Rederiene vil halvere utslipp innen 2030

Norske rederier vil ta i bruk ny teknologi og drivstoff for å kutte utslipp.

Rederiene vil halvere utslipp innen 2030
Norske rederier vil kutte utslipp raskere enn IMO har som ambisjon. Foto: Frederic Boudin/Viken Shipping

Rederiforbundets årlige konjunkturrapport viser at et stort flertall av medlemmene er overbevist om at de vil være klimanøytrale innen 2050.