BYGG

– Ryfast vil tvinge folk til å flytte

Det mener ordføreren i Strand kommune. Men industrien jubler over den planlagte fastlandsforbindelsen mellom Nord-Jæren og Solbakk i Ryfylke.

Truls Tunmo
15. des. 2011 - 12:52

Dette er Ryfast:

 • Ryfast omfatter ny riksvei 13 i undersjøiske tunneler mellom Schancheholen og Hundvåg i Stavanger kommune (Hundvågtunnelen) og videre fra Hundvåg til Solbakk i Strand kommune (Solbakktunnelen). Veien går på det dypeste 291 meter under havoverflaten.
 • Prosjektet er avhengig av at hele eller deler av ny riksvei 39 i tunnel mellom Schanckeholen og Eiganes nord (Eiganestunnelen) bygges. Derfor omfatter Ryfast også Eiganestunnelen.
 • Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen blir koblet sammen slik at trafikk fra Solbakk og Hundvåg til mål sør for Schanckeholen blir ført direkte inn i Eiganestunnelen.
  For trafikk til Stavanger sentrum blir det en ny rundkjøring i Motorveien ved Gamlingen.
  Trafikk nordfra i Eiganestunnelen til sentrum føres ut til en ny rundkjøring i motorveien mellom Gamlingen og Madlaveien.
  Motorveien blir lokalvei med halvert trafikk og nedsatt fartsgrense.
 • Hundvågtunnelen vil ha tilknytninger til Buøy og Hundvåg nord for å avlaste Bybrua og Hundvåg Ring.
 • Kostnad: 5,07 milliarder kroner (2010) i tillegg til Eiganestunnelen 1,8 milliarder kroner (2010). Hvis Stortinget vedtar prosjektet er forventet byggestart i 2013, og ferdigstillelse i 2018.

Fakta:

 • Hundvågtunnelen: 5,6 km toløps tunnel.
 • Solbakktunnelen: 14 km toløps tunnel.
 • Buøy: 450 meter vei i dagen, tre rundkjøringer.
 • Hundvåg nord: 320 meter vei i dagen, to rundkjøringer.
 • Solbakk: 1,1 km vei i dagen, en rundkjøring.
 • Eiganestunnelen: 3,7 km toløps tunnel.
 • Toplanskryss ved Schanckeholen – 130 meter firefelts vei, 500 meter rampetilknytninger, tre rundkjøringer.
 • Nedgradering av motorveien Schanckeholen-Madlaveien: 810 meter firefeltsvei, tre rundkjøringer.

Kilde: Statens vegvesen

STAVANGER: Ryfast-prosjektet består av Hundvågtunnelen og Solbakktunnelen med tilhørende veistrekninger i dagen for tilknytning til dagens veinett.

Erstatter

Blir det gitt klarsignal for Ryfast på Stortinget, vil veistrekningen erstatte dagens ferjeforbindelser mellom Stavanger og Tau, og mellom Oanes og Lauvvik. I tillegg til Bybrua, vil Hundvåg i Stavanger få ny fastlandsforbindelse.

Eiganestunnelen i Stavanger blir også en del av det nye prosjektet.

– Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen blir forhåpentlig besluttet bygget til våren neste år, med byggestart før neste jul, sier delprosjektleder Anne-Merete Gilje i Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad.

– Veldig betenkt

Men ordfører i Strand kommune i Ryfylke, Helge Steinsvåg (Ap), er skeptisk.

– Jeg er veldig betenkt på grunn av prisnivået. Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen vil koste 273 kroner for personbiler med en passasjer per strekning, i dag koster Tau-ferja til Stavanger ca. 110 kroner. Litt over halvparten av de som reiser daglig til Stavanger i dag benytter seg også av Høgsfjord-ferja, og for disse blir det en takstøkning på 223 prosent dersom Ryfast blir noe av. Det er lett å tenke seg at en arbeider med ordinær lønn ikke lenger kan fortsette å bo her ute dersom Ryfast bygges. Det blir for dyre reiseutgifter, sier Steinsvåg til Teknisk Ukeblad.

Les også: Vil ha fergefri kyststamvei

FARVEL: - Vi er ganske sikre på at Ryfast blir en realitet, sier delprosjektleder Anne-Merete Gilje og prosjekteringsleder Bjørn Chr. Grassdal i Statens vegvesen Region vest. I midten Tau-fergen. som de kan komme til å ta farvel med. Fotograf:Truls Tunmo

– Svært viktig forbindelse

Jubel blir det derimot hos lakseindustribedriften Marine Harvest Norway på Hjelmeland, som både driver med oppdrett og foredling av laks.

