ROLLS-ROYCE MARINE - BATTERIER

Rolls Royce skyter fart i batterisatsingen - bygger maritime batterier i egen fabrikk i Bergen

Rolls-Royce vil ha full kontroll. Har startet batterifabrikk i Bergen og leverer komplette framdriftssystem for elektriske og hybride skip.

Teknisk produktsjef for energilagringssystemet Save Energy, Jens Hjorteset (t.h) og plassjef Erling Johannesen ved Rolls-Royce avdeling for Power Electric Systems i Bergen i det første komplette hybridsystemet, bygget i en container.
Teknisk produktsjef for energilagringssystemet Save Energy, Jens Hjorteset (t.h) og plassjef Erling Johannesen ved Rolls-Royce avdeling for Power Electric Systems i Bergen i det første komplette hybridsystemet, bygget i en container. (Øystein Klakegg/Rolls-Royce)

Rolls-Royce vil ha full kontroll. Har startet batterifabrikk i Bergen og leverer komplette framdriftssystem for elektriske og hybride skip.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

De to første kontraktene for levering av batterier med RR-stempelet og eget design og oppbygging, er allerede inngått.

Et hybrid fiskefartøy er først ute og en intensjonsavtale med Hurtigruten er inngått. Den leveransen gjelder ombygging av seks Hurtigrute-skip til LNG-hybrid drift.

– Vi ønsker å ta kontroll over hele systemet. Vi tror vi kan gjøre det billigere, både for oss og for kunden, sier Jens Hjorteset, teknisk produktsjef for det Rolls-Royce har kalt SAVe Energy.

Pris og integrasjon

I tillegg til lavere pris, mener Hjorteset at egenutviklet batterisystem gjør det lettere å integrere med det øvrige energistyrings- og framdriftsystemet til Rolls-Royce.

Selskapet vi fortsette å samarbeide med andre batterileverandører.

– Det er opp til kunden og rederiet å bestemme. Vi kan innlemme andre batterileverandører, slik vi nå gjør med blant annet Corvus-batterier til seks Seacore offshoreskip, sier Hjorteset.

Rolls-Royce har levert både design og omfattende utstyr til Seacore-skipene.

Hvert av offshoreskipene skal ha batteripakker på 672 kWh. Kunden hadde opsjon på å få tre av dem levert med Rolls-Royce-batterier, men benyttet den ikke. I Godvik ble det bygget en prototyp for energistyringssystemet, inkludert batteripakke.

Rolig konkurrent

Norsk-canadiske Corvus skal også bygge opp batterifabrikk i Bergens-området. Den skal være klar fra andre halvår 2019.

Salgsdirektør Halvard Hauso ønsker Rolls-Royce velkommen og ser på batterisatsingen til Rolls-Royce som en styrking av clusteret i Hordaland.

– Markedet for batterier og hybride systemer er i voldsom vekst. Vi ser det ikke som dramatisk å få enda en konkurrent, sier Hauso til TU.

Salgs- og markedsdirektør Halvard Hauso i Corvus. Foto: Tore Stensvold

Corvus, med hovedkontor og produksjon i Vancouver i Canada, er desidert størst på maritime batterier. Corvus venter et totalsalg på rundt 100 MWh i 2019.

Siemens kjører nå i gang sin nye batterifabrikk i Trondheim. Selskapet har foreløpig ikke sagt hvor stort markedsvolum de sikter mot.

– Elektrifiseringen av skip går veldig fort nå. Fra 2010 til i dag har vi installert batteriløsninger om bord i skip som tilsvarer til sammen 15 MWh, sier salgsdirektør Andreas Seth i Electrical, Automation and Control i Rolls-Royce.

Det nye batterisystemet til Rolls-Royce kan tilpasses ulike behov, enten til «peak shaving» for å ta effekttopper og utjevne last på hovedmotorer, som reservemotor, (backup eller «spinning reserve») eller til rene elektriske fartøy.

Retrofit

Rolls-Royce har salgsambisjonene for 2019 på 10-18 MWh.

Mange hundre skip har elektro- og automasjonssystem fra Rolls-Royce. Ombygging til hybrid blir vurdert av mange.

Rolls-Royce har samlet data om driftsprofil og forbruk gjennom en rekke år og utviklet et analyseverktøy og modell.

Salgsingeniørene kan raskt beregne hvor stor gevinst et rederi vil ha ved å sette inn et hybrid system, både drivstoffbesparelser, reduserte driftstimer på hovedmotorer, som betyr mindre bruk av smøreolje og redusert vedlikeholdsbehov.

– Vi får ut beste egnet batteristørrelse, drivstoffbesparelser og nedbetalingstid ut fra modellene. De fleste vi har sett på vil ha spart inn investeringen etter 5-6 år, sier Hjorteset.

Rolls-Royce har jobbet i 1,5 år med utvikling av egne batteripakker, kalt Save Energy. Systemet består av vannkjølte lithium-ione-batterier og modulbasert for skalering av størrelse og effekt. Foto: Rolls-Royce/Øystein Klakegg

Ut fra henvendelser og forespørsler, tror Rolls-Royce at det største markedet er ombygging, spesielt av offshoreskip.

– Vi tror vi kan levere cirka 10 MWh til det segmentet. Klarer vi å kapre en del nye prosjekter, har vi ambisjoner om å selge 18 MWh i 2019, sier Hjorteset.

Utviklingsjobb

Rolls-Royce har jobbet i 1,5 år med utvikling av batteriene, som blir vannkjølte lithium-ionebatterier. Utviklingsavdelingen har jobbet lenge med å få et sikkert og effektivt kjølesystem. Kjølingen blir en blanding av aktiv og passiv.

Det blir tre barrierer mot brann og eksplosjon dersom det skulle oppstå problemer med en celle, såkalt «thermal runaway».

Batterisystemet har gjennomgått alle tester og godkjenningsrunder for å tilfredsstille klassekravene til DNV GL.

Utviklingen er delvis finansiert gjennom Energix-programmet til Norges Forskningsråd. Color Line, Norled og Kystverket Rederi har vært partnere i prosjektet og bidratt med å verifisere at systemet kan brukes i flere skipstyper - som ferger, cruiseskip, og flerbruksfartøy.

Produksjon av batterisystemene innlemmes i det øvrige produksjonsanlegget for elektro- og automasjon i Godvik med 80 ansatte.

Rolls-Royce mener de har stor fleksibilitet ved ikke å bygge opp en egen fabrikk og være avhengig av jevnt, stort salg.

– Vi kan bruke og disponerer ressursene om hverandre etter behov, sier Hjorteset.

Fisk og turister

To ordrer på det nye hybridsystemet er så langt notert.

Rederiet Prestfjord har bestilt en tråler med Rolls-Royce design NVC 372 og hybrid framdriftssystem, inklusive batterier. Den 77 meter lange tråleren bygges av Godan i Spania med levering i 2020. Foto: Rolls-Royce

En tråler med NVC 372-design til rederiet Prestfjord står i ordreboka til Rolls-Royce. I tillegg til design består leveransen av framdriftssystem, inkludert hybrid system med egenproduserte batterier og energistyringssystem.

Hovedmotor (Bergen B33:45) hjelpemotor kommer også fra Rolls-Royce i Bergens-området.  

Fartøyet får også permanentmagnet (PM) trålvinsjer og Promas integrert ror- og propellsystem. Alt med RR-stempel. Tråleren bygges av Godan i Spania og leveres i 2020.

Hurtigruten skal bygge om seks av sine skip til LNG-hybrid. Rolls-Royce og Hurtigruten har en intensjonsavtale (letter of intent) for hybridiseringen av dem innen 2021.

Hurtigruten har intensjonsavtale med Rolls-Royce for LNG-motorer og batterihybrid framdriftssystem til seks skip med opsjon på ytterligere tre. Skipene skal være ombygget innen 2021 når skipene skal inn på ny kontrakt for Kystruten Bergen-Kirkenes.
Hurtigruten har intensjonsavtale med Rolls-Royce for LNG-motorer og batterihybrid framdriftssystem til seks skip med opsjon på ytterligere tre. Skipene skal være ombygget innen 2021 når skipene skal inn på ny kontrakt for Kystruten Bergen-Kirkenes. Foto: Carsten Pedersen/Hurtigruten

Hurtigruten fikk to av tre kontrakter for å seile kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021. I kontrakten er det krav om ikke å bruke tungolje, 25 prosent lavere CO2-utslipp og bruk av landstrøm der det er tilgjengelig.

«Som nye»

For å møte kravene, har Hurtigruten plukket systemer fra Rolls-Royce, det vil si LNG-motorer som kun bruker gass (ikke DF- dual fuel som må ha noe diesel for tenning) samt batterier for «peak shaving».

Gassmotorene er nyutviklet. Hvert av skipene skal ha to «Bergen B36:45L6PG» som hovedmotorer.

Rolls-Royce skal også levere elektrosystemet Save Cube med én integrert drivenhet og styresystem for hele skipet samt det nye Save Energy batterisystemet. Avtalen innebærer også ombygging til framdriftssystemet Promas med integrert ror og propell for best mulig effektutnyttelse.

Hurtigruteskip som skal bygges om:

 • MS «Kong Harald» (1993)
  MS «Richard With» (1993)
  MS «Nordlys» (1994)
  MS «Polarlys» (1996)
  MS «Nordkapp» (1996)
  MS «Nordnorge» (1997)

– Dette er en investering i fremtiden. Kombinasjonen av batteripakker og de mest miljøvennlige og effektive gassmotorene på markedet vil gi en enorm miljøgevinst, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten da avtalen ble offentliggjort i april. 

Direktør Astrid Opsjøn i Rolls Royce Marine mener Hurtigruten for den best tilgjengelige teknologien som er på markedet.

Med de nye gassmotorer og de øvrige nyhetene i energisystemet, vil Hurtigrutens skip være like effektive og grønne som om de skulle vært splitter nye, sier Astrid Opsjøen, VP Product Sales & Advanced Offerings i Rolls-Royce Marine.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå