KRAFT

– Siragrunnen misbruker skattereglene

6. mars 2013 - 13:05

SIRAGRUNNEN VINDPARK

Siragrunnen AS ønsker å bygge 45 møller med en installert effekt på 4,5 MW hver. Rotordiameteren skal være 120 meter og navhøyden 95 meter.

De drøyt 200 megawattene skal etter planen gi hele 790 GWh per år.

Møllene skal stå på mellom 10 og 40 meters dyp om lag en kilometer ut i havet ved fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland.

SIRAGRUNNEN VINDPARK

Siragrunnen AS ønsker å bygge
45 møller med en installert effekt
på 4,5 MW hver. Rotordiameteren skal være 120 meter og navhøyden 95 meter.

De drøyt 200 megawattene skal etter planen gi hele 790 GWh per år.

Møllene skal stå på mellom 10 og
40 meters dyp om lag en kilometer ut
i havet ved fylkesgrensen mellom
Vest-Agder og Rogaland.

Selskapet Havgul ønsker å bygge 45 vindmøller på Siragrunnen, om lag en kilometer ut i havet ved fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland.

Men det er mye dyrere å bygge vindmøller til havs enn det er å bygge dem på land.

Siragrunnen AS mener imidlertid å ha funnet en måte å gjøre prosjektet lønnsomt på. De vil leie ut vindparken til oljeselskaper som trenger strøm.

Ifølge daglig leder Harald Dirdal i Siragrunnen AS har Oljeskattekontoret akseptert at vindkraft til havs kan følge petroleumsskatteregimet, slik at oljeselskapene kan trekke av 78 prosent på skatten.

– Da vil strømmen fra Siragrunnen under gitte forutsetninger kun koste i størrelsesorden 24 øre per kWh, som er billigere enn å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool, sa Dirdal til Teknisk Ukeblad i fjor høst.

Les også: Han er landets første boligeier som leverer strøm til nettet

– Misbruk av systemet

Professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger er imidlertid svært kritisk til forretningsideen.

– Petroleumsskattesystemet er et system for å dra inn grunnrente fra lønnsomme petroleumsprosjekter, og er ikke designet for tapsprosjekter innen offshore vindkraft. Dette vil være å misbruke systemet, sier han til Teknisk Ukeblad.

Osmundsen viser også til at uttalelsen fra Oljeskattekontoret ikke er bindende, men kan omgjøres av Oljeskattenemnda. Teknisk Ukeblad har bedt Oljeskattekontoret om å få se på avgjørelsen, men den er unntatt offentlighet fordi den er gitt til en bestemt skatteyter.

Osmundsen viser også til at uttalelsen fra Oljeskattekontoret ikke er bindende, men kan omgjøres av Oljeskattenemnda. Teknisk Ukeblad har bedt Oljeskattekontoret om å få se på avgjørelsen, men den er unntatt offentlighet fordi den er gitt til en bestemt skatteyter.Professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (Foto: Ole Ketil Helgesen)

Osmundsen tror ikke at Siragrunnen vil få slik skattebehandling. Problemet vil være at ordningen vil gi ytterligere subsidier til vindkraft, her skjult i form av redusert petroleumsbeskatning. Det vil også bidra til å skape urimelig konkurransevridning mellom vindkraft på land og til sjøs.

– Denne typen skjulte støtteordninger er ikke å anbefale. Jeg kan ikke se annet enn at denne tilsnikelsen vil åpne opp for en rekke skattetilpasninger som vil undergrave petroleumsskatteinntektene og derigjennom systemet for petroleumsbeskatning. Myndighetene vil antagelig ikke ønske dette, og jeg tror ikke oljeselskapene vil være interessert i det heller. Oljeselskapene vet av erfaring at for kreative skattetilpasninger ikke fører frem, sier Osmundsen.

Les også: Rekordmange vindmøller bygget i fjor

– Villeder investorene

Han er derfor kritisk til måten Siragrunnen går fram på.

– Hvis investeringsprospekter forespeiler sine investorer en slik beskatning, må det kalles villedende markedsføring, sier han.

