BIOENERGI

Riksrevisjonen kritiserer myndighetene for slapp satsing på bioenergi

Riksrevisjonen fastslår i den nye rapporten at veksten i bruken av bioenergi er betydelig mindre enn forventet. Illustrasjonsbilde
Riksrevisjonen fastslår i den nye rapporten at veksten i bruken av bioenergi er betydelig mindre enn forventet. Illustrasjonsbilde Foto: NTB Scanpix/Stian Lysberg Solum
5. apr. 2018 - 14:12
Myndighetene har gjort for dårlig innsats for å få til vekst innen bioenergi, lyder kritikken i en ny rapport fra Riksrevisjonen.
 

– Økt bruk av bioenergi er en del av omleggingen fra fossil til fornybar energi med sikte på å redusere utslipp av klimagasser og dempe global oppvarming, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Riksrevisjonen minner om at Stortinget i 2008 sluttet seg til regjeringens mål om å øke årsforbruket av bioenergi fra 15,4 TWh til inntil det dobbelte i 2020, men fastslår i den nye rapporten at veksten i bruken av bioenergi er betydelig mindre enn forventet.

Dårlig strategi

Undersøkelser viser at det eneste som har økt, er bruken av flytende biobrensel, og at dette i hovedsak gjelder veitransport og importert drivstoff.

Årsforbruket av flytende biodrivstoff er økt med 3,2 TWh fra 2008 til 2016, og det anslås å ha redusert norske klimagassutslipp med 1 prosent. Ellers har forbruket av biogass økt beskjedent fra 0,2 til 0,3 TWh, mens ved, faste brensler som pellets og flis og fornybart avfall samlet har gått ned med 1,5 TWh.

Riksrevisjonen skriver at oppfølgingen og virkemidlene for mer bioenergi er spredt på flere departementer og virksomheter.

– Vi ser at både mål, strategier og virkemidler er lite samordnet. Det er ikke gjennomført noen samlet vurdering av hvor effektive virkemidlene er, og det er ikke avklart hvor mye vekt det skal legges på økt produksjon og bruk av bioenergi sett opp mot andre mål for energiforsyningen og klimatiltak, konstaterer Foss.

Kritikkverdig

Han peker på at både endringer i virkemidler, vedvarende lave kraftpriser, elsertifikatordningen og nedleggelser i treforedlingsindustrien har bidratt til å svekke rammebetingelsene for bioenergi.

– Vi mener det er kritikkverdig at departementene ikke har vurdert og tilpasset sin innsats i lys av utviklingen i ressursgrunnlaget og endrede markedsforhold. Departementene bør få oversikt over effektive virkemidler, avklare felles strategi i samsvar med de mål og forutsetninger som Stortinget har vedtatt, og sikre best mulig forutsigbarhet for næringsaktører og brukere, sier riksrevisoren.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.