ELBIL

Så mange frykter kraftkrise for elbilen

Hver tredje innbygger mener at Norge ikke har nok strøm til alle elbilene, viser undersøkelse. Skepsisen er høyest blant de som har bensin- eller dieselbil.

Mange bilister frykter at det blir for lite strøm til elbilen.
Mange bilister frykter at det blir for lite strøm til elbilen. JON TERJE HELLGREN HANSEN

En fersk undersøkelse utført av Norstat for NAF viser at hver tredje nordmann mener Norge ikke har nok strøm til at folk kan skaffe seg elbil, skriver NAF i en pressemelding

De uten elbil er mest skeptisk

Andelen skeptikere er spesielt høy blant som ikke har elbil. 37 prosent av disse svarer at de ikke tror på at Norge har nok strøm til elbilene. Det er dobbelt så høy andel som blant elbilistene, der er andelen bare 18 prosent.

– Spørsmålet om Norge har nok strøm til elbilene skaper debatt over middagsbordet rundt om i Norge, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

– Skillet går ikke bare mellom hva slags bil man eier i dag, men også hva slags bil man skal ha neste gang. Blant de som skal ha elbil neste gang mener nesten to av tre at det finnes nok strøm. Blant de som ikke skal ha elbil svarte bare hver femte det samme, sier han.

Les også

Statnett: – Ingen grunn til bekymring

Kommunikasjonsdirektør i Statnett Henrik Glette mener tallene viser at mange overvurderer elbilenes behov for strøm. Han forsikrer at Norge skal ha nok strøm til å lade bilene framover:

– Elbilene trenger mer strøm i takt med veksten i elbiler, men strømbehovet deres er en veldig liten del av det norske strømforbruket, sier Glette.

– Nye industriplaner og overgangen fra fossile brensler i hele samfunnet vil kreve mye mer kraft i årene som kommer. Forbruket vil øke mer enn det vi ser av planer om ny kraftproduksjon, og vi kan få et kraftunderskudd rundt 2027. Da vil vi være avhengige av import for å dekke hele forbruket, legger han til.

Han påpeker at kraftproduksjonen må økes, men at det ikke er noen grunn til å være bekymret for at vi mangler strøm til hverdagslige gjøremål eller elbil-lading

Beregninger som NAF har gjort viser at med rundt tre millioner elbiler på veiene vil den elektriske bilparken kreve rundt 6-7 terrawattimer i året. Det utgjør knapt fem prosent av det norske strømforbruket i dag.

Les også

Les mer om: