:20

– Jeg tenker ofte at vi i Norge er for harde med oss selv. At vi ofte ser utad og tror at alle andre er så mye bedre enn oss. Men jeg opplever at det er mange sterke teknologimiljøer i Norge, og at vi må sørge for at alle vi som er teknologiinteresserte er med på å fremsnakke de. For de fortjener virkelig det.

Det sier Hege Skryseth, som skal lede Kongsberg Gruppens nye datterselskap Kongsberg Digital, til Teknisk Ukeblad.

Kongsberg Digital skal etableres før sommeren. Nærmere 500 mennesker fra forskjellige avdelinger i Kongsberg Gruppen skal samles i ett selskap som skal utvikle digitale løsninger for konsernets kunder, og være et digitalt samlingspunkt for konsernet som helhet.

Digital drivkraft

Foruten å samle de digitale kreftene i konsernet kan Kongsberg Digital også bli en viktig drivkraft i teknologimiljøet her i landet.

Det er det denne fremsnakkingen handler om; At norsk industri slett ikke er noe dovendyr, men tvert i mot fylt av gode eksempler på selskaper som har lykkes med å ta betydelige internasjonale posisjoner.

Skryseth peker blant annet på Telenor, Hydro, legemiddelindustrien og maritim næring. 

– Jeg tror vi har noe å hente i å komme sammen og lære av hverandre. Ikke minst for de store selskapene, å tilgjengeliggjøre kompetansen og den internasjonale kompetansen til mindre selskaper. Vi er helt avhengige av våre mer enn 2000 underleverandører i Norge. Det er klart at innovasjonsgraden i vårt underleverandørapparat er også helt avgjørende for oss, slik at vi skal evne å ligge langt fremme teknologisk, sier Skryseth til Teknisk Ukeblad.

Hege Skryseth skal lede Kongsberg Digital, og 500 ansatte. <i>Foto: Marius Valle</i>
Hege Skryseth skal lede Kongsberg Digital, og 500 ansatte. Foto: Marius Valle

Industri 4.0

I tidligere tider har det vært viktig å bygge seg opp og bli store på egen hånd.

Men store bedrifter med store markedsandeler har ingen garanti for overlevelse i dag. 

Industrien er inne i en stor omstillingsprosess.

Det snakkes mye om «Industri 4.0», eller den fjerde industrielle revolusjon, med fleksible produksjonsfasiliteter og muligheter for skreddersøm uten at det øker produksjonskostnadene.

Med det digitale skiftet kan det plutselig komme et knøtt inn fra sidelinjen og velte hele tuen.

Det som for en gigant kan fremstå som et litt søtt forsøk på å bevege seg inn på deres område, kan være det som tar livet av giganten dersom den ikke tar det på alvor.

Se bare på Nokia og Kodak.

Det er en fare for at noen av Kongsberg Gruppens mange små og store underleverandører kan komme til å falle av i denne omstillingsprosessen, tror Skryseth.

Det gjelder å ha evne til omstilling.

Alt kan kopieres

– Alt som er digitalt kan jo kopieres av noen andre. Det betyr at konkurrentbildet er mye mer komplekst enn det historisk har vært. Plutselig får man konkurrenter fra helt andre industrier - kanskje IT-bransjen -  inn på veldig tradisjonelle områder. Det ser vi. En del av de store teknologigigantene beveger seg stadig inn på nye bransjer, sier Skryseth.

Hun tror en del av usikkerheten som råder i industrien om dagen handler om hvordan man kan gripe mulighetene som ligger i det digitale skiftet.

Norsk næringsliv består av små og mellomstore bedrifter, og Skryseth tror det kan være en utfordring for disse å investere i og tilegne seg ny teknologi, produksjonsmidler og kompetanse i den digitale omstillingen industrien nå er inne i. 

– Noe av det vi tenker er at vi må komme sammen og prøve å løse og diskutere noen av de utfordringene og mulighetene som ligger i det i felleskap for å få samlet kompetanse. Og ikke minst, ved å komme sammen så vil man også ha et helt annet type nettverk internasjonalt med tanke på å forstå trendene.

Store gevinster å hente

Det er ikke bare utfordringer. Skryseth mener industrien får store gevinster av digitalisering og nye produksjonsmetoder.

– For eksempel vil 3D-printing drastisk redusere kostnaden for produksjon av prototyper, og det vil også medføre at vi kan produsere reservedeler «on location». Kanskje er det slik at det industrien produserer og selger i fremtiden kan være kodelinjer som sendes til kundens printer, i tillegg til fysiske produkter.

– Det digitale er en kjempemulighet for Norge, vi er allerede svært digitalisert og langt fremme, sier Skryseth.

Toppindustrisenter

Kongsberg Gruppen har jobbet med temaet det siste året, under arbeidstittelen «Norge 6.0».

– Det vi har tatt til ordet for er å få samlet kreftene i industrien. Vi har stjålet idéen fra Toppidrettssenteret og sagt at vi trenger et toppindustrisenter som samler kreftene på tvers av akademia, forskning, næringsliv og virkemiddelapparat på en måte som gjør at det blir enklere å komme sammen, og at vi gjør det enklere å sørge for at vi blir konkurransedyktige, sier Skryseth.

For å henge med i det digitale skiftet må norsk industri være frempå. Skryseth trekker frem tre fortrinn vi har.

