INDUSTRI

Rapport: Parkeringskjellere med elbiler bør ha krav om sprinkleranlegg

Og elbiler bør parkeres nær utgangen.

Fra et forsøk hvor branningeniørstudenter ved Høgskolen i Haugesund/Stord satt fyr på en Peugeot iOn.
Fra et forsøk hvor branningeniørstudenter ved Høgskolen i Haugesund/Stord satt fyr på en Peugeot iOn. Bilde: Reidar Skrunes
Marius ValleMarius ValleJournalist
16. feb. 2016 - 09:41

Sprinkleranlegg bør være et minimumskrav for å tillate parkering av elbiler i parkeringskjellere, det bør vurderes om elbiler skal parkeres nær inn- og utkjøring, og om det skal defineres en minimumsavstand mellom kjøretøyene.

Det er de foreløpige anbefalingene i en ny rapport fra SP Fire Research (SPFR).

Rapporten er bestilt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggekvalitet (DiBK).

Bakgrunnen for rapporten er at elbiler blir stadig vanligere. Josten Ween Grav, sjefingeniør i DSB, sier til Teknisk Ukeblad at de ønsker å være i forkant av utviklingen. De regner med at elbilparken passerer 100.000 i år.

Anbefalingene fra SPFR gis som midlertidige tiltak i påvente av mer kunnskap.

Ikke enig med anbefalingen

Elbilforeningen ikke er enige med anbefalingene.

De frykter at rapporten vil bidra til å forsterke en allerede overdrevet frykt for brann i elbiler.

– Anbefalingen er basert på at vi har for lite kunnskap om brannutvikling i en elbil. Da kan det være at et borettslag tilrår et forbud for å være på den sikre siden, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen til Teknisk Ukeblad.

Han sier at det er viktig for foreningen å poengtere at det ikke finnes statistikk som sier at det brenner oftere i elbiler, eller at elbilbranner er farligere enn andre bilbranner.

Haugneland mener at et eventuelt påbud om sprinkleranlegg vil være en stor kostnad for eiere av parkeringskjellere, og i et borettslag vil det være de som eier elbil som kommer til å få skylden for en slik ekstra kostnad.

Da vil det gjerne være nærliggende for eiere å legge ned et generelt forbud mot parkering av elbiler.

Elbilforeningen har for øvrig ingenting å utsette på rapporten, og er enig i at det er behov for å skaffe mer kunnskap om utfordringene rundt brannsikkerhet hos elbiler og andre biler med nye drivstofftyper.

Vis mer

Kan komme utfordringer med alder

DSB har bestilt rapporten for å være i forkant av utviklingen mot en større og eldre elbilpark.

– Elbilparken er veldig ny, så det er ikke mye som skjer med disse bilene. Det er først når antallet øker, bilparken eldes, og de store talls lov blir gjeldende, det kan bli utfordringer med disse bilene.

DSB har blant annet ønsket å få belyst utfordringene med batteribranner, og få SPFRs innspill til mulige tiltak for å redusere faren og forbedre slokkemetodene.

Brann i et elbilbatteri skiller seg fra andre typer branner ved at det er en kjemisk reaksjon i batteriet som opprettholder brannen. Dette kan skje som følge av ekstern varmeutvikling, for eksempel om det brenner i bilen, eller som følge av skade på batteriet som resulterer i såkalt thermal runaway.

For batteribranner er anbefalt slokkemetode å kjøle ned batteriet for å stanse reaksjonen. Dette kan ta lang tid, noe som kan være en utfordring i lukkede rom, som parkeringskjellere.

Sprinkleranlegg for å beskytte batterier

Anbefalingene om sprinkleranlegg og avstand mellom bilene dreier seg først og fremst om å forhindre en situasjon hvor man kan få thermal runaway i en elbil på grunn av ytre påvirkning.

Dersom en bil ved siden av en elbil tar fyr, kan dette føre til at ekstern påvirkning gir en thermal runaway-situasjon.

Sprinkleranlegg og tilstrekkelig avstand mellom bilene kan hindre dette, forklarer Ween Grav.

– Om det begynner å brenne i biler rundt, vil oppvarming av elbilen kunne gi thermal runaway. Thermal runaway starter ved 130-180 grader, og sprinkleranlegget vil være egnet til å forsinke temperaturstigningen og gi brannvesenet et bedre utgangspunkt, sier Ween 

Tar ikke for seg lading

Han understreker at SPFR sier at det ikke er noen spesiell fare knyttet til lading av elbiler i parkeringsanlegg. DSB på sin side ivaretar elsikkerhet i forbindelse med lading og ladetilkobling. Dette er ikke behandlet i rapporten. Ladefeil kan for eksempel føre til varmgang og brann i batteripakken, men dette er ikke vurdert av SPFR i denne fasen.

Elbilforeningen mener at rapporten likevel kan gi vann på mølla til eiere av parkeringsanlegg som ikke vil tillate elbillading på grunn av brannfare.

– Vi blir ofte kontaktet av borettslagstyrer og elbileiere som har spørsmål om dette med lading og brannsikkerhet. Å ha et forsvarlig ladeanlegg er nødvendig, men denne rapporten gjelder bare parkering av biler, sier Haugneland. 

