MOTOR

Rapport: Biodiesel er nesten dobbelt så skadelig for klimaet som fossil diesel

- Bruk heller vanlig diesel.

9. mai 2016 - 07:02

Mange EU-land, også Norge, blander inn biodiesel i fossil diesel for å redusere klimagassutslipp. Men biodiesel av planteoljer har lenge vært omstridt.

Nå konkluderer en ny rapport fra den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment (TE) at første generasjons biodiesel av planteoljer, særlig palmeolje, gjennomsnittlig fører til 1,8 ganger så høye CO2-utslipp enn tradisjonell diesel.

Tilsetningen av biodiesel har ført til at EUs totale utslipp av drivhusgasser i stedet har steget med fire prosent, ifølge rapporten.

Det skal tilsvare tolv millioner flere biler på europeiske veier.

150 mill liter

I Norge er det i dag et krav om å blande inn totalt 5,5 prosent biodrivstoff i diesel og bensin. I årets statsbudsjett ble dette vedtatt økt til 7 prosent fra 2017. 

I øyeblikket omsettes det ifølge Norsk Petroleumsinstitutt drøyt 170 millioner liter biodrivstoff årlig til veitrafikk i Norge. Rundt 90 prosent av dette er biodiesel, ifølge en fersk TØI-rapport.

Organisasjonen Transport & Environment mener på sin side europeiske krav om innblanding og subsidiering av biodiesel bør oppheves i løpet av få år.

– Kuren er verre enn sykdommen. Selv om det har hjulpet at EU har innført et tak på syv prosent innblandet biodiesel, bør man senke dette til null prosent etter 2020. Hvis vi ikke fjerner insentiver for dårlig biodrivstoff, vil de gode alternativene aldri få noen sjanse, sier TEs direktør, Jos Dings i en melding.

- Bruk heller diesel

Danske Ingeniøren har diskutert rapporten med lektor Jannick Højrup Schmidt ved Institutt for planlegging ved Aalborg Universitet i Danmark. 

Schmidt mener tallene i TE-rapporten virker noe overdrevet, men sier konklusjonene er velkjente fra tidligere rapporter, som fra den danske klimaorganisasjonen Concitos eller EU-kommisjonens egen rapport.

Han har skrevet rapporter om temaet, og forsker i øyeblikket på CO2-utslipp fra ulike oljer. 

– Det er dumt å bruke biodrivstoff basert på såkalt førstegenerasjons-oljer fra for eksempel matvarer - det gir i mange tilfeller høyere utslipp av drivhusgasser og i alle tilfeller en større påvirkning på biodiversitet. Bruk heller ren fossil diesel, sier lektoren til Ingeniøren.

Fossil diesel versus 1. generasjon biodiesel: Verre enn &quot;sykdommen&quot; den skal kurere, ifølge organisasjonen Transport &amp;amp; Environments siste rapport. <i>Foto: Transport &amp;amp; Environment</i>
Fossil diesel versus 1. generasjon biodiesel: Verre enn "sykdommen" den skal kurere, ifølge organisasjonen Transport &amp; Environments siste rapport. Foto: Transport &amp; Environment

Metan

Som illustrasjonen viser, er det palmeoljen som av mange ulike årsaker er den verste CO2-synderen. Den danske lektoren peker blant annet på skogrydding og bruk av matjord, som årsaker.

Og, ikke minst, palmeoljen fører til økte utslipp av metan, en klimagass med minst 20 ganger høyere drivhuseffekt enn CO2. 

– Når man produserer palmeolje får man store mengder spillvann med et høyt innhold av organisk stoff. Spillvannet behandles normalt i anaerobiske bassenger, og det utleder metan, sier Højrup Schmidt til Ingeniøren.

- Ikke nytt

Kari Asheim, fagansvarlig for transport i den norske miljøstiftelsen Zero, sier det ikke er noe nytt at det finnes biodrivstoff som er så dårlig fremstilt at drivstoffet totalt sett gir høyere utslipp enn konvensjonelle drivstoff. 

– Samtidig finnes det biodrivstoff, også fra planteoljer, som er fremstilt miljømessig bra, og som gir stor klimanytte sammenlignet med fossile drivstoff. Politikernes jobb er å fremme den siste kategorien, sier Asheim.

Transportrådgiveren sier biodrivstoff både kan komme positivt og negativt ut som klimatiltak, ut i fra hvordan man setter opp regnestykket.

– Kommer an på regnestykket

– Bærekraftskriteriene for biodrivstoff krever at de framover skal ha minst 50 prosent klimanytte. Det er ikke lov å bruke biodrivstoff med negativ klimanytte for å innfri EUs fornybarmål, så denne saken handler om hvordan man regner, ikke om klimautslippene fra biodrivstoff, mener Asheim.

Årsaken til at biodrivstoff kommer dårlig ut i TE-rapporten, skyldes, ifølge Asheim, at man tillegger biodrivstoffet miljøansvar for at andre deler av landbruket ekspanderer til nye arealer på bekostning av skog eller våtmark - også kalt "indirekte arealbruksendringer".

– For å komme dette problemet til livs, må man innføre bærekraftskrav til all biomasse, ikke bare biodrivstoff. Det er langt mer treffsikkert enn å prøve å anslå hvilke indirekte effekter biodrivstoff kan ha, sier Asheim.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.