TUNNELER

Personbil skadet en kuldeport i Skarvbergtunnelen i 2013. Nå får Vegvesenet oppgjør for reparasjonen

Forsikringsselskapet ble først frikjent for kravet i tingretten. Nå har lagmannsretten gitt Vegvesenet medhold.

Dagens Skarvbergtunnel. Ny tunnel og ny vei skal åpne i andre halvdel av 2022.
Dagens Skarvbergtunnel. Ny tunnel og ny vei skal åpne i andre halvdel av 2022. Foto: Bjørn Jørgensen/Scanpix
25. mai 2021 - 05:51

Den 10. februar 2013 kolliderte en personbil med en kuldeport i Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune i Troms og Finnmark. Porten ble rimeligvis skadet, og kostet 226.953 kroner å reparere.

I september 2013 krevde Statens vegvesen kostnadene erstattet av personbilens forsikringsselskap, som var Vardia Forsikring (nå Insr Insurance Group). Kravet ble oversendt til Crawford Company (Crawford), som behandlet skadesaker for forsikringsselskapet.

Så fulgte en slags ørkenvandring, for Vegvesenet og Crawford korresponderte i flere år. Statens vegvesen ba flere ganger om å få vite om selskapet tok på seg ansvaret. Crawford verken avslo eller erkjente kravet, men ba om mer informasjon som skulle være av betydning for utmåling av erstatningen.

Første etappe av E18-utbyggingen mellom Oslo og Bærum er godt i gang.
Les også

Avlyste videre bygging av E18 i Bærum – har allerede kostet over 200 millioner

Var kravet foreldet?

Det gikk fire år. I februar 2017 avslo Insr Insurance Group erstatningskravet, fordi kravet var foreldet. Statens vegvesen var såklart helt uenig, og deretter ble det mer brevskriving mellom partene.

Over sju år etter, i mai 2020, endte korrespondansen med en stevning til Oslo tingrett. Staten ved Samferdselsdepartementet krevde her at Insr Insurance Group skulle betale erstatningen på 226.953 kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrenter. Forsikringsselskapet mente de måtte frifinnes.

Så ble det dom i tvisten: Oslo tingrett fant i oktober 2020 at forsikringsselskapet skulle frifinnes, og at staten skulle dekke 33.000 kroner i sakskostnader. Det springende punkt var her om staten er å anse som såkalt selvassurandør og om staten opptrer som et forsikringsselskap ved påførte skader på anlegget. Med andre ord: Staten må dekke reparasjonen av skadene selv. Det mente tingretten, som fant at staten ikke er omfattet av begrepet «skadelidt» i forsikringsavtalelovens betydning.

Men: Saken ble anket av departementet, og Borgarting lagmannsrett kom til et annet resultat.

E6 Nordkjosbotn-Hatteng er en strekning på totalt 23 kilometer.
Les også

NTP: Nye Veier mister to veiprosjekter i Troms

Full seier til Vegvesenet

Et spørsmål var om kravet på erstatning var foreldet. Det var det ikke, ifølge lagmannsretten.

Dernest: Er staten å betrakte som såkalt «skadelidt»?

Retten skriver: «At staten er selvassurandør innebærer ikke noe annet enn at staten har valgt å være uforsikret og dekke sine tap ved skader selv. Staten er organisert som ett rettssubjekt. Kuldeporten som ble skadet er statens eiendom. Det er dermed staten som er påført skade, og som er direkte skadelidt i denne saken. Statens vegvesen er en del av staten og har i oppgave å drifte veinettet. Statens vegvesen er ikke et eget rettssubjekt som kan hevde rettigheter eller bli påført selvstendige tap.»

Dommen oppsummert: Forsikringsselskapet dømmes til å betale staten ved Samferdselsdeparementet den omtvistede summen (226.953 kroner), samt forsinkelsesrenter fra 20. oktober 2013.

Dessuten skal selskapet dekke sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten, til sammen rundt 100.000 kroner.

Ankeforhandlingen i lagmannsretten ble holdt 10. mai i år, og dommen ble avsagt allerede 15. mai. Ankefrist er en måned.

Rystad-sjef Jarand Rystad og partner Jo Husebye da de i 2021 la frem en rapport om utslippseffekten av produksjonskutt på norsk sokkel. Begge var statens sakkyndige vitner i klimarettssaken der det nylig falt dom.
Les også

Rystad-sjef fakturerte 4800 kroner timen – får kritikk av dommeren

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.