Sjøfolk og rederier har allerede kvittet seg med en del papirarbeid. Mer skal det bli

Sjøfartsdirektoratet digitaliserer flere tjenester.

Sjøfolk og rederier har allerede kvittet seg med en del papirarbeid. Mer skal det bli
MS Utsira var første fartøy som fikk elektronisk sertifikat. Styrmann Tor Erling Skare og kaptein Toralv Austrheim er godt fornøyde med å ha elektroniske fartøyssertifikat om bord . Her sammen med rådgiver Tove Aarekol i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektorat

På ethvert skip er det hyllemetere med dokumenter, sertifikater og mannskapslister, kopi av deres sertifikater, beviser og attester. Hver sjømann og -kvinne må ha med sine papirer.