Skarfjell kan elektrifiseres fra Gjøa

Kabelen har mer kapasitet enn antatt.

Venstre og SV mener energiministeren må være tydelig på at Wintershall må bruke kraft fra Gjøa om de vil bygge ut Skarfjell.
Venstre og SV mener energiministeren må være tydelig på at Wintershall må bruke kraft fra Gjøa om de vil bygge ut Skarfjell. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Øyvind LieØyvind LieJournalist
22. apr. 2016 - 11:47

Stortinget ser ut til å ha fått blod på tann etter at de tvang gjennom elektrifisering av Utsirahøyden i forfjor.

Mens oljeselskapene gjør det de kan for å kutte kostnader på nye utbygginger, krever Stortingspolitikere nullutslippsløsninger både på Johan Castberg-utbyggingen og nå også på enda et prosjekt, nemlig Skarfjell.

– Bør elektrifiseres

Skarfjell ligger nordøst i Nordsjøen, kun 15 kilometer fra Gjøa, som var Norges første flytende plattform som fikk strøm fra land da den ble satt i drift i 2010.

Nå viser det seg at kabelen fra Mongstad til Gjøa har 20-25 MW overskuddskapasitet. Det er nok til å gi Skarfjell-feltet kraft fra land, ifølge Gjøas operatør, Engie. 

Leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen, mener det er viktig at Skarfjell elektrifiseres.

– Ja, den bør elektrifiseres. Er det teknisk mulig, er vi nødt til å elektrifisere alle anlegg på norsk sokkel i årene framover for å nå klimaforpliktelsene våre, sier han til Teknisk Ukeblad.

Ny studie

Engie opplyser til Teknisk Ukeblad at kabelen fra land til Gjøa var designet for en kapasitet på 40 MW. I dag bruker den ca. 30 MW, men forbruket skal øke til om lag 41 MW når de går over til lavtrykksproduksjon i løpet av året.

Vis mer

En studie Engie gjør for Skarfjells operatør Wintershall om en mulig hook-up av Skarfjell til Gjøa, viser at kabelen til Gjøa kan overføre mellom 60 og 65 MW, altså langt mer enn den opprinnelig var designet for.

Engie kan ennå ikke si akkurat hvor mye strøm Skarfjell vil trenge.

– Dette vil bli avklart gjennom den pågående studien. Men vi vet at det er innenfor de rammene Gjøa har kapasitet til, skriver kommunikasjonssjef Liv Jannie Omdal i Engie i en epost til Teknisk Ukeblad.

Studien skal være ferdig 1. juli i år. 

Kutter kostnader

Wintershall har utsatt konseptvalget på Skarfjell til fjerde kvartal i år, og forsøker å kutte kostnadene med 40 prosent. 

I et brev til Olje- og energidepartementet fra desember skrev Wintershall at de ville vurdere mulighetene for gjenbruk av en eksisterende FPSO (flytende produksjons- og lagerskip).

For alternativet med en selvstendig utbygging med FPSO vil basisalternativet være kraftproduksjon om bord med gassturbiner «siden aktuelle kandidater er bygget slik», skriver Wintershall.

 

Kabelen fra Mongstad til Gjøa (bildet) får 20-25 MW ekstra kapasitet, nok til å forsyne Skarfjell med den kraften de trenger, ifølge Gjøas operatør Engie. <i>Foto: Jan Inge Haga/Engie Norge</i>
Kabelen fra Mongstad til Gjøa (bildet) får 20-25 MW ekstra kapasitet, nok til å forsyne Skarfjell med den kraften de trenger, ifølge Gjøas operatør Engie. Foto: Jan Inge Haga/Engie Norge

 

«Teknologi for elektrifisering av en FPSO er ikke fullt ut kvalifisert i dag og vil kreve omfattende tester», skrev Wintershall.

Mulighet for oppgradering av turbiner og ombygging for hel eller delvis elektrifisering vil imidlertid bli en del av utredningen før konseptvalg «dersom dette alternativet viser seg å være en aktuell kandidat for valg av konsept», skrev Wintershall.

Sevan på banen

Sevan Marine er ikke fornøyd med signalene Wintershall gir i sitt brev. De har derfor sendt brev til en rekke myndighetsorganer der de understreker at det finnes FPSO-er som kan elektrifiseres, nemlig deres egen sylindriske løsning på Goliat-feltet.

«Elektrifisering av en FPSO er kvalifisert og tilgjengelig teknologi», skrev Sevan.

Wintershall ønsker ikke å utdype hva de synes om mulighetene for å elektrifisere feltet med kraft via Gjøa og hvilken løsning som ligger an til å bli valgt.

– Vårt fokus er nå å evaluere og velge det beste konseptet for utvikling av feltet. Resultatet fra denne veldig viktige fasen vil gi oss en bedre forståelse og sette oss i stand til å forutsi de senere prosjektfasene, skriver pressetalskvinne Verena Sattel i Wintershall til Teknisk Ukeblad.

Krever kraft fra land

Ola Elvestuen mener det er viktig at myndighetene følger opp for å sikre at løsninger med elektrifisering velges, i god tid før Plan for utbygging og drift (PUD) behandles i Stortinget.

– Det er et tydelig politisk ønske fra Stortinget om at nye felt skal elektrifiseres, og Stortinget har vist vilje til å stille krav om det. Da må vi påse at vi kommer inn i prosessen tidsnok til at det kan realiseres, sier Elvestuen.

SVs Heikki Holmås sier SV har som utgangspunkt at alle installasjoner som bygges, må baseres på nullutslippsløsninger.

– Vi trenger en reduksjon av klimagassutslippene i verden i årene som kommer. Oljesektoren har vært en av dem som har bidratt med økninger. Vi trenger at de reduseres. Det er viktig at det ikke gjøres store investeringer som bidrar til store utslipp i mange år framover, sier han.

– Må utnytte eksisterende kabler

Holmås sier energiministeren har et stort ansvar i å sørge for å legge et tilstrekkelig press på oljeselskapene til at de velger de mest miljøvennlige utbyggingsløsningene, også om de skulle være noe dyrere.

– Dette gjelder særlig hvis det finnes løsninger der man kan ta i bruk eksisterende kraft fra land-løsninger, slik tilfellet er i denne saken, sier SV-representanten.

Han mener saken reiser en interessant problemstilling om hvordan strøminfrastrukturen på sokkelen skal videreutvikles på en fornuftig måte. 

– Hvordan skal kostnaden fordeles, hvem skal betale hvor mye? Her burde vi fått en mer koordinert løsning på utbyggingen der Statnett tar en mer aktiv og koordinerende rolle. Selskapet vil også ha en lavere terskel for å bygge ut kabler, siden den har en lavere internrente på investeringene enn oljeselskapene, sier Holmås.

Kritiserer energimeldingen

Han mener regjeringens energimelding burde behandlet dette.

– Energimeldingen valgte å se bort fra kraftbruk offshore. Det er som å lage en nasjonal transportplan uten å snakke om motorveier, siden en petroleumsindustrien utgjør en så stor andel av den samlede energibruken i Norge, sier Holmås.

Både Holmås og Elvestuen vil stille skriftlig spørsmål til energiminister Tord Lien (Frp) om hva han vil gjøre for at Skarfjell får kraft fra land.

Leder av miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, mener OED er nødt til å endre prosessen rundt elektrifiseringsvurderingene om det viser seg at operatørene konsekvent unngår elektrifisering ved å velge konsepter som er lite egnet for kabeltilkobling.

– Stortinget har lagt føringer på at elektrifisering skal vurderes i ved alle utbygginger. Det er ikke akseptabelt at kravet omgås ved å velge flytende innretninger som ikke er egnet, sier Holm.

OED svarer dette på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om de mener Skarfjell bør elektrifiseres og hvordan departementet eventuelt vil sikre at det skjer:

"Departementet har tro på at selskapene finner en god, lønnsom måte å bygge ut Skarfjell-funnet på. Kraft fra land skal vurderes også ved en Skarfjell-utbygging".

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.