PROSJEKTER

Planen for ny E16 og Ringeriksbanen er vedtatt

Den statlige reguleringsplanen for E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen ble vedtatt i dag.

27. mars 2020 - 12:43

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok fredag den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss. Det vil korte ned turen med Bergensbanen med nesten én time.

– Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Sørlandsbanen er stengt mellom Vegårshei og Gjerstad etter at godstog sporet av mandag kveld.
Les også

Sørlandsbanen stengt til og med torsdag

Bane og vei sammen

Ringeriksbanen og ny E16 er planlagt som et fellesprosjekt mellom Bane Nor og Statens vegvesen. At bane og vei blir planlagt og bygget samlet, er effektivt og fører til mindre arealbeslag i Hole og Ringerike, poengterer regjeringen i en pressemelding.

Reguleringsplanen omfatter utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane – kjent som Ringeriksbanen – fra Sandvika i Bærum kommune, gjennom Hole kommune og fram til Hønefoss i Ringerike kommune. Rundt stasjonene på Sundvollen og i Hønefoss legges det til rette for fortetting og byutvikling.

Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Fire felts E16

Planen omfatter også 16 kilometer ny firefelts motorvei fra Høgkastet i Hole kommune til Vekrysset ved Hønefoss.

– Dette prosjektet vil redusere togreisen fra Hønefoss til Sandvika til 20 minutter, og reisetiden på Bergensbanen vil være kortet ned med nesten én time. Ny E16 med fire felt på hele strekningen øker også veikapasiteten, som reduserer kø og bidrar til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Planen er vedtatt med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorveikryss på Helgelandsmoen (alternativ B), og med deler av traseen over Mælingen på en 600 meter lang fylling (alternativ B). Dette er de løsningene som er anbefalt av Bane Nor og Statens vegvesen og som gir den høyeste samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet, heter det i en pressemelding.

Samferdselsminister Jon-Ivar på vei opp trappene til Arna stasjon i Bergen, der han fortalte de fremmøtte at Arna-Stanghelle har fått innpass i kommende Nasjonal transportplan.
Les også

Tok til tårene: Nå skal «dødsveien» rustes opp for 39 milliarder

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.