KRAFT

Regjeringen mener Ife selv kan ta atom-regningen

Men Venstre lover mer penger til oppryddingen over revidert nasjonalbudsjett.

Nærings- og fiskeridepartementet er restriktiv med å gi Ife midler til å rydde opp gammelt atomavfall på Kjeller utenfor Oslo, men Venstre kan igjen tvinge regjeringen til det i budsjettforhandlingene på Stortinget.
Nærings- og fiskeridepartementet er restriktiv med å gi Ife midler til å rydde opp gammelt atomavfall på Kjeller utenfor Oslo, men Venstre kan igjen tvinge regjeringen til det i budsjettforhandlingene på Stortinget. Bilde: Eirik Helland Urke/Ife
Øyvind LieØyvind LieJournalist
17. mars 2016 - 14:00

 

 

Institutt for energiteknikk (Ife) på Kjeller sliter med fuktproblemer i sitt lager for gammelt atombrensel på Kjeller. 

Strålevernet frykter at det lekker ut radioaktivitet i grunnvannet, og har pålagt Ife å undersøke dette.

Dette gjør at Ifes oppgave med å rydde opp i det gamle brenselet blir enda mer krevende enn tidligere.

Måtte til Stortinget 

Ife advarte tidligere i uken mot at de kunne gå konkurs om den økonomiske byrden ved oppryddingen ble for stor. Da kan staten sitte igjen med svarteper og måtte ta oppryddingen selv.

Det har imidlertid vært vanskelig for Ife å gehør hos Næringsdepartementet for å sikre seg mer penger til oppryddingen. Helt på tampen av budsjettforhandlingene før jul sikret imidlertid Venstre 10 millioner kroner til oppryddingen.

Vis mer

Etter at fuktproblemene ble kjent, har Ife bedt om ytterligere 6,4 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett.

– Ife kan betale selv

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet kan ikke love at Ife får pengene de ber om.

– Ifes søknad om midler vil håndteres i regjeringens ordinære budsjettprosess, og jeg kan ikke foregripe resultatene, skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Vil disse nye fuktfunnene føre til at Ife kan vente mer penger fra departementet til å rydde opp på det gamle lageret for atombrensel?

 –  Ife er en selvstendig stiftelse som er ansvarlig for trygg håndtering av atomavfallet som de produserer. Foruten midler til Halden-prosjektet og til drift av kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall i Himdalen mottar Ife basisbevilgning fra departementet på om lag 85 millioner kroner. I tillegg kom det for 2016 de 10 millioner kronene som er avsatt til undersøkelser av brukt brensel. Ife har dermed mulighet til å finansiere pågående undersøkelser selv, skriver statssekretæren.

– Hva synes dere om at Ife nærmest truer med at de kan gå konkurs?

– Ife er et selvstendig institutt, uavhengig av staten. Ifes styre må til enhver tid vurdere forutsetningen for videre drift av reaktorene, skriver Hiim.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Trenger penger til studie

I tillegg til de 6,4 millionene ber også Ife om penger til en studie som det franske selskapet Areva vil gjøre for å kartlegge det norske brenselet og om det kan reprosesseres ved en planlagt ny reprosesseringslinje i La Hague i Frankrike.

Prisen for å være med i studien og i en brukergruppe i forbindelse med studien skal være mellom 1 og 3 millioner kroner, Areva ønsker å gjøre ferdig studien allerede innen juni i år.

Areva skal også ha skrevet at om Ife ikke kan delta i studien, kan det medføre at det norske brenselet ikke kan behandles på den planlagte reprosesseringslinjen.

Ife skrev derfor i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet at dersom departementet ønsker at Ife deltar i studien, søker de om en ekstraordinær bevilgning på inntil 3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Men Hiim vil ikke ta regningen for en slik studie.

– Ife fikk muntlig beskjed 14. mars om at departementet mener det kan innledes samtaler med Areva om å delta i den såkalte brukergruppen. Det er samtidig gitt beskjed om at det ikke kan inngås avtaler som forutsetter ytterligere finansiering fra staten. Ife har mulighet til å finansiere dette gjennom de bevilgninger de alt har mottatt eller av egne midler, skriver statssekretæren.

Venstre griper inn

Nå er det imidlertid Stortinget og ikke Hiim og hans regjering som bestemmer hva Stortinget bevilger penger til.

Leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Venstres Ola Elvestuen, sier partiet igjen vil gripe inn og sikre Ife midler.

– Når vi hører om atomavfall som ikke er forsvarlig lagret, er det åpenbart at det er noe som må tas på det største alvor. Jeg er ikke imponert over statssekretærens forsøk på å skyve ansvaret over på Ife i denne saken. Det var Stortinget som på 1950-tallet bestemte at dette avfallet skal lagres på Kjeller, og da har selvfølgelig staten også et soleklart ansvar for å sørge for at det skjer på en trygg måte, sier Elvestuen til Teknisk Ukeblad.

 Han minner om at Ife er en viktig forskningsinstitusjon.

– Det vil være helt uholdbart om de må redusere forskningsinnsatsen for å rydde opp i en situasjon staten har ansvaret for. Pengene Ife har søkt om må på plass i revidert nasjonalbudsjett, sier Elvestuen.

– Nødvendig for sikkerheten

De 6,4 millionene Ife har søkt om til å kartlegge avfallet bare er et første skritt.

 – Det er grunn til å anta at selve opprydningen vil koste langt mer enn dette, og økonomisk vil det ikke være mulig for Ife å bære disse kostnadene. Dette er penger vi fra Stortingets side like gjerne kan innstille oss på at må bevilges først som sist, både fordi det er nødvendig av hensyn til sikkerheten, og fordi det er statens ansvar, sier Elvestuen.

15. april skal det ifølge Nærings- og fiskeridepartementet legges fram en kvalitetssikringsrapport (KS1) om oppbevaring av nukleært avfall, basert på den konseptvalgsutredningen som ble lagt fram i januar 2015.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.