Geir Håøy overtar i juni for Walter Qvam som toppsjef i Kongsberg Gruppen. (Bilde: Tore Stensvold)
Geir Håøy har vært med i konsernledelsen siden 2010 og kjenner derfor alle deler av konsernet, men skal bruke tid på å bli bedre kjent med ansatte og kunder i de tre områdene han ikke har hatt ansvar for. (Bilde: Tore Stensvold)
Våpensystemer fra Kongsberg. Norsafes Munin S1200-prototyp med Kongsbergs fjernstyrte våpenstasjon Sea Protector. (Bilde: Norsafe)
Thor Hukkelås i "sjefsstolen" K-Master for skip. (Bilde: Tore Stensvold)
Subsea og offshore ligger nede for telling, men Kongsberg jobber med utvikling av flere nye teknologier, her Subsea Storage Unit (SSU), som kan brukes både til en havbunnsfabrikk og til lager for produksjon under islagte områder. (Bilde: Kongsberg Oil & Gas Technologies)
Kongsberg leverer nytt utstyr for overvåking av skipstrafikk ved Kystverkets VTS-stasjoner. (Bilde: Kongsberg Norcontrol IT)
Svalsat Svalbard - Kongsberg Satelitte Services. (Bilde: KSAT)

KONGSBERG GRUPPEN | GEIR HÅØY

Den nye Kongsberg-sjefen: Dette vil han satse på

Geir Håøy skal som ny konsernsjef sørge for at Kongsberg-konsernet er et minst like stort og viktig teknologiselskap om fem år som det er nå.

GEIR HÅØY

 • Født: 1966
 • Bosted: Stokke i Vestfold
 • Utdannelse: Elektroingeniør fra Høyskolen i Vestfold (1989)
 • Begynte i Norcontrol (del av Kongsberg Maritime) i Horten i 1993.
 • Konserndirektør i Kongsberg Maritime siden 2010
 • Tiltrer som konsernsjef i Kongsberg Gruppen fra juni 2016.
 • Internasjonal erfaring via ulike roller i Kongsberg Maritime

KONGSBERG GRUPPEN

Hovedsete på Kongsberg.

7700 ansatte, kontorer i 25 land

Omsetning 2014: 16,6 milliarder kroner

Fire hovedområder:

 • Olje- og gass
 • Maritim
 • Forsvar
 • Romfart

I juni tar 49-åringen over konsernsjefstolen etter Walter Qvam, som fratrer når han fyller 63 år.

Geir Håøy kjenner Kongsberg Gruppen godt fra innsiden. Han ble ansatt i 1993, den gangen i Norcontrol i Horten.

De siste årene har elektroingeniøren vært konserndirektør med ansvar for Kongsberg Maritime. Dermed har han sittet i konsernledelsen og fått et godt innblikk i gruppens andre hovedområder, olje- og gass og forsvar. 

– Jeg har relativt god oversikt, men bruke tid på å sette meg godt inn i de andre områdene, bli kjent med deres kunder og partnere, sier Håøy til Teknisk Ukeblad.

Offensiv

Ikke til å undres over, har han fått det mange vil kalle drømmejobben.

– Jeg har drømmejobben allerede, som leder for Kongsberg Maritime. Da er det bare konsernsjef i Kongsberg Gruppen som kan slå den, sier Håøy fornøyd. Likevel er han – som alle andre som tar fatt på slike oppgaver – ydmyk.

Men det er en offensiv Håøy. Han ser store utfordringer innen maritim og olje og gass, der markedet nå er i en skikkelig bølgedal. Forsvarsvirksomheten går godt og kan demme opp for fallet innen de sivile områder.

– Vi er diversifisert med både sivil- og forsvarsdel. Det gir styrke og gjør oss alt i alt veldig robust. Likevel skal vi ikke stikke under en stol at vi må løfte oss på noen områder, sier han, uten å utdype nærmere.

Så er det også fem måneder til han tar over roret.

Digital ekspressfart

Håøy virker overbevist om at Kongsberg både har kompetanse og produkter for framtida. Det gir likevel ikke rom for å hvile på laurbærene.

– Alt skjer veldig fort. Det digitale skiftet blir viktigere og viktigere. Der er vi med, og der skal vi være i front. Men vi må styrke oss der for fortsatt å være ledende, sier Håøy.

Kongsberg Gruppen er allerede karakterisert som Norges største softwareselskap. Selv om det også leverer fysiske produkter, er det ikke mye mekanikk uten at det også sitter både sensorer og intelligens med internettforbindelse på.

Det er starten på den digitale omveltningen.

På spørsmål om han ser for seg flere oppkjøp for å skaffe seg spisskompetanse, er han litt mer forsiktig.

– Vi ser også på å finne partnere og nye allianser, sier han til TU.

Fisk og havrom

Håøy ser vekstmuligheter i områder som deler av Kongsberg er tuftet på – teknologi for en av primærnæringene: Fiskeri. Det er mange munner i verden som skal mettes.

– Akvakultur og havbruk er områder vi vil jobbe mer med framover. Norge har som ambisjon om å være ledende, og det sammenfaller med vår kompetanse og satsing, sier Håøy.

På litt lengre sikt ser han også på «subsea mining» – mineralhøsting under vann, som et naturlig område Kongsberg kan levere teknologi.

Kjører fort  - og holder igjen

I fjor høst varslet Kongsberg «kapasitetstilpasninger», også kalt nedbemanning, innen olje- og gass og offshore.

– Det er vi i gang med. Vi har veldig mange dyktige ingeniører som kan brukes andre steder i konsernet og prøver å flytte folk internt når det er mulig, sier Håøy, som ikke vil love at det ikke kan blir flere runder.

Men han heller mer til at Kongsberg-konsernet skal stå klar til å bli ledende i markedet når det snur.

– Vi har både brems og gass. Vi stanser ikke forskning og utvikling og skal være veldig klar når det snur, sier han.

Eierspørsmål og diskusjon om statens rolle vil han ikke si så mye om.

– Det har fungert veldig godt å ha staten som hovedeier, sier han diplomatisk. 

– Hvor er Kongsberg om fem år?

– Da er vi helt klart verdensledende på teknologi innen de sektorene vi allerede er store, sier Håøy uten snev av tvil.