Skipsfarten er inne i et digitalt skifte - her er utfordringene

Analyse av kritiske data må skje på skipene.

Skipsfarten er inne i et digitalt skifte - her er utfordringene
Mer og mer utstyr om bord i skip og fartøy har sensorer og er knyttet til interne og eksterne nett. Detter på brua til batterifartøyet Future of the Fjords. Tore Stensvold

Shipping er i rivende utvikling. Alle «buzz-ordene» fra IT-verdenen og Industri 4.0 er brått blitt en del av dagligtalen i ærverdige rederikontorer.