BYGG

De som lager nytt regjeringskvartal får full oversikt over svake punkter. Dette skal hindre misbruk

Åtte grupper ønsker prosjekteringskontrakten for det nye regjeringskvartalet.

Mona StrandeMona StrandeJournalist
26. sep. 2016 - 12:15

Åtte grupperinger har søkt om å få være med i plan- og designkonkurransen for utviklingen av det nye regjeringskvartalet.

Nå viser det seg at alle som skal jobbe med prosjektene må innfri omfattende sikkerhetskrav før de i det hele tatt begynner arbeidet.

Dette er noe av det de som nå har søkt om å bli prekvalifisert til plan- og designkonkurransen må forholde seg til:

«Sikkerhet er grunnleggende og sikkerhetstiltak skal integreres i planleggingen av det nye regjeringskvartalet. […] Store deler av prosjektet og prosjekteringsmaterialet vil være sikkerhetsgradert […] da prosjekteringen innebærer håndtering og produksjon av skjermingsverdig informasjon. […] For å begrense risikoen for spredning av opplysninger som angår vesentlige sikkerhetsinteresser […] er det vurdert som nødvendig å stille krav om blant annet norsk personellklarering. […] Deltakerne skal som en del av kvalifikasjonskravene levere egenerklæring om sikkerhet […] Det betyr at deltakerne i forkant må foreta en grundig vurdering av om de vil være i stand til å oppfylle de krav som er beskrevet.»

Stiller krav: Det er mange trusler å ta hensyn til ved planleggingen av et nytt regjeringskvartal, og allerede i denne fasen av prosjektet er det mye informasjon som ikke må komme i feil hender, forklarer Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen. <i>Foto: Mona Strande</i>
Stiller krav: Det er mange trusler å ta hensyn til ved planleggingen av et nytt regjeringskvartal, og allerede i denne fasen av prosjektet er det mye informasjon som ikke må komme i feil hender, forklarer Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen. Foto: Mona Strande

Alle må klareres

– Hovedårsaken til at vi krever denne sikkerhetsforståelsen i alle ledd, er at et regjeringskvartal er interessant for de som driver med etterretning. Alle opplysninger om hva som skal plasseres hvor og hvordan i regjeringskvartalet er skjermingsverdig, men for at prosjekteringsgruppa skal få gjort jobben sin må de ha denne informasjonen. Derfor må alle sikkerhetsklareres, forklarer Knut Jørgensen, prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg.

Disse strenge sikkerhetskravene vil gjelde helt til byggene er ferdige.
– Har du tilgang til tegningene vet du nøyaktig plassering av ulike ting i byggene, og får full oversikt over sårbarhetsområder. Dette er informasjon som ikke må spres, sier Jørgensen.

Gode rådgivere

Det er utfordrende å sitte med bestillerrollen i et prosjekt med så strenge krav til sikkerhet – med et sikringsnivå fastsatt av departementet på bakgrunn av PSTs trusselvurderinger. Det krever kunnskap å stille de riktige kravene, og det er årsaken til at Statsbygg styrker sin byggherreorganisasjon med kompetanse og kapasitet innen sikkerhet.

– Styrkingen går på økt kapasitet inn i prosjektet, og da i hovedsak med flere folk fra Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg og Forsvarsbygg, som er våre sikkerhetsrådgivere, sier Jørgensen.

Når prosjekteringsfasen starter vil sikkerhet bli en integrert del av alt arbeidet, og hvordan arbeidet da skal organiseres avgjøres i dialog mellom Statsbygg og de de skal kontrahere.

– Det blir naturlig nok noen spesialområder – som overvåkningssystemer og adgangskontroll – men ellers tror jeg prosjekteringsgruppas sammensetning vil løse dette fint, sier Jørgensen.

Skaper avstand

I utarbeidelsen av Statsbyggs forslag til reguleringsplan, som er ute på høring frem til 31. okto­ber, har de lagt til grunn alle ytre trusler før man kommer til selve byggene.

– Det er mange trusler man må ta hensyn til ved slike skjermingsverdige objekter, sier prosjektdirektøren.

- Det mest iøynefallende er terrortrusselen, og det går veldig mye på å skape avstand mellom store kjøretøy og bygg. Jo større kjøretøy, jo mer eksplosiver kan de frakte med seg. Derfor har vi laget et sikkerhetsperimeter som stenger biltrafikken ute fra regjeringskvartalet, mens syklende og gående kan bevege seg fritt. På den måten håper vi å kunne gjøre fasadetiltakene moderate, forklarer prosjektdirektøren.

Ifølge ham er det negative med denne nokså store sikkerhetssonen at Akersgata blir stengt for kollektivtrafikk, og at man må finne en holdbar løsning for å levere varer til butikker og firmaer innenfor området.

Alle veier vil ha sperretrinn i form av pullerter eller andre veisperringer, og selv om enkelte av disse kanskje kan overvåkes sentralt og fjernstyres, vil sannsynligvis flere bemannes av sikkerhetsårsaker.

Oppleves åpent: Målet er at fotgjengere og syklister skal kunne ferdes fritt i det nye regjeringskvartalet. Biler skal derimot holdes langt unna regjeringsbyggene.⇥ Illustrasjon: SLA / Statsbygg. <i>Foto: SLA/Statsbygg</i>
Oppleves åpent: Målet er at fotgjengere og syklister skal kunne ferdes fritt i det nye regjeringskvartalet. Biler skal derimot holdes langt unna regjeringsbyggene.⇥ Illustrasjon: SLA / Statsbygg. Foto: SLA/Statsbygg

Viktige laster

Tunnelen for Ring 1, som i dag går under deler av Y-blokka, skal senkes opptil fem meter. Det er en forutsetning at denne fortsatt skal være åpen for alle kjøretøy. I tillegg til at tunnelen senkes bygges det et lokk over hele tunnelen, før Statsbygg i sitt forslag har regulert området over dette lokket som park.

Siden alle kan komme inntil byggene må det tas utgangspunkt i at folk kan bære med seg eksplosiver. Derfor vil det bli satt krav til eksplosjonslaster, men hvor store disse skal være og hvilke krav man skal dimensjonere glass, fasader og bæreelementer etter, blir ikke klart før prosjekteringen er i gang om nærmere et år.

– Dimensjoneringskriteriene må vi stille når den tid kommer, og så er det opp til rådgiverne å avgjøre hvordan de imøtekommer de kriteriene. Her er det igjen PSTs trusselvurderinger og departementets krav om sikkerhetsnivå som skal legges til grunn, sier Jørgensen.

Velges til våren

Nå skal Statsbygg bruke tiden frem til desember på å gå gjennom søknadene, før de inviterer minst fire grupperinger til å være med videre og utarbeide hvert sitt løsningsforslag innen mars neste år.

Deretter skal en jury kåret to-tre vinnere som Statsbygg vil forhandle med. De som etter disse forhandlingene står igjen med det beste tilbudet samlet sett – og oppfyller kravene til sikkerhetsklarering – tildeles prosjekteringskontrakten, og skal utarbeide et skisse- og forprosjekt basert på sitt løsningsforslag.

– Vi håper å få startet arbeidet med forprosjektet før sommeren neste år. Det skal være ferdig i løpet av 2018 eller begynnelsen av 2019, som også er satt som frist for kvalitetssikring av prosjektet (KS2). Forhåpentligvis vil det føre til en beslutning om prosjektgjennomføring og byggestart i 2020, sier prosjektdirektøren.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.