BYGG

Sjefingeniør: – Norge i ferd med å gå tom for god grus og pukk

Mener situasjonen er kritisk mange steder i landet.

Kvaliteten på grus og pukk rundt omkring i landet er veldig varierende, sier sjefingeniør Knut Wolden i Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han advarer mot at vi vil gå tomme for pukk og grus av god kvalitet i årene fremover.
Kvaliteten på grus og pukk rundt omkring i landet er veldig varierende, sier sjefingeniør Knut Wolden i Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han advarer mot at vi vil gå tomme for pukk og grus av god kvalitet i årene fremover. Bilde: Colourbox
23. okt. 2014 - 07:00

Sand, grus og pukk

  • Sand og grus er dannet ved at isbreer, vann, erosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, bearbeidet og transportert dem og avsatt dem som løsmasser.
  • De viktigste forbrukerne av sand, grus og pukk er bygge- og anleggsbransjen.
  • Det ble produsert 80 millioner tonn sand, grus og pukk til en verdi av 5,4 milliarder kroner i Norge i 2013.

Når valget står mellom å opprettholde sand- og grustak, eller bygge ut disse områdene rundt de største byene våre, velges stadig utbygging fremfor råstofflager.

Dette kan føre til store utfordringer når det kommer til tilgangen på godt byggeråstoff, ifølge sjefingeniør Knut Wolden ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– I Norge har vi hatt en misoppfatning av at det finnes ubegrensede mengder av de ikke fornybare ressursene sand, grus og pukk. Det stemmer ikke, mange steder er det allerede knapphet på gode ressurser, sier Wolden.

– Kritisk situasjon

Med dagens utbyggingstakt og store grusuttak, er det ifølge Wolden ikke mange år igjen før viktige forekomster er helt tomme.

– Situasjonen er kristisk mange steder i landet. Det er på høy tid at politikerne kommer på banen og blir mer bevisste på hvordan ressurstilgangen skal sikres fremover, sier han.

Wolden understreker at det i tillegg til mangel på grus og pukk i byområdene, er stor variasjon i kvaliteten på grus og pukk rundt i landet.

– Det vil ikke bli tomt for sand og grus, men det vil bli tomt for de kvalitetene vi etterstreber å bruke når vi skal bygge. Kravene til kvalitet blir stadig høyere, derfor bør grustak med grus og sand av høy kvalitet prioriteres langt foran utbygging. Uansett kvalitet bør man forsåvidt være varsom med å bygge ned materialene man skal bygge av, sier han.

Les også: «Fjordby» utenfor Oslo skal romme 150.000 mennesker

Gir høye kostnader

I Oslo, hvor det er planer om å bygge ut 100.000 flere boliger innen 2030, er det i dag bare ett pukkverk i drift. All grus importeres fra andre fylker.

– Det er store utbyggingsplaner i hovedstaden, og siden all bygging og infratruktur er helt avhengig av slike byggråstoffer er utfordrende at de fleste ressurslagrene er bygget ned, sier Wolden.

– Hva er utfordringene med den økende mangelen på byggeråstoff i byene?

– Det betyr mer trafikkbelastning, økte klimagassutslipp, mer forurensning og høyere kostnader på transport, boliger og veier, sier han.

Les også: Byggingen av verdens høyeste trehus er i gang

Vegvesenet uenige

Professor Børge Johannes Wigum ved NTNU bekrefter Woldens påstander.

– Selv om vi ser på sand og grus som noe naturlig det alltid vil være nok av, har vi snart tatt ut de råstoffressurser som er lett tilgjengelige, sier han.

Wigum sier det er sand fra morener som er gunstigst å bruke i betong.

– Dessverre finnes ikke den sanden der den trengs, nær de store byene. Det fører til lengre transportlengder enn tidligere, og dermed høyere transportkostnader for byggeråstoff, sier han.

Statens Vegvesen kjenner seg derimot ikke igjen i utfordringene Wolden og Wigum skisserer.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad svarer Statens Vegvesen region øst at de ikke er kjent med dårligere tilgang på pukk og grus enn tidligere.

Fremtidens pukkverk

Wigum har tidligere skissert muligheten for underjordiske pukkverk i byområdene, noe han mener kan løse noen av utfordringene knyttet til langre transporlengder.

– Ved å kombinere asfaltverk, pukkverk og blandeverk vil vi også spare mye kjøring, argumenterer han.

Ideen er ikke fremmed for NGU.

– Underjordsdrift nærmere markedet i byene, kan teoretisk være et alternativ som vil tvinge seg fram, men foreløpig er dette et kostbart alternativ. Her ligger det en del forskningsutfordringer, sier Rolv Dahl i NGU.

Les også:

Slik så betongveggen ut etter at trykktestingen gikk galt

Post-it-lapper ga hus med null byggefeil

Vegvesenet: – Skift til vinterdekk nå. NAF: – Vent så lenge som mulig  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.