Slik blir skipene som skal frakte CO2 fra fangst til lager

Modifiserer skip som frakter flytende petroleumsgass.

Slik blir skipene som skal frakte CO2 fra fangst til lager
To skip skal frakte CO2-en fra fangststed til mellomlager. De vil ha en kapasitet på 7500 tonn CO2 og skal i første omgang gå på LNG. Illustrasjon: Northern Lights

I Langskip-prosjektet er det fangst og lagring av CO2 som har fått største oppmerksomhet, men transport av CO2 er en sentral del av verdikjeden, som også inngår i prosjektet.