Regjeringen vil ikke hjelpe verft med hydrogenferge-kontrakt

Torghatten skal bygge to nye hydrogenferger. Rederiet vil bygge ved et norsk verft, men trenger incentiver eller krav. Regjeringen vil ikke blande seg inn.

Regjeringen vil ikke hjelpe verft med hydrogenferge-kontrakt
Dagens to LNG-ferger på Bodø-Lofoten-ruta rv. 80 over Vestfjorden skal byttes ut med to hydrogen-ferger. Staten har ikke lagt føringer og vil heller ikke bidra til at hydrogenfergene og dermed kompetansen bygges i Norge. Her er Ladegode på vei inn til Moskenes i Lofoten. Foto: Tore Stensvold

Da Statens vegvesen i fjor lyste ut anbud på rv. 80 Bodø-Moskenes-Værøy-Røst, var det krav om at to av fergene skal drives med hydrogen. Bortsett fra det kravet, var kun pris avgjørende.