– For det første handler det om digital adopsjon, vi er svært digitale. For det andre er den norske modellen med tillit og kort avstand mellom fagarbeidere, ingeniører og ledere et kjempefortrinn når det gjelder innovasjon, både i produksjon og i form av store innovasjoner. For det tredje vil jeg trekke frem havrommet, hvor Norge har en sterkt etablert kompetanse, både gjennom fiskeri, olje og gass og skipsfart - det må vi utnytte til vår fordel, sier Skryseth.

Kongsberg Digital

Nærmere 70 prosent av det Kongsberg Gruppen leverer til markedet er programvare, ifølge Skryseth.

Med dannelsen av Kongsberg Digital ønsker de å være en samlende kraft for softwareområdet i konsernet.

Det vil samle brede miljøer innad, og i tillegg sørge for at konsernet får en bedre evne til å fange opp hva som skjer av trender utenfor Norge.

– Det er jo så hastig utvikling på teknologiutviklingen, digitaliseringen og forretningsmodellendringene at det er et behov for å finne en struktur for å følge med på utviklingen. Det er essensielt å klare å se utenfor egen industri og de tradisjonelle segmentene, både når det gjelder innovasjon, muligheter og konkurrenter, sier Skryseth.

Kongsberg Digital blir i norsk sammenheng en relativt stor aktør. Det trenger ikke å være en ulempe med tanke på innovasjon og disruptive produkter.

Det digitale skiftet åpner nye muligheter hvor størrelse ikke er så viktig, tror hun, men påpeker at de i internasjonal sammenheng er en nisjespiller i sitt segment,sammenlignet med de virkelig store internasjonale industriaktørene.

Petro, simulering og informasjonshåndtering

Sensordata fra subseainstallasjoner kan bli et viktig område for Kongsberg Digital. <i>Foto: Kongsberg Oil &amp;amp; Gas Technologies</i>
Sensordata fra subseainstallasjoner kan bli et viktig område for Kongsberg Digital. Foto: Kongsberg Oil &amp; Gas Technologies

Kongsberg Digital skal i første omgang samle avdelinger som har fokus på software og service mot olje og gass, og en rekke kjerneapplikasjoner rundt dette området.

Simulation-miljøet, som leverer simulering av operasjoner om bord i fartøy skal også inn under Kongsberg Digital.

Sist, men ikke minst; Kongsberg Information Management Systems, et samarbeidsprosjekt med Kongsberg Maritime, skal også være en del av Kongsberg Digital.

Dette er en plattform for å tilgjengeliggjøre beslutningsdata, som i dag er på tvers av både petroleum- og maritime næringer.

Med denne plattformen kan de tilby sanntids beslutningsstøtte basert på sensordata, og på sikt tror Skryseth den også kan være interessant for subseamiljøene, med autonome subseafabrikker.

Kartlegging av verdenshavene med tanke på fremtidig verdiskapning er også en del av denne tanken.

I tillegg også at skip og fartøyer blir begynner å bli intelligente enheter. Det vil bli viktig å kunne tilby drift og vedlikehold av disse systemene fremover.

Vil ta posisjoner

Hun har også ambisjoner om vekst innen eksisterende og nye områder ved å utnytte kompetanse Kongsberg Digital vil ha innenfor internet of things, smart data, kunstig intelligens og maskinlæring.

– Vi kommer til å i første omgang til å fokusere på det vi har av domenekunnskap i Kongsberg Gruppen og der vi har løsninger per i dag. Vi har jo et utstrakt sensornettverk rundt i hele selskapet. Det å kunne sammenstille og nyttiggjøre seg de dataene for kundene våre blir en viktig oppgave innledningsvis.

Selskapet får en omsetning på om lag 800 millioner kroner i begynnelsen.

Hovedkontoret skal ligge i Asker, men de forskjellige enhetene i Kongsberg Digital vil være spredt over 15 forskjellige lokasjoner, fra Horten til Houston.

Verdien av å være differensiert

Digitalisering av maritim næring blir ett av områdene det nye Kongsberg-selskapet ska jobbe med. <i>Foto: Kongsberg Norcontrol IT</i>
Digitalisering av maritim næring blir ett av områdene det nye Kongsberg-selskapet ska jobbe med. Foto: Kongsberg Norcontrol IT

– Det er snakk om et bredt spekter av tjenester og teknologier. Hvordan skal Kongsberg Digital klare å være spisset nok?

– Det ikke noen tvil om at Kongsberg Gruppen har både hatt stor verdi i å både være så differensiert som det man er, både i forhold til ulike sektorer, men også i forhold til ulike teknologiområder, sier Skyrseth.

Teknologi de utvikler i forsvarsøyemed tas i bruk i den sivile delen, og motsatt. 

Hun trekker fram undervannsdronen Hugin, som er utviklet i samarbeid mellom blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, Statoil, Forsvaret og Kongsberg Maritime som eksempel. 

Beslutningsdata

Når det gjelder Kongsberg Digital spesielt, tror Skryseth de vil være spisset mot beslutningsdata.

– Vi ser på løsninger innen for eksempel det å kunne gjøre simuleringer av operasjoner med de forutsetningene du har i sanntid, i forkant av at du utfører selve operasjonen når det er kompliserte operasjoner som skal utføres eller det er kompliserte værforhold.

Hun sier Kongsberg Digital er spisset innenfor posisjonene de ser for seg å ta.

– Men så er det alltid sånn at med den teknologiutviklingen og hastigheten som er innenfor dette området, så kan det være helt andre ting som også kommer opp om et par år.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.