KLIMA

Rapport: Biodrivstoff kan i verste fall gi økt CO2-utslipp fra luftfart

Biodrivstoff er ventet å spille en rolle i reduksjon av utslipp fra internasjonal luftfart. I tillegg kommer teknologisk utvikling, som dette Airbus A320 Neo med 15 prosent lavere drivstofforbruk.
Biodrivstoff er ventet å spille en rolle i reduksjon av utslipp fra internasjonal luftfart. I tillegg kommer teknologisk utvikling, som dette Airbus A320 Neo med 15 prosent lavere drivstofforbruk. Bilde: Eirik Helland Urke
Marius ValleMarius ValleJournalist
11. apr. 2017 - 14:47

Alternative drivstoff kan bidra til å redusere utslippet av klimagasser fra luftfarten, men på langt nær nok. 

Velges feil type biodrivstoff, kan imidlertid utslippet gå opp, og bli høyere enn om man kun brukte fossilt drivstoff.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra the International Council on Clean Transportation (ICCT).

Alternativ jet fuel (AJF) er ventet å bli en viktig del av luftfartsindustriens arbeid for å redusere utslippet.

AJF er i praksis bio-jet fuel, som skal sørge for at den forventede økningen i flytrafikk ikke resulterer i økte drivhusgassutslipp.

Tanken bak er som med alt annet biodrivstoff, at netto CO2-utslipp blir null så lenge det ikke stammer fra petroleumsvirksomhet.

Ingen ekstra utslipp fra 2020

Det er ventet at luftfarten vil øke i høyt tempo fremover, med en årlig vekst på 4,3 prosent i flere tiår.

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, har derfor introdusert et mål om at all vekst i luftfarten skal være karbonnøytral fra 2020. Dette er definert gjennom programmet Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), som omfatter all sivil luftfart mellom land.

Rask innføring i CORSIA.

Programmet starter i 2021, og er frivillig for medlemslandene. Fra 2027 blir alle ICAO-medlemsland, med unntak av de minst utviklede landene, og utviklingsland som er øynasjoner eller uten havtilgang, pålagt å følge CORSIA-programmet.

Det er mange måter å gjøre dette på, blant annet ved hjelp av utslippskvotehandel.

Ifølge ICAO må halvparten av utslippsreduksjonen komme fra en kombinasjon av kvotehandel og AJF. I tillegg kommer teknologisk utvikling og effektivisering av luftfartoperasjoner, og altså innblanding av biodrivstoff i fossil jet fuel.

Biodrivstoff kan gi høyere utslipp

ICCT er en verdensomspennende ideell organisasjon som tilbyr vitenskaplige analyser til myndigheter, grunnlagt i 2002. De havnet i rampelyset da de tok Volkswagen med buksene nede i 2014.

ICCT har gjort et litteraturstudie som har vurdert bærekraft, pris og begrensningene til AJF. Studien viser at alternativt drivstoff fra planteoljer er mer karbonintensivt enn tradisjonelle fossile drivstoff.

Det fordi det vil kreve store landareal for å dyrke plantene som prosesseres videre til drivstoff. Prosesseringen av biomassen fra åker til tank er i seg selv karbonintensiv. Endringer i hvordan dyrket mark er brukt er også en kilde til indirekte CO2-utslipp.

Biodrivstoff fra trevirke kan gi biodrivstoff til luftfart som gir faktisk utslippsreduksjon. <i>Foto: Viken skog</i>
Biodrivstoff fra trevirke kan gi biodrivstoff til luftfart som gir faktisk utslippsreduksjon. Foto: Viken skog

Den eneste måten å produsere bærekraftig AJF som har lavere utslipp enn fossilt drivstoff, er å ta i bruk såkalte energiavlinger som gir biomateriale med lignin og cellulose (typisk trevirke og ulike typer gress), jorbruksavfall og avfall.

Problemet er imidlertid at slike råvarer ikke er lett tilgjengelig. Ikke bare fordi produksjonen er relativt lav med tanke på AJF-formål, men også fordi andre sektorer etterspør råvarer til for eksempel biodiesel.

