ENERGI

Ny avtale sikrer fullfinansiering av CO2-fangst på avfall i Oslo

Oslo kommune og de nye eierne av Fortum Oslo Varme legger inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet.

Et industrielt partnerskap med Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har inngått avtale om å kjøpe Fortums 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme. De vil fortsette prosjektet med CO2-fangst fra avfallsanlegget.
Et industrielt partnerskap med Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har inngått avtale om å kjøpe Fortums 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme. De vil fortsette prosjektet med CO2-fangst fra avfallsanlegget. Foto: Eirik Helland Urke

Et industrielt partnerskap med Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har inngått avtale med Fortum om å kjøpe Fortums 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme.

Oslo kommune vil overføre sin 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, som er heleid av Oslo kommune. Etter transaksjonen blir Hafslund Eco dermed majoritetseier med 60 prosents eierskap i Fortum Oslo Varme, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Denne avtalen sikrer fullfinansiering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud, opplyser Oslo kommune. Oslo kommune og selskapene legger nå inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til 3 milliarder. 

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, i en melding.

– En helt nødvendig investering

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 14 prosent av byens utslipp, og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Fra og med 2026 vil det fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå. Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, fortsetter Johansen.

Oslo kommune ser også på dette som en viktig investering i selskapets videre industrielle utvikling, og viser til at avfallshåndtering er en global utfordring som i dag gir enorme utslipp.

– Store mengder avfall legges på deponier. Energigjenvinning av restavfall med karbonfangst er en del av løsningen. Nå kan hele verden se til Oslo for å lære. Norsk kunnskap kan bli en global eksportvare, sier Johansen.

Oslo kommune finansierer sitt bidrag med eksterne lån. Det etableres et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Oslo kommune stiller eksisterende aksjonærlån til Hafslund Eco som sikkerhet slik at selskapet kan låne opp inntil 2,1 milliarder kroner til å finansiere kommunens andel av prosjektet.

Betaler 10 milliarder kroner

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til om lag 20 milliarder kroner. 

På gjennomføring vil partnerskapet kjøpe 50 prosent av aksjene for om lag 8 milliarder kroner og innfri 2 milliarder kroner i aksjonærlån til Fortum.

Transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene og må også godkjennes av bystyret i Oslo og av Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.

Fortum Oslo Varme er i dag eid 50/50 av Oslo kommune og Fortum og er Norges største fjernvarmeaktør. Selskapet leverte 36 prosent av fjernvarmen i Norge i 2021.

Hafslund Eco bekrefter at de og partnerne ser på karbonfangst som en viktig satsing for å lykkes med visjonