Slik løste NVE hurtiglade-problemet

Hurtigladestasjoner skal regnes som husstander.

Slik løste NVE hurtiglade-problemet
Dette er lademønsteret ved Circle K i Korgen i Hemnes. Den høyeste toppen i månedskurven danner grunnlaget for effekttariffen. Foto: Circle K / Infogram

TU skrev i fjor om at enkelte hurtigladestasjoner ble rammet av effekttariffer i nettleia. Fordi effekttariffen settes ut fra den høyeste effekttoppen i en måned, vil det slå særlig uheldig ut for utkantsteder med stor helgetrafikk.

– Det store problemet er korridorene hvor man kjører til langtur i helgen, for eksempel til hytta. Slike steder har stor trafikk fredag og søndag, men ellers lav inntjening. Da blir effekttariffen en stor utgift for oss. Likevel er det viktig å dekke disse stedene hvis folk flest skal velge elbil, sa Håkon Stiksrud i Circle K til TU i fjor.

Han nevnte Øyer i Oppland og Korgen i Nordland som to eksempler (se illustrasjon).

Fra bensinstasjoner til energistasjoner

Nå har NVE kommet med en løsning på problemet:

– Nå gjør vi det slik at næringskunder med et forbruk på under 100.000 kwh/år blir kategorisert som husholdninger. Da vil ladestasjoner komme bedre ut, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Virke Servicehandel, som organiserer en rekke bensinstasjoner, mener at forslaget gjør det lettere å lykkes med overgangen fra bensinstasjoner til energistasjoner.

– NVEs anbefaling legger til rette for en vellykket omstilling av bransjen fra bensinstasjoner til energistasjoner gjennom å gjøre det mer lønnsomt å etablere et bedre hurtigladetilbud langs vei. Forslaget er et stort og viktig gjennomslag for en næring som ønsker å bidra til at klimagassutslippene går ned, ved å gjøre det enklere for flere å bruke hel- og delelektriske kjøretøy, sier leder Iman Winkelman.

Ønsker egen transporttariff 

Også Elbilforeningen jubler for denne endringen.

– Dette vil bedre lønnsomheten for hurtigladestasjonen som har ujevnt og lavt strømforbruk. Forslaget gjør det mer lønnsomt å bygge ut hurtiglading for elbil også i områder med ujevn og lav bruk, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Ifølge Elbilforeningen bør det bygges over 1000 hurtigladere i året fram mot 2025 for å holde tritt med stadig flere elbiler på veiene. De mener at det på sikt bør vurderes en egen transporttariff for å få bygd de store ladeparkene som trengs når elbilbestanden blir stor.

Les også