STATSBUDSJETTET 2023

Slik blir statsbudsjettet

Ansvarlig økonomisk politikk og redusert oljepengebruk er stikkordene for regjeringens statsbudsjett, som lenge har blitt omtalt som det strammeste på lang tid.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har lenge advart om at statsbudsjettet vil bli av det stramme slaget.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har lenge advart om at statsbudsjettet vil bli av det stramme slaget. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Klokken 10 legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram sitt første egne statsbudsjett.

Både han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gjentatte ganger advart om at dette budsjettet vil bli av det stramme slaget. Mange kommer til å bli skuffet, har de ettertrykkelig påpekt. Begreper som «ansvarlig økonomisk politikk» og «redusert oljepengebruk» har blitt nevnt hyppig.

Da regjeringen la fram sin politikk for det neste stortingsåret i mandagens høytidelige åpning av Stortinget, var de stigende prisene og krigen i Ukraina et gjennomgående tema.

– Det er krig i Europa, omfattende tørke og flom som følge av klimaendringer, stigende priser, økende renter og en akutt energikrise i store deler av verden, sa kongen på vegne av regjeringen.

– Tøffe tak

Alt dette ligger som bakteppe når statsbudsjettet skal legges fram torsdag. I går sa Støre til NTB at det gjennom hans tid i regjering og Stortinget i 20 år aldri har blitt tatt tøffere tak enn det regjeringen gjør i dette statsbudsjettet.

– For første gang på flere tiår møtes vår del av verden av inflasjon. Hvis den biter seg fast på et høyt nivå, får vi store problemer. Da må vi ta tak tidlig, og de takene er det tøffe å ta, sa Støre.

Les også

SV er regjeringspartienes foretrukne forhandlingspartner om budsjettet og sitter dermed på nøkkelen til å sikre flertall for budsjettet i Stortinget.

SV-leder Audun Lysbakken har lovt regjeringen at det blir harde tak i budsjettforhandlingene, og partiet har varslet at de vil lete etter en tydelig klimaprofil i statsbudsjettet når det legges fram.

Ukraina-tiltak

Krigen i Ukraina har ført til den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen Europa har sett på 60 år. Det har fått konsekvenser for det norske forsvaret.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har lovt mer penger til Forsvaret i statsbudsjettet med en tydelig styrking av Forsvaret. Detaljene rundt dette er imidlertid ikke blitt kjent på forhånd.

I tillegg har regjeringen økt støtten til Ukraina med inntil 10 milliarder kroner i 2022 og 2023, hvorav 3 milliarder skal gis til neste år.

Lekkasjer

* Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen og øke grunnrentebeskatningen samt innføre en høyprisavgift for kraftprodusenter. I alt vil dette øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner årlig.

* Regjeringen innfører en sekspunktsplan for strømsparing. På listen er blant annet 1,1 milliarder kroner til Enova som skal brukes til strømsparing i norske hjem, skriver NRK.

* Satsen for formuesskatt kan bli økt, ifølge Dagbladet. I fjor ble satsen økt med 1,35 prosent for dem med formuer over 20 millioner kroner etter forhandlinger med SV om statsbudsjettet.

* Ifølge Dagbladet vil det komme endringer i inntektsskatten. Regjeringen har vært tydelig på at skatten skal ned for personer med «vanlige inntekter» på inntil 750.000 kroner, mens de som tjener mer, kan få økt skatt.

* 690 millioner kroner skal brukes til å styrke fastlegeordningen. 480 millioner skal styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai neste år, 200 millioner kroner skal sikre den såkalte alis-ordningen, og 10 millioner kroner går til infrastruktur for forskning på allmennmedisin, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

* Flere veiprosjekter kan bli skjøvet på, blant dem E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad i Vestland, E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland-Slæen i Vestland. Påbegynte prosjekter vil ikke bli utsatt eller kuttet, deriblant den omstridte utbyggingen av E18 vestover (Vestkorridoren).

* Ifølge NRK legger regjeringen opp til at utenlandsstudenter heretter må betale for utdanningen i Norge. Ifølge tidligere anslag koster utenlandsstudentene om lag 3,5 milliarder kroner i året.

* Folkehelseinstituttet (FHI) kan vente seg et kraftig kutt, ifølge Aftenposten. Det kommer på toppen av et solid kutt tidligere i år. Det er anslått at nærmere 250 stillinger kan forsvinne.

* Ifølge Vårt Land vil målet om å gi 1 prosent av nasjonalinntekten i bistand trolig ryke i statsbudsjettet for 2023 på grunn av store olje- og gassinntekter. I 2016 bestemte et flertall på Stortinget at 1 prosent av BNI skal avsettes til bistand i de årlige budsjettene.

* kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har varslet at mange av de konkrete løftene i Hurdalsplattformen på kulturfeltet blir satt på vent. I 2022 gikk cirka 0,9 prosent av statsbudsjettet til kultur. Andelen vil ikke bli høyere i 2023. Støtten til skeive organisasjoner foreslås imidlertid økt med 15 millioner kroner, nær en dobling fra 2022, skriver NRK.

* Fagforeningsfradraget øker til 7.700 kroner, opplyser kilder til Dagbladet.

* Ifølge VG har regjeringen har satt av 96 millioner kroner ekstra til sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

* finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opplyser til Dagbladet at regjeringen vil kutte dieselavgiften med i alt 1,3 milliarder kroner i statsbudsjettet. Ifølge avisa vil avgiftskuttet innebære en reduksjon på rundt 50 øre på pumpeprisen etter at en økning i CO2-avgiften og avgift på biodrivstoff er regnet inn.

* VGS-elever får økt stipend. Totalt foreslår regjeringen å øke potten for borteboerstipend med 57,3 millioner kroner og utstyrsstipend med 50,1 millioner kroner i 2023. For borteboerstipendet betyr det en økning på 660 kroner i måneden, opplyser Sp og Ap til Adresseavisen og VG.

* Gratis barnehageplasser til alle som bor i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, opplyser flere kilder til NRK. I tillegg blir maksprisen kuttet på landsbasis til 3.000 kroner, skriver Dagbladet.

* Regjeringen hever skattene på både aksjeutbytte, formue, og inntekt for dem som tjener over 750.000 kroner, opplyser en kilde til Aftenposten.

* Oljeskattepakken blir videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett, men det kan komme justeringer, erfarer Dagbladet. Det kan bli justeringer i eller rundt oljeskattepakken for å hente mer penger direkte fra oljeselskapene. Disse beløpene kan bli i milliardklassen, opplyser kilder med innsikt i budsjettarbeidet til avisen.

* Regjeringen vil bruke 900 millioner kroner på unge som sliter, i det de kaller «ungdomsløftet». I sitt forslag til statsbudsjettet vil regjeringen prioritere flere tiltak for å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning. De vil også styrke tilbudet for psykisk helse, skriver NRK.

* En økning i ferjesatsingen på 390 millioner kroner fra fjorårets budsjett, ifølge Dagsavisen. Det vil si en totalpakke på 420 millioner kroner som skal gå til gratis ferjer og billigere billetter. Ifølge TV 2 skal ferjeprisene kuttes med 20 prosent sammenlignet med i år, og det ligger også inne penger til gratis ferjer til og fra øyer uten fastlandsforbindelse.

* All støtte til dyrevernorganisasjonen NOAH kuttes, skriver VG. I det forrige statsbudsjettet var det budsjettert en støtte på 730.000 kroner.

* Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner til grønn omstilling, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre til VG.

Skattegrep

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen og øke grunnrentebeskatningen samt innføre en høyprisavgift for kraftprodusenter. I alt vil dette øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner årlig.

De omfattende grepene skal tette hullene i statsbudsjettet. Kostnader til strømstøtte og forsvar og stadig økende utgifter til folketrygden gjør det nødvendig å skaffe nye inntekter, var budskapet da Støre og Vedum la fram forslaget i forrige uke.

Det vil komme en sekspunktsplan for strømsparing, ifølge NRK. På listen er blant annet 1,1 milliarder kroner til Enova som skal brukes til strømsparing i norske hjem.

Statsbudsjettet vil også inneholde en rekke andre skattegrep, deriblant heving av utbytteskatten i tillegg til inntektsskatt for dem som tjener over 750.000 kroner, ifølge Aftenposten.

Fastleger, kulturliv og dieselavgift

690 millioner kroner vil gå til å styrke fastlegeordningen, ifølge VG. Samtidig kan Folkehelseinstituttet (FHI) vente seg et kraftig kutt, ifølge Aftenposten , som skriver at det er anslått at nærmere 250 stillinger kan forsvinne.

Kulturlivet, som har lagt to krevende pandemi-år bak seg, har blitt advart om at mange av regjeringens kulturløfter fra Hurdalsplattformen vil bli satt på vent. I fjorårets budsjett gikk cirka 0,9 prosent av statsbudsjettet til kultur, og andelen vil ikke bli høyere i årets budsjett, har regjeringen varslet.

Dieselavgiften vil bli kuttet med 1,3 milliarder kroner, har Dagbladet skrevet. Avgiftskuttet innebære en reduksjon på rundt 50 øre på pumpeprisen etter at en økning i CO2-avgiften og avgift på biodrivstoff er regnet inn.

Samtidig legger regjeringen opp til gratis barnehageplasser til alle som bor i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, ifølge NRK.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.