Én av problemene med løsningen, slik Siragrunnen AS har framstilt den, er ifølge Osmundsen at den funksjonelle tilknytningen mellom havvindmøllene og oljevirksomheten ikke er oppfylt.

– Det er ikke fysisk kobling mellom de planlagte havvindmøllene og en konkret petroleumsinnretning. Koblingen skal eventuelt skje via sentralnettet. Rent fysisk kan man ikke dedikere en bestemt strømproduksjon til et gitt formål. Elektronene følger minste motstands vei. Dessuten er det slik at oljeindustrien ikke etterspør tilfeldig og irregulær kraft fra vindmøller, men stabil grunnlast, sier Osmundsen.

OD kritisk

Oljedirektoratet (OD) ser også ut til å være kritisk til ordningen og har fått Michael Hoel i Vista Analyse til å lage en rapport om saken. I bestillingsteksten fra direktoratet het det at det kan «være problematisk at selskaper skal kunne finansiere ulønnsomme miljøprosjekter, som er helt unødvendige for petroleumsproduksjonen og med klar negativ nåverdi, ved å kunne trekke disse kostnadene av mot full sokkelbelastning».

Direktoratet antar at vindkraften, ut fra Dirdals uttalelser, vil koste oljeselskapene om lag 1,1 kroner per kWh, og at det kan virke vridende på utviklingen av nye kraftløsninger. Videre kan det ifølge direktoratet åpne for spekulasjon fra andre aktører i kraftbransjen om at disse også skal få finansiert utbyggingene ved at oljeselskaper står som kjøper av kraften.

Michael Hoel påpeker i sin rapport at dersom kraften koster 109 øre/kWh, er det riktig at kostnaden etter skatt vil være 24 øre/kWh.

«Men denne må sammenlignes med kostnaden etter skatt for gasskraftverk til havs. Hvis bruttokostnaden for denne f. eks. er 50 øre/kWh, blir kostnaden av denne etter skatt bare 11 øre kWh. Altså klart billigere enn kraft fra Siragrunnen».

Avviser kritikken

Dirdal mener det er fullstendig feil å si at Siragrunnen Vindpark utnytter eller undergraver petroleumsskattesystemet.

«Illustrasjonen med 24 øre per kWh er basert på visse forutsetninger og viser en mulig effekt av skattesystemet på samme måte som det ville gjelde for andre investeringer og kostnader på norsk sokkel som er nødvendige for å utvinne olje og gass. Fremstillingen til Osmundsen kan sammenlignes med at oljeselskapene betaler kun 22 prosent av lønnen til oljearbeiderne – og staten betaler resten gjennom redusert olje­skatt. Ingen har til nå hevdet at det er skjult subsidiering av oljearbeidere», skriver Dirdal i en e-post til Teknisk Ukeblad.

«Poenget er at om man velger å kjøpe kraft på (kraftbørsen) Nord Pool, bruke en vindturbin eller en gassturbin offshore, er skattereglene og effekten av disse den samme. Det er derfor opp til oljeselskapene å velge den beste kommersielle løsning basert på driftsmessige og miljømessige forhold, noe de selvfølgelig også vil gjøre», skriver han videre.

Grunnrente

I en e-post svarer statssekretær Kjetil Lund (Ap) i Finansdepartementet slik på spørsmål om hva han synes om Siragrunnens forretningsmodell.

«Formålet med petroleumsskattesystemet er å trekke inn grunnrente fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, ikke å finansiere havvindprosjekter».

Lund vil imidlertid ikke kommentere denne spesifikke saken, og viser til at det er et anliggende mellom et privat selskap og skatteetaten.

«Jeg er kjent med at Oljeskattekontoret har avgitt en tolkningsuttalelse om at havvindanlegg, som indirekte skal forsyne sokkelen med strøm, kan komme inn under petroleumsskatteloven. Det er imidlertid Oljeskattenemnda som må ta endelig stilling til den skattemessige behandlingen av et eventuelt havvindanlegg ved den framtidige ligningen av oljeselskapet, eventuelt i en bindende forhåndsuttalelse», skriver Lund.

Les også:

Tapte 18 millioner på negativ strømpris

Får bygge tidevannskraft i Kvalsundet

Smarte strømmålere utsatt til 2019  

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.