Satser på LNG og biogass som overgangsdrivstoff til nullutslipp

Naturgass er den myke veien over til lav- og nullutslipp. Forsyningsskipet Island Crusader har testet biogass.

Satser på LNG og biogass som overgangsdrivstoff til nullutslipp
Forsyningsskipet Island Crusader har gassmotorer og ble i fjor bygget om til batterihybrid drift. I 2021 har skipet gått over til biogass og dermed blitt klimanøytralt. Foto: Island Offshore

Motorer som kan gå på naturgass (LNG), kan uten problem bytte til det enda mer miljøvennlige drivstoffet biogass.