E16 EGGEMOEN-OLUM

Prosjektet ved Jevnaker er ikke helt ferdig ennå: Nå skal gamle E16 rustes opp for 70 mill

Den gamle, nedkjørte veien skal bygges om, og hele området skal få et løft. Her skal det bli trivelig!

Området langs Verkevika skal få et løft og bli et attraktivt sted. Modell av hvordan det er tenkt å bli.
Området langs Verkevika skal få et løft og bli et attraktivt sted. Modell av hvordan det er tenkt å bli. Illustrasjon: Statens vegvesen
9. jan. 2023 - 08:55

Denne nye konkurransen er en del av E16 Eggemoen-Olum-prosjektet, og det handler om opprusting av gamleveien på strekningen Verkevika-Toso.

Den opprinnelige E16 forbi Jevnaker sentrum og gjennom Toso blir nedklassifisert og skal dermed rustes opp. Og her blir det vei og infrastruktur som passer mye bedre for fotgjengere og syklister enn for gjennomfartstrafikk.

Ganske mye skal skje, og vi nevner noe:

Fartsgrensen skal senkes fra 50 til 40 km/t. Det skal bygges noe nye fortau, og dagens fortau skal rustes opp med ny kantstein og asfalt.

Stranda langs Verkevika skal få et løft og framstå som attraktivt område. Her blir det nytt amfi ved vannet. Dagens to bruer skal stå, men får ny kantstein og nytt slitedekke.

Det skal også bygges rundt 200 meter ny frostfri fylkesvei, og fylkesvei 241 skal kobles til Glassverkvegen med et nytt kryss.

For å håndtere overvannsmengdene fra fylkesvei 241 skal det bores ny overvannsledning under jernbanesporet. Det skal også bores kryssing for spillvann og kommunalt overvann, samt elektrokryssing, under jernbanen.

En del av de konkrete tiltakene:

 • Opphøyd fortau langs fjorden på nordsiden av veien
 • Utbedret fortau langs sørsiden av veien
 • Smalere kjørefelt
 • Kantsteinsstopp for buss
 • Opphøyde fotgjengeroverganger
 • Senket veibane under jernbanen
 • Overkjørbar rundkjøring
 • Nye og trafikksikre atkomster til Hadeland Glassverk
 • Ny belysning
 • Estetiske løft med møblering, beplantning, kantstein og granittdekke
 • Bedre overvannsproblematikk

Anslått totalverdi er 70 millioner kroner, og prosjektet skal være ferdig 1. juni 2025.

Vegvesenet legger opp til en konkurranse med forhandlinger, og planlegger å forhandle med tre entreprenører.

Frist for å melde seg på til deltagelse og kvalifisering i konkurransen er 7. februar.

Etter kvalifisering og flere runder med innlevering av tilbud og forhandlinger, er kontraktssignering planlagt til rundt 22. august.

Område hvor utglindningen av elvebredden har fortsatt etter at uværet Hans sist høst forårsaket ras.
Les også

Vegvesenet: : Tar grep etter ny skredfare

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.