Effekttariff gjør hurtiglading ulønnsom

Utkantsteder med stor helgetrafikk får høyere tariff enn det er mulig å tjene inn, ifølge Circle K. NVE-direktøren åpner for å se på endringer.

Effekttariff gjør hurtiglading ulønnsom
Dette er lademønsteret ved Circle K i Korgen i Hemnes. Den høyeste toppen i månedskurven danner grunnlaget for effekttariffen. Foto: Circle K / Inforgram

– Effekttariffen settes ut fra den høyeste effekttoppen i en måned. Har man et jevnt høyt forbruk, som i kraftkrevende industri, er det fair. Men i vår sektor er det store variasjoner i trafikken. Da blir effekttariffen høy, mens gjennomsnittsttrafikken ofte er lav, sier Håkon Stiksrud i Circle K.