KARRIERE

Riksmekleren: Nærmere løsning i industrioppgjøret

To-tre punkter gjenstår, mange timer på overtid.

Riksmekler Nils Dalseide møtte pressen på Thon Hotel Opera onsdag morgen for å informere om meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk industri.
Riksmekler Nils Dalseide møtte pressen på Thon Hotel Opera onsdag morgen for å informere om meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk industri. Bilde: NTB scanpix

– Vi er fortsatt i mekling. Partene har kommet litt nærmere hverandre på enkelte punkter, men vi har noen punkter igjen. Så det går fortsatt noen timer til vi har en avklaring, sa Dalseide da han møtte pressen ved 9-tiden onsdag morgen.

Over 11.000 industriarbeidere går ut i streik ved et eventuelt brudd. Men så lenge meklingen pågår, møter alle på jobb som vanlig.

Ni timer på overtid hadde Dalseide ikke grunnlag for å legge fram en såkalt skisse – et konkret forslag til løsning – for arbeidsgiverne i NHO-tilknyttede Norsk Industri og LO-forbundet Fellesforbundet.

Konstruktiv stemning

Riksmekleren fremsto likevel som betinget optimist med tanke på å få oppgjøret i havn.

– Det er en konstruktiv stemning. Men det er klart, vi har jobbet hele natten, så ting går litt saktere. Det er jo tekster vi jobber med, og det tar mer tid å avklare enn før, sier han til NTB.

Dalseide forteller at partene jobber systematisk, at man leter etter løsninger og «biter vi kan flytte på».

Noen tidshorisont – ut over «noen timer» – ville Riksmekleren ikke gi seg inn på.

– Partene er interessert i å jobbe videre. Jeg mener fortsatt det er mulig å finne en løsning, men jeg vet ikke nok ennå til å si om det blir en løsning. Vi kan holde på så lenge det er nødvendig, så lenge partene mener det har noe for seg, sa han.

Litt senere fleipet Dalseide med at det var blitt antydet at neste gang han skulle på TV, ville bli i Dagsrevyen eller på Kveldsnytt.

– Men jeg tror nok det blir før den tid, poengterte han.

Streik

Dersom meklingen ikke fører til noen enighet mellom partene, vil 9.358 LO-organiserte i 102 bedrifter og 1.972 fra YS-forbundene Parat og SAFE i til sammen 25 bedrifter legge ned arbeidet umiddelbart.

Streiken vil hovedsakelig ramme offshore og verftsindustri langs vestkysten.

Det er særlig strid rundt pensjon- og arbeidstidsbestemmelser mellom partene i frontfagsoppgjøret. Utfallet av meklingen er særlig viktig, ettersom det setter standarden for andre tariffoppgjør utover våren, derav betegnelsen frontfaget.

Dersom det blir streik onsdag, kan det føre til ringvirkninger i en rekke andre bransjer og sektorer i tiden framover.

Utfordringen er at uenigheten i årets lønnsoppgjør dreier seg om prinsipper, ikke penger.

Les også: Disse teknologibedriftene kan bli tatt ut i streik

Tautrekking

Delegasjonene til Norsk Industri og Fellesforbundet sitter i hver sine møterom på Thon Hotel Opera i Oslo. Riksmekleren har sitt eget kontor, men er ofte i møter med de ulike delegasjonene.

Mindre arbeidsgrupper fra delegasjonene jobber samtidig med å finne veier rundt enkelttemaer. Såkalt engere utvalg – toppene i forhandlingsdelegasjonene – har jevnlig møter, både sammen og separat, med riksmekleren.

– Arbeidsmåten er fornuftig. Vi veksler mellom diskusjon, saksbehandling og tautrekking, sa Dalseide sent tirsdag kveld.

Les også: Så mye overtid jobber ingeniører

Pensjon og turnus

Årets hovedoppgjør blir regnet som spesielt vanskelig, fordi spørsmålet om tariffesting av pensjonsordningene i privat sektor ligger på bordet.

LO ønsker at Fellesforbundet skal gå i front på dette punktet og åpne døren for andre forbund, mens arbeidsgiverne i NHO ikke ønsker pensjon inn i tariffavtalene.

I tillegg er det lagt fram krav om bedre turnusordning for oljearbeidere i Nordsjøen.

Fellesforbundets leder Arve Bakke har ellers krevd at medlemmene beholder kjøpekraften, og et ekstra løft for lavlønnede eller medlemmer med svak lønnsutvikling.

Parat krever blant annet reallønnsøkning og medbestemmelse på tjenestepensjon, samt en felles pensjonskasse og arbeidstidsbestemmelser på lik linje med øvrig norsk arbeidsliv.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen har på sin side vært opptatt av at bedriftene ikke må få utgifter som svekker konkurransekraften. NHO ønsker en lønnsvekst på under 3 prosent.

Les også:

I disse yrkene har du størst mulighet til å gjøre lønnskarriere

Han hadde 2,7 millioner i ukelønn i fjor

I disse selskapene gir dårlig karakter NULL i lønnstillegg  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.