Retter sterk kritikk mot rådende kvikkleire-teori i ny bok: – Jeg oppdaget ting som var urovekkende

Forfatter Rune Østgård vil ha en kritisk gjennomgåelse av geoteknikernes kvikkleire-metodikk.

Retter sterk kritikk mot rådende kvikkleire-teori i ny bok: – Jeg oppdaget ting som var urovekkende
110 000 nordmenn bor på kartlagt kvikkleire, ifølge NVE. Trolig er tallet høyere, siden mye ikke er kartlagt. Bilde fra kvikkleireskredet i Lyngen i 2010 der tre bolighus gikk med, og én person kom til skade. Foto: Andrea Taurisano /NVE

Rune Østgård ble først involvert i kvikkleirefeltet da han jobbet som advokat for tre familier etter Kattmarka-skredet i Namsos i 2009.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.