Regjeringen setter av penger til det videre arbeidet med CO2-håndtering

Skal bruke 225 millioner til neste år.

Regjeringen setter av penger til det videre arbeidet med CO2-håndtering
Regjeringen setter av 225 millioner kroner til det videre arbeidet med fullskalaprosjektet for CO2-håndtering. Illustrasjon: Equinor

I statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen bruke 225 millioner kroner til det videre arbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2.

− Dette er tilstrekkelig til å holde framdrift i planleggingen av prosjektet i 2020, inkludert statens andel av den brønnen som skal bores, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Størstedelen av beløpet går til boringen av den første brønnen til CO2-lageret, som etter planen skal bores i høst. 

Les også

– Følger opp

Mens størstedelen av beløpet går til brønnboringen, skal 50 millioner brukes på videre arbeid ved Norcems sementfabrikk i Brevik og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud til Fortum Oslo Varme.

− Med dette følger vi opp regjeringens ambisjon om å realisere fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv, sier Freiberg.

I revidert nasjonalbudsjett i vår satte regjeringen av 345 millioner kroner ekstra til undersøkelser av havbunnen i et område i Nordsjøen hvor det kan være mulig å lagre CO2.

Formålet med CO2-prosjektet er å få på plass et system hvor CO2 fra industrianlegg fraktes ut i Nordsjøen og lagres under havbunnen. Dette vil redusere mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren.

Investeringsbeslutningen skal bli fattet i 2020 eller 2021, men i revidert nasjonalbudsjett ble det presisert at det meste ligger an til at en beslutning kan tas i 2020

Partene i fullskalaprosjektet har ved flere anledninger ppåpekt at det er viktig at en beslutning tas tidligst mulig og ikke drar ut i tid. 

Injeksjonsbrønn

Brønnen som skal bores, trolig i november, blir ingen vanlig undersøkelsesbrønn. For selv om Equinor har behov for å vite hva som faktisk befinner seg under havbunnen i området, for å være sikre på at det egner seg til CO2-lager, så er det såpass dyrt å bore, at den også vil fungere som en injeksjonsbrønn for lageret.

Prislappen på brønnen skal ifølge Olje- og energidepartementet ligge på 535 millioner kroner. Det inkluderer alle aktiviteter og eventuelle fjerningskostnader. 

Det skal etter planen leveres en utbyggingsplan i løpet av året. 

Les også