Jubel blir det derimot hos lakseindustribedriften Marine Harvest Norway på Hjelmeland, som både driver med oppdrett og foredling av laks. BYBRUA: Hundvågtunnelen vil bli hovedtrafikkåren mellom Hundvåg og sentrum i Stavanger, men Bybrua blir ikke stengt for trafikk. Truls Tunmo

– Ryfast vil ha enormt mye å si i positiv forstand for virksomheten vår. Vi har veldig mye transport av fisk og for øvrig mye reisevirksomhet. Det viktigste er logistikken ut fra bedriften vår. Hele 80 prosent av trailerne våre går via Stavanger, sier Nils Viga, regiondirektør region sør i Marine Harvest Norway til Teknisk Ukeblad.

Han er ikke bekymret for at transportutgiftene kommer til å øke med fastlandsforbindelsen.

– Nei, det vil heller bli motsatt. Med Ryfast blir det ingen ventetid mer. Om noen år vil fastlandsforbindelsen bli gratis å bruke, mens ferjeutgiftene er evigvarende. Vi har vært her i 25 år nå, og ser virkelig frem til at Ryfast blir en realitet. Jeg mener at det er veldig sannsynlig at den kommer. For industrien her ute blir forbindelsen svært viktig, men også for privatpersoner. Reisetiden til Stavanger vil minske betraktelig, alt kan ikke bare måles i penger, men også i tid, sier Viga.

Les også: Offshoreteknologi kan bli løsningen for E39

Kan bli byggestart i 2013

Dersom Stortinget vedtar Ryfast-forbindelsen, beregnes byggestart i 2013 og en ferdigstillelse i slutten av 2018.

Det er Rogaland fylkeskommune sammen med Stavanger kommune som skal finansiere prosjekteringen, og hele prosjektet skal bompengefinansieres.

– Hovedtyngden av interessen for prosjektet ligger nok i Hjelmeland i Ryfylke. Både Hjelmeland kommune og Suldal kommune nord for Strand kommune har stor lakseindustri og tilhørende trailertransport som i dag må bruke ferje. Fylkestinget har vedtatt Ryfast, men Arbeiderpartiet i Strand kommune dro i gang politisk motstand mot utbygging i forbindelse med kommunevalget i høst. De har imidlertid ikke flertall for motstanden i kommunestyret, sier prosjekteringsleder for Ryfast, Bjørn Chr Grassdal.

Sammen med Gilje har han ingen tro på at Samferdselsdepartementet vil si nei til Ryfast.

– Departementet går nok for å gjennomføre prosjektet. Ekstern kvalitetssikring 2 blir ferdig før jul. Dersom Stortinget vedtar Ryfast til våren, kan vi lyse ut første konkurransegrunnlag da, sier Gilje.

Les også: Hemningsløse ingeniører søkes

Verdens lengste

Den 14 kilometer lange Solbakktunnelen, som skal gå fra Solbakk i Strand kommune i Ryfylke til Hundvåg i Stavanger, blir verdens lengste undersjøiske biltunnel.

Den får to filer i hver retning. Stigningsgraden i begge utløp blir oppimot åtte prosent.

– Sikkerheten blir veldig godt ivaretatt med rømningsveier for hver 250 meter hvor man kan komme inn i motsatt løp. Rent ingeniørteknisk vil ikke byggingen av tunnelen by på problemer. Det meste av berget vi skal igjennom, er gneis som er en grei bergart, sier Gilje, som er ingeniørgeolog.

For øvrig vil Solbakktunnelen utmerke seg med utsmykning for å bryte monotonien i tunnelen.

– Vi har definert tunnelutsmykking som en egen oppgave i prosjektet. Kunstner Viel Bjerkeset Andersen foreslår utvidelse av tunnelen under øya Hidle – hun tenker seg at tunnelen blir dråpeformet her, og det blir spesiell lyssetting. Meningen er at bilistene skal få inntrykk av å kjøre på en bro for å kunne distansere seg fra tunnelfølelsen, sier Gilje.

Denne broen kan bevege seg 600 meter

Les også:

Ryfast kan utsettes i flere år

Staten kan stanse Ryfast

Dristige Ryfast -planer tar form

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.