Psykologi-professoren har 8 råd til ledere som skal gjennomføre endringer

Slik gjør Fanny Duckert det når hun kommer inn og skal hjelpe en organisasjon som er i endring.

Psykologi-professoren har 8 råd til ledere som skal gjennomføre endringer
Professor i psykologi Fanny Duckert går inn og hjelper virksomheter som skal endre seg. Eric Bailey

Fanny Duckert er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. En annen del av jobben hennes er å komme inn i virksomheter som skal endres på ulike måter.