KRAFT

Pumpekraftverk blir svært dyre

FÅ PUMPEKRAFTVERK: Saurdal pumpekraftverk i Rogaland er et av få anlegg som finnes i Norge. Som de fleste andre pumpekraftverk i Norge brukes det for å lagre vann fra sommeren til vinteren, og ikke for pumping om natta og kjøring om dagen som mange andre steder i verden.
FÅ PUMPEKRAFTVERK: Saurdal pumpekraftverk i Rogaland er et av få anlegg som finnes i Norge. Som de fleste andre pumpekraftverk i Norge brukes det for å lagre vann fra sommeren til vinteren, og ikke for pumping om natta og kjøring om dagen som mange andre steder i verden. Bilde: Statkraft

Vattenfall Power Consultant har på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdert kostnadene for bygging av pumpekraftverk i Norge.

Ifølge NVE er hovedkonklusjonene fra studien at det er sterkt økende kostnader desto mindre pumpekraftverkene er.

Les også:

Uviss økonomi

Videre ser det ut til at en ombygging til pumpekraftverk i de fleste tilfeller vil medføre svært omfattende endringer. Blant annet vil det nesten alltid bli etablert ny vannvei med større dimensjoner.

“Investeringsnivåene for prosjektene er i milliardklassen, og forutsetningene for å gjøre slike tiltak er uvisse, spesielt når det gjelder økonomiske forhold. Raske vannstandsreguleringer som man snakker om ved drift av pumpekraftverk vil også kunne ha miljøkonsekvenser som man ikke har mye erfaring med”, konkluderer NVE.

Les også: Utsetter pumpekraft-planer

Sprikende kostnader

Rapporten vurderer pumpekraftverk på fire steder i landet der det finnes eksisterende kraftverk og magasiner: Trollfjord, Lassajavrre og Fagervollan i Nord-Norge, og Blåfalli V i Hordaland.

På hvert sted er det vurdert ulike tekniske design som representerer ulike roller kraftverket kan ta i kraftsystemet. Totalt er 14 ulike alternativer vurdert.

Den spesifikke kostnaden for de ulike designene varierer fra 3,2 til 20 millioner kroner per MW. Generelt er de største alternativene billigere per MW enn de små.

Det største alternativet som er vurdert representerer en investering på om lag 4,7 milliarder for 1458 MW. Estimert kostnad for det minste kraftverket på 18 MW er 323 millioner.

Les også: Pumpekraft: – Toget kan gå fra oss

Likt elektrisk utstyr

En av grunnene til at de mindre kraftverkene er dyrere kan være at minstetverrsnittet på tunneler gjør de bygningsmessige kostnadene relativ sett dyrere.

I tillegg er mye av det elektriske utstyret i små kraftverk nesten likt det som finnes i de store.

Les også: – Må skape lokal aksept for pumpekraft

Eksisterende magasiner

Det er mye penger å spare på å bruke eksisterende magasiner istedenfor å bygge nye.

“Dette gjør at Norge med sine mange magasiner bør være interessant for videre utvikling av pumpekraftverk”, skriver Vattenfall Power Consultant i sin rapport, og viser til at i Tyskland blir de fleste nye pumpekraftverk bygget med nye kunstige magasiner.

“I tillegg til den ekstra kostnaden dette gir, har nye magasiner den ulempen at de representerer et stort naturinngrep. Norge har derfor store fortrinn relatert til miljø, og konsesjonsmessige forhold for ny pumpekraft.”, heter det i Vattenfall-studien.

Les også: Enormt potensial for effektøkning i vannkraften

Trenger store prissvingninger

Men om det blir lønnsomt, er et annet spørsmål. Norge er kun i begrenset grad eksponert mot de tyske prissvingningene, siden overføringskapasiteten til kontinentet og Storbritannia er begrenset og Statnett trenger lengre tid enn planlagt for å bygge nye kabler.

NVE har på basis av kostnadsdata og tekniske data fra Vattenfall-studien gjort et tankeeksperiment for å illustrere lønnsomhetsforskjeller mellom de 14 alternative kraftverkene.

Direktoratet har lagt til grunn en langsiktig kraftpris på 40 øre/kWh, gått ut fra at kraftverket blir kjørt i enten pumpe- eller produksjonsmodus i om lag 75 prosent av tiden, og at virkningsgraden på en syklus er 80 prosent.

Disse forutsetningene ble brukt for å sammenligne hvor stor prisforskjell kraftverkene trenger mellom kraften de kjøper og kraften de selger til topplastpris for å betale avdragene på et lån med 6,5 prosent rente og 20 års tilbakebetalingstid.

Les også: 40 TWh kraftoverskudd

20 øre forskjell

I dette scenarioet vil de fleste kraftverkene trenge mer enn 20 øre/kWh i prisforskjell mellom kraften de kjøper for å pumpe og den kraften de selger for å nærme seg lønnsomhet, ifølge NVE.

Prisforskjellene i Norge gjennom døgnet er i dag ikke i nærheten av å være så store. Årsaken er den ekstreme fleksibiliteten det norske vannkraftsystemet allerede har.

Vattenfall Power Consultant understreker at det er snakk om en skrivebordsstudie i en tidlig fase, og at temaer som nettproblematikk, miljøaspekt og innvirkning på eksisterende kraftverk nedstrøms pumpekraftverkene ikke er behandlet.

Les også:

– Bør ikke betale for unyttig kraft

Krever sertifikat-unntak

Ola Borten Moe vil ha billigere strøm

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.