BYGG

Planene for regjeringskvartalet er klare

 

Regjeringen legger i dag fram planer for Høyblokkas fremtid.
Regjeringen legger i dag fram planer for Høyblokkas fremtid. Bilde: NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil trolig presentere omfanget av hvor mye som skal bygges i det nye regjeringskvartalet når de holder pressekonferanse søndag klokka 15.

Strid om Høyblokka

Regjeringskvartalet ble påført omfattende skader i terrorangrepet 22. juli 2011.

Striden om hvordan et nytt regjeringskvartal skal se ut, har særlig dreid seg om riving eller bevaring av den symboltunge Høyblokka, som blant annet huset Statsministerens kontor.

Regjeringens egen konseptutredning fra i fjor sommer gikk inn for at alle bygningene som ble skadd i terrorangrepet, bør rives.

Men under et høringsmøte i mars i år, gikk et stort flertall av faginstansene – inkludert Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening, Oslo Bys Vel, Riksantikvaren, Norsk Form og Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune – inn for bevaring.

Les også: Høyblokka tilfredsstiller byggtekniske krav

Åpent spørsmål

Kommunalministeren ville den gang ikke si når beslutningen skal tas om bevaring eller riving av Høyblokka.

– Den kommer når den kommer, sa Sanner på spørsmål om når beslutningen blir tatt.

Flere av møtedeltakerne hevet på øyebrynene da kommunal- og moderniseringsministeren under møtet i mars presiserte at regjeringen først og fremst siktet seg inn på å presentere en «konseptuell løsning» før sommeren.

Det innebærer avgjørelser om hvor det skal bygges og hvor mye, samt beslutninger om sikkerhet, miljø, samarbeid i kvartalet, kunst og kulturmiljø og avgjørelser som er viktige for trafikantene og næringslivet, men altså uten nødvendigvis å ta stilling til spørsmålet om riving eller bevaring.

Les også: Prisen for å bevare høyblokka kan være dobbelt så høy som anslått

Flere hensyn

Ifølge Sanner er det en lang rekke hensyn som må veies opp mot hverandre før tiden er moden for å avgjøre om Høyblokka skal bevares eller rives.

– Effektive arbeidsplasser, sikkerhet uten å lage en festning mot omverdenen, hensyn til kulturminner, verneverdier, kunst, miljø og energi, samt kostnader, ramset han opp da høringsmøtet var over i mars.

Et nytt regjeringskvartal er anslått å koste mellom 15 og 16 milliarder kroner.

Les også:

– At vinduene ble knust kan ha reddet høyblokka  

Oslos nye praktgate hviler på 1100 pæler

– Vi må bygge verdens mest respekterte regjeringsbygg