Rapporten tar ikke for seg farer ved lading, men Elbilforeningen er redd den vil kunne kaste bensin på bålet i saker der eiere av parkeringsanlegg begrunner manglende lademulighet med fare for brann. <i>Foto: Mona Strande</i>
Rapporten tar ikke for seg farer ved lading, men Elbilforeningen er redd den vil kunne kaste bensin på bålet i saker der eiere av parkeringsanlegg begrunner manglende lademulighet med fare for brann. Foto: Mona Strande

Lengre slokketid

En annen utfordring ved batteribranner er at det kan være vanskelig å komme til selve brannen med vann. En elbilbrann kan potensielt ha lengre slokketid enn en brann i en bil med fossilt drivstoff.

Rapporten peker på en amerikansk undersøkelse, som viser at hybridbiler krever mellom 1040 og 4010 liter vann, og har en slukketid på mellom 15 og 56 minutter. Elbiler krever til sammenligning mellom 4410 og 9990 liter vann, og har en slukketid på 36 til 60 minutter.

Brann i en bil med fossilt drivstoff slokkes gjerne på fem minutter, ifølge rapporten.

En potensiell utfordring med lang slukketid i et parkeringsanlegg, er at rommet kan fylles med mye røyk. Det er heller ikke sikkert at en brannbil vil ha nok vann på tanken til å kunne slukke en batteribrann.

Et usikkerhetsmoment som trekkes frem i rapporten, er om slukketiden vil øke etter hvert som batteriene i elbilene blir større.

Anbefaler tilrettelegging i parkeringsanlegg

– Vi har lenge anbefalt at elbiler skal plasseres nær utkjørslene i garasjeanlegg for å gjøre det lettere å  få dem ut, og som HMS-tiltak for brannmannskaper. De må stå der og kjøle ned en stund. Elbilbranner er ikke farligere enn andre branner, men tar lenger tid. Plassering nær utkjørslen kan være en utfordring i borettslag med tinglysning av parkeringsplasser. Men elbiler er kommet for å bli, så her er det viktig å finne gode løsninger som legger til rette for en effektiv innfasing av elbiler, sier Ween Grav i DSB.

Også Elbilforeningen anbefaler at man legger til rette for parkering ved utkjørsel. Det kan likevel være problematisk.

– Det er mange hensyn å ta. I borettslag har man faste plasser, og det kan være trang inn- og utkjørsel. Det vil ikke være praktisk mulig å få til overalt, sier Haugneland. 

Brannvesenet må ha gode instrukser

Rapporten sier at brannvesenet må ha gode instrukser, og trening i å slukke branner i batterikjøretøy, men hevder at det ikke er tilstrekkelig kunnskap om dette.

I følge rapporten viser Tesla-brannen i januar, da en Model S tok fyr under hurtiglading i Brokelandsheia, at brannvesenet ikke er godt nok kjent med at vann skal brukes til slokking.

DSB har gitt brannvesenet informasjon om slukking av elbilbranner tidligere, og utvikler nå et faktaark som skal forklare hvordan slike branner skal slukkes.

I tillegg lages instruksjonssystemer, og det ses på datasystemer som kan gi informasjon om biltype og batteriteknologi. Dette for å gi brannvesenet så mye informasjon som mulig under innsats.

Gassbiler gir andre utfordringer

Rapporten hevder at elbiler og gassbiler «medfører ukjente problemstillinger med hensyn til brannsikkerhet, spesielt i lukkede rom».

Her pekes det spesielt på at hydrogengass antennes langt fortere enn hydrokarbongass, og kan antennes av statisk elektrisitet.

Når det gjelder gassbiler, er konklusjonen at det bør være krav om Ex-sikre elektriske installasjoner i parkeringsanlegg hvor slike biler parkeres.

Det vil si at det elektriske anlegget er konstruert slik at det ikke skal kunne antenne gasser. Dette fordi selv små gasslekkasjer potensielt kan utløse en eksplosjon.

Nye problemstillinger

SPFR mener det er flere problemstillinger som må undersøkes nærmere før det kan konkluderes med om kjøretøy med alternative drivstoff utgjør en høyere brann- og eksplosjonsrisiko enn vanlige biler.

De mener likevel at elbiler og andre kjøretøy med nye drivstofftyper tilfører et nytt usikkerhetsmoment, men at det ikke er nok erfaring eller kunnskap til å si noe om de gir økt risiko for brann eller eksplosjoner.

– Vi er helt for at det må gjøres undersøkelser og forskning på temaet. Der har Norge en viktig rolle, siden vi er langt fremme med et utviklet elbilmarked. Det gir en unik mulighet til å gjøre forskning, sier Haugneland.

– Men et forbud mot elbiler i parkeringsanlegg uten sprinkleranlegg vil ha dramatiske konsekvenser, og vi må ikke overdrive risikoen. Det brenner tross alt mange bensin- og dieselbiler i løpet av et år, og det er ingen som foreslår et forbud mot disse, legger han til.

Les også SPFR-forskernes kronikk om saken her

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.