Alternativet er å ta i bruk avlinger som har mye sukker eller stivelse. Disse gir imidlertid bare en liten reduksjon i utslipp av drivhusgasser.

Palmeolje-basert jet fuel kan gi økt utslipp

Resultatet blir verre om man tar i bruk oljerike planter. Når endringer i bruk av dyrket mark tas med i beregningen, gir slike avlinger totalt sett et høyere CO2-utslipp enn fossilt jet fuel, heter det i rapporten. I verste fall kan bruk av avlinger som for eksempel palmeolje øke utslippene med ti prosent.

Ulike scenarioer for utslippsvekst. Selv det mest optimistiske scenarioet er langt over målet. I verste fall kan biodrivstoff gi en unødvendig utslippsøkning. <i>Foto: The ICCT</i>
Ulike scenarioer for utslippsvekst. Selv det mest optimistiske scenarioet er langt over målet. I verste fall kan biodrivstoff gi en unødvendig utslippsøkning. Foto: The ICCT

Dermed er det umulig å erstatte alt jet fuel med alternativt jet fuel frem mot 2050. Det vil heller ikke være mulig å sørge for at all vekst i luftfarten er karbonnøytral ved å sørge for at veksten skjer ved å bruke biodrivstoff.

Studien viser til estimater som sier at at det vil være behov for til sammen mellom 24 og 37 exajoule (2,4 - 3,7 x 1019 joule) med drivstoff i 2050.

Samtidig vil den absolutt maksimale tilgjengelige mengden energi for luftfartsindustrien i 2050 være fire exajoule.

Sannsynligvis vil energimengden være mindre enn dette, heter det i rapporten.

Dyrere enn fossilt

Videre er AJF uansett ikke kostnadseffektivt sammenlignet med fossilt jet fuel. Studien viser til publisert forskning som anslår en produksjonskostnad på mellom 1000 og 8000 dollar per tonn med den «riktige» typen biomasse.

Til sammenligning koster fossilt jet fuel mellom 470 og 860 dollar per tonn.

Samtidig anslås det at drivstoff fra biomasse rik på sukker og stivelse koster mellom 800 og 4800 dollar per tonn, altså i beste fall like billig som det dyreste fossile drivstoffet.

Airbus A320 Neo med mer effektive motorer.  <i>Foto: Eirik Helland Urke</i>
Airbus A320 Neo med mer effektive motorer.  Foto: Eirik Helland Urke

Oljerik biomasse koster anslagsvis mellom 1000 og 2000 dollar per tonn. Men da får man altså i verste fall en unødvendig økning i det totale utslippet.

Luftfartsindustrien er på sin side opptatt av kostnader. Vi som reiser med fly velger som regel det billigste alternativet. Å sette opp prisene for å bidra til mindre CO2-utslipp er dermed neppe et trekk flertallet av de potensielle kundene er villige til å akseptere.

Det gjør at luftfartsaktører har liten vilje til å betale ekstra for biodrivstoff, skriver forfatterne. Samtidig er det viktig at industrien ikke går for drivstoff som gir høyere utslipp, dersom ICAO skal klare å nå målet om nullvekst i utslipp fra 2020.

Drivstofftype bør med i krav

Oslo Lufthavn tilbyr biodrivstoff. <i>Foto: Oslo Lufthavn</i>
Oslo Lufthavn tilbyr biodrivstoff. Foto: Oslo Lufthavn

Rapporten konkluderer med at selv om luftfartsindustrien promoterer biodrivstoff som et viktig virkemiddel, vil de faktiske mulighetene til å redusere utslipp ved hjelp av dette være begrenset.

ICCT anbefaler derfor at ICAO setter krav til hva som kan kvalifisere som AJF under CORSIA-programmet, slik at biodrivstoffene industrien velger bidrar til en reell utslippsreduksjon, og at industrien unngår det ICCT kaller feil gjort i forbindelse med utforming av biodrivstoffpolitikk for veisektoren.

Selv om AJF kan bidra til noe reduksjon i klimagassutslipp, skriver ICCT at det er usannsynlig at det kan løse utfordringen alene, og at valg av feil type biodrivstoff vil undergrave intensjonene med CORSIA-programmet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.