Rapport: Det koster opp mot 1,9 milliarder kroner å utsette Ocean Space Centre

Vinninga går opp i spinninga. Regjeringen vil sette bygging av Ocean Space Centre på pause i inntil to år for å spare 405 millioner kroner i år. Når prosjektet skal starte opp igjen, vil det koste opp mot 1,1 milliarder kroner ekstra. Samfunnsøkonomisk er det snakk om 1,9 milliarder, ifølge Menon Economics.

Rapport: Det koster opp mot 1,9 milliarder kroner å utsette Ocean Space Centre
Her modelltestes et skip gjennom Stad skipstunnel i havbassenget ved Sintef Ocean. Bilde: Tore Stensvold

Analysebyrået Menon Economics har beregnet at den samfunnsøkonomiske kostnadene av å stanse prosjektet nå og så starte opp igjen om et år eller to, vil beløpe seg til mellom 1101 millioner kroner og 1973 millioner kroner, altså mellom 1 og 1,9 milliarder..