BYGG

– Skilting viktigere enn penger for kollektivtrafikken

Skiltmyndigheten må tas fra politiet, mener Odd Einar Dørum.

BØR VÆRE KOMMUNENS ANSVAR: Odd Einar Dørum mener man kan få opp hastigheten på trikk og buss ved å frata Politiet skiltmyndighet.
BØR VÆRE KOMMUNENS ANSVAR: Odd Einar Dørum mener man kan få opp hastigheten på trikk og buss ved å frata Politiet skiltmyndighet. Bilde: Fredrik Drevon

Oslopakke 3

  • En plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.
  • Forslag til revidert Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 75 mrd. kr. (2013-prisnivå) for perioden fram til 2032.
  • Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
  • I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. Kilde: Statens vegvesen  

– Noe som vil gjøre veldig mye for kollektivsystemet i Oslo er å øke fremkommeligheten for trikk og buss. Det mest avgjørende virkemiddelet for dette er ikke penger eller reguleringsplaner, men skiltmyndighet, mener Venstre-politiker Odd Einar Dørum, som sitter i Miljø- og samferdselskomiteen i Oslo bystyre.

Vil ta skiltmyndighet

Dørum satt i panelet da Naturvernforbundet mandag inviterte til debatt om miljøproblematikk sett i lys hovedstadens transportbehov.

– Av en eller annen ubegripelig grunn ligger skiltmyndigheten i Oslo hos politiet og da går ikke ting fort, sa mannen som har vært både justisminister og samferdselsminister.

Dørum understreket at han er stolt av politiet, men at det er en meget konservativ etat.

Les også: – Bilen blir ubrukelig til og fra jobb

Strupetak på Vegvesenet

– Det mest avgjørende man kan gjøre for å få frem sykkelen er et strupetak på Statens vegvesen om hvordan veinormalene skal se ut i byen. Skiltmyndighet vil også være avgjørende for effektiviteten i kollektivtransporten. I dag kjører trikken med en snitthastighet på 16,7 kilometer i timen, sa en engasjert Dørum.

I panelet satt også Trafikkplanlegger i Ruter, Iver Wien; partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, og Abdullah Alsabeehg fra Arbeiderpartiet, medlem av Miljø- og samferdselskomiteen i Oslo bystyre.

VISTE ENGASJEMENT: Abdullah Alsabeehg, Arbeiderpartiet, medlem av Miljø- og samferdselskomiteen i Bystyret, og Odd Einar Dørum, Venstre, medlem av Miljø- og samferdselskomiteen i Bystyret.
VISTE ENGASJEMENT: Abdullah Alsabeehg, Arbeiderpartiet, og Odd Einar Dørum, Venstre. Begge er medlemmer av Miljø- og samferdselskomiteen i Bystyret. Fredrik Drevon

1,6 kilometer sykkelvei

Alsabeehg sa at vi bør ha en ny t-banetunell på plass i Oslo fortest mulig, og senest innen 2025. Han synes det er bra at regjeringen har startet en utredning for ny t-banetunnel og ny jernbanetunnel i Oslo.

– Oslo kommune må legge til rette for at denne utredningen blir gjennomført, slik at ikke kommunen forsinker arbeidet. Arbeiderpartiet vil foreslå 58 millioner mer til kollektivtrafikken enn det byrådet vil ha, sa Alsabeehg, og la til at det i fjor ble det bygget bare 1,6 kilometer sykkelvei i Oslo.

– Det gjenstår å bygge omkring 35 kilometer av hovedsykkelveinettet, altså vil det ta cirka 20 år med dagens tempo å gjøre hovedsykkelveinettet ferdig. Det er altfor tregt. Vi ønsker å øke antall stillinger i sykkelprosjektet i kommunen, sa Alsabeehg.

Bjørnar Moxnes mener på sin side at de to hovedproblemene med Oslos budsjett for neste år er at det ikke er satt av penger til planlegging av ny t-banetunnel, og at det mangler penger til å utvikle sykkelveinettet i Oslo betydelig fremover.

Les også:

Norge bruker hundretalls millioner på "ubrukelige" sykkelfelt

Dette skal få slutt på glatte veier  

Fornebubane i 2023

Ifølge Dørum er det viktigste for å «skape dynamikk» rundt ny t-banetunnel i Oslo, å få på plass Fornebubanen, som takket være Oslopakke 3 kan påbegynnes i 2018 og stå ferdig senest 2023.

– Når Fornebubanen er påbegynt må vi vite hvor den skal ende. Parallelt må man starte planlegging og gjennomføring av en ny t-banetunnel. Innen 2025-27 må tunnelene være ferdige.

Dørums trøst til de utålmodige er at Lørenbanen, altså forbindelsen mellom Grorudbanen og T-baneringen, allerede er «inne i systemet», og vil øke kapasiteten i Oslos t-banesystemet med 30 prosent. Samtidig skal nye vogner øke kapasiteten.

Les også:

Oslo får 100 nye t-banevogner  

Disse tunnelene skal redde Oslo

Slik skal Sandvika bli kvitt motorveien

Slik skal de drive Norges lengste togtunnel  

'Tidenes sykkelsatsing' gir 10 kilometer sykkelvei

Her forsvinner togstasjonene

Les mer om: