SAMFERDSEL

Pengekrangel mellom Follobane-entreprenør og Bane Nor er avlyst

Har inngått forlik.

Bane Nor og totalentreprenør på Blixtunnelen AGJV skulle skulle møtes i retten i starten av mars. Nå er saken forlikt. Bildet viser Follobanen på Oslo-siden.
Bane Nor og totalentreprenør på Blixtunnelen AGJV skulle skulle møtes i retten i starten av mars. Nå er saken forlikt. Bildet viser Follobanen på Oslo-siden. Foto: Eirik Helland Urke
20. feb. 2023 - 09:55
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Den 1. mars skulle entreprenøren bak Blixtunnelen på Follobanen, AGJV, etter planen ha møtt Bane Nor i retten. Nå har partene blitt enige utenfor rettssalen.

Prosjektdirektør Juan Medina i AGJV og flere Bane Nor-advokater meklet onsdag langt utover kvelden i Oslo tingrett, viser et rettsdokument TU har fått innsyn i.

Bakgrunnen for tvisten var at prosjektet ble betydelig forsinket i 2020, og partene kranglet om ansvaret for dette. AGJV saksøkte Bane Nor høsten 2021, for å få rett til fristforlengelse og kompensasjon for ekstrakostnader etter forsinkelsen.

Ville stoppe kontraktstildeling

Krangelen dreide seg etter hvert også om AGJV hadde rett til å få tilbakeføre riggområdet for Blixtunnelen på Åsland til grøntområde. Bane Nor satte tilbakeføringsarbeidet ut på anbud. AGJV mente de hadde rett på oppdraget og krevde midlertidig forføyning for å stanse anskaffelsesprosessen. Entreprenøren tapte kravet i to rettsinstanser.

Bane Nor hevdet at hovedgrunnen til at AGJV ønsket å gjøre tilbakeføringsarbeidet selv, var et forsøk på å unngå et større dagmulktansvar på grunn av forsinkelse, kommer det frem i en avgjørelse fra lagmannsretten.

AGJV hevdet på sin side at Bane Nor handlet i i strid med god forretningsskikk, god forvaltningsskikk og prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold.

Les også

– Konfidensielt

I fjor høst inngikk partene en forliksavtale etter forhandlinger. Bare en ting greide de ikke å bli enige om: Det såkalte covidkravet, der entreprenøren krevde kompensasjon for ineffektivitet og nedsatt produksjon på grunn av pandemien. Det var dette som skulle vært behandlet av retten i mars.

Bane Nor mente kravet etter pandemien var blåst opp i etterkant, kommer det frem i et referat fra retten. Nå er de altså blitt enige. 

TU har spurt Bane Nor og AGJV om kommentarer til forliket, samt hva de ble enige om. 

– Innholdet i forliket som ble oppnådd i rettsmekling er konfidensielt, og denne saken er avsluttet i Oslo tingrett, skriver pressesjef Anne Kirkhusmo i en e-post. 

AGJV har ikke besvart TU. 

Over en halv milliard

Krangelen med Bane Nor er ikke den eneste tvisten entreprenøren er innblandet i forbindelse med Follobanen.

TU har tidligere avdekket at Follobane-entreprenøren i fjor høst saksøkte forsikringsselskaper for over en halv milliard kroner. Kravet knytter seg opp mot de to løpene i Blixtunnelen hvor AGJV utførte tunnelarbeider i perioden fra 2016 til 2019. 

Kravet omfatter blant annet kostnader på om lag 315 millioner kroner for å gjøre tunnelen vanntett som følge av sprekkskader i tunnelsegmenter, samt korrosjonsskader på ledningene til autotransformatorsystemet på omtrent 50 millioner kroner.

Så langt er det berammet et forberedende rettsmøte i forsikringskrangelen i april, men det er ikke satt noen dato for hovedforhandling.

AGJV har varslet at de vil rette kravet mot forsikringsselskapene videre til Bane Nor dersom de ikke vinner frem i rettssaken.

Uenige om geologi

AGJV har også saksøkt Bane Nor i en annen sak i 2019. Det spansk-italienske joint venture-selskapet krevde mer enn 400 millioner kroner ekstra fra Bane Nor for tunnelboringen, mens Bane Nor krevde tilbakebetalt et forskudd på nær 250 millioner kroner.

Stridens kjerne var da overraskelser inne i fjellet. Flere geologiske forhold viste seg å avvike fra det som ble lagt til grunn da kontrakten ble underskrevet. Entreprenøren krevde kompensasjon for at fjellet var mindre borbart enn ventet og at forbruket av slitedeler på tunnelboremaskinen var høyere.

Tvisten om grunnforholdene skulle etter planen pågått i over en måned på nyåret i 2021. Kort tid før oppstart ble også den rettssaken avblåst etter at partene ble enige. 

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.