BYGG

Slik kan byggebransjen fjerne tidstyver og redusere byggetiden

NTNU-student tipser bransjen.

Politistasjonen i Arendal er et av prosjektene Øvrebø har sett på i søken etter tidstyver i byggeprosjekter.
Politistasjonen i Arendal er et av prosjektene Øvrebø har sett på i søken etter tidstyver i byggeprosjekter. Bilde: Statsbygg
29. mai 2016 - 20:00

Det er stor variasjon i gjennomføringstid av prosjekter i byggebransjen, og ofte dårlig samsvar på prosjekters størrelse og gjennomføringstid. 

For å finne ut av hva dette skyldes, og forsøke å gjøre noe med gjennomføringstiden har NTNU-student Michael Øvrebø, i samarbeid med Statsbygg, skrevet masteroppgave om temaet. 

Lik byggetid på ulike prosjekter

I oppgaven, som heter "Analyse av tidsbruken i Statsbyggs byggeprosjekter" har Øvrebø tatt for seg syv ulike prosjekter med like rammebetingelser, og sett på likheter og forskjeller i gjennomføringen av dem. 

– Jeg har sett på varigheten av de ulike fasene i Statsbyggs prosjektmodell, hvilke faktorer som påvirker dem, hvilke beslutninger som har hatt en påvirkning og hvilke tidstyver som oppstår i et vanlig stasbyggprosjekt, forteller Øvrebø. 

Han har studert alt fra byggingen av Arendal fengsel til barne- og familiesenter i Skien og samisk videregående skole i Karasjok. 

– Dette var prosjekter av veldig ulik størrelse, men de hadde alle likevel en varighet på mellom 40 og 50 måneder. Jeg ønsket å finne ut av hvorfor de minste prosjektene ble utført på samme tid som de største, sier han. 

Motsatt av teorien

Michael Øverbø har skrevet masteroppgave i samarbeid med Statsbygg. Her sammen med medstudentene Matilde Funderud og Therese Karlsen. <i>Foto: Statsbygg</i>
Michael Øverbø har skrevet masteroppgave i samarbeid med Statsbygg. Her sammen med medstudentene Matilde Funderud og Therese Karlsen. Foto: Statsbygg

I arbeidet har Øvrebø sett på de ulike byggefasene, for å avdekke hvor de største tidstyvene befinner seg. 

– Det viste seg å være ekstremt store forskjeller på hvor mye tid som brukes i de ulike fasene, sier han. 

Øvrebø viser videre til at det i klassisk prosjektteori legges opp til at 1/3 av tiden skal brukes i planfasen, mens 2/3 skal brukes i byggefasen. Resultatene etter en gjennomgang av Statsbyggs prosjekter viste imidlertid det motsatte. 

I et av prosjektene gikk hele 80 prosent av tiden med til planlegging.

– Det vil jo si at denne fasen har størst forbedringspotensiale, og indikerer at det er denne fasen man må jobbe med å forkorte tidsbruken, påpeker Øvrebø.

Men legger til at teorien i hovedsak gjelder boligbygging, ikke bygging av næringsbygg, som generelt sett har lenger planleggingstid.

Bør innføre tidsplan

En måte å effektivisere planfasen, er ifølge Øvrebø å sette opp en detaljert tidsplan i forkant av planleggingsarbeidet. 

– Ved å sette en tidsplan får både bruker og byggherre konkrete mål de må følge. I tillegg til det kan det være lurt å innføre en programkoordinator fra byggherre som styrer prosessen mellom bruker, arkitekt og byggherre, forklarer han. 

Men i den neste fasen, mellom planlegging og gjennomføring er det lite byggherre selv kan gjøre for å effektivisere tidsbruken, ifølge Øvrebø.

– Dette er en fase hvor man venter på godkjenning av planene fra departementet og finansiering. I et av tilfellene jeg så på stod hele prosjektet stille i seks måneder mens det ventet på dette. Men her har byggherre liten påvirkning på tidsbruken, sier han. 

Må fastsette forventningene

Når det kommer til selve byggfasen er rådet fra masterstudenten klart. 

– Det som er avgjørende i byggefasen i totalentrepriser, som er det jeg har sett på, er at totalentreprenør har full kontroll over underentreprenørene. Noe som ikke alltid er tilfellet. I denne fasen er det essensielt at byggherre gjør det helt klart hvilke forventninger som stilles til totalentreprenør. Totalentreprenøren må være klar over ansvar han har om å koordinere underentreprenørene.

Det siste funnet Øverbø ønsker å understreke er verdien av erfaring. 

– I de syv prosjektene jeg har sett på har man i flere tilfeller benyttet seg av samme prosjektleder i flere prosjekter. Jeg har da sett at den relative byggetiden av det andre prosjektet en prosjektleder er ansvarlig for er kortere enn det første, og ser dermed en klar læringseffekt mellom første og andre prosjekt, forklarer han. 

30 prosent reduksjon

Onsdag presenterte Øverbø resultatene for prosjektlederne i de syv Statsbyggprosjektene. 

Avdelingsdirektør Morten Dybesland i Statsbygg lyttet interessert til funnene, og er svært positiv til samarbeidet med Øvrebø. 

– Oppgaven til Øvrebø er en del av flere forskningsprosjekter vi tar del i om effektivisering av byggeprosjekter. Vi er svært interessert i resultatene og ser ikke bort fra at noen av funnene hans vil bli implementert i måten vi jobber på i fremtiden, sier han. 

Dybesland forteller at Statsbygg utover dette er med i forskningsprosjektet Speedup, i regi av Sintef. 

– Målet er å redusere tiden vi bruker på gjennomføring av prosjekter med 30 prosent. Så det å fjerne tidstyver blir helt essensielt for å få gjennomført dette, sier han. 

Godt samarbeid 

Dybesland sier det er et stort gap mellom tidsbruken i prosjekter i dag, og at Statsbygg jobber med å studere de beste prosjektene for å identifisere hva som skiller de gode fra de dårlige. 

– Det er tydelig at vi har noe å gå på for å få alle prosjektene opp på nivå med de beste. Det er nettopp derfor vi bruker både tid og ressurser på forskning på dette området, sier han.

Og legger til at Statsbygg for tiden samarbeider med seks masterstudenter om liknende temaer. 

– Vi synes masterstudenter er en veldig viktig forskningsressurs. Masterstudenter leverer raske resultater, og samarbeidet med dem er en fin måte for oss å identifisere gode talenter, sier han. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.