Skal utstyre 40 elvebåter med brenselceller

Brenselcelleteknologi utviklet for blant annet landtransport skal med hjelp av norske Teco2030 løftes over til bruk på skip. Elvebåter som skal frakte hydrogen kan bli første prosjekt.

Skal utstyre 40 elvebåter med brenselceller
Taubåten Thera skyver kjemikalielekter. Taubåt og lekter er begge 11,4 meter brede. Taubåten har en installert effekt på 2,5 MW. I EU-prosjektet «Green hydrogen@Blue Danube» er det aktuelt å erstatte ett generatorsett med en 1,2 MW brenselcelle på en tilsvarende elevebåt. På sikt kan det bli bygget 40-60 elvebåter med kun brenselceller for framdrift. Foto: Gaschem

Norske Teco2030 samarbeider med AVL fra Østerrike om å marinifisere store brenselcellemoduler på opp i 1,2 MW som kan skaleres og dobles i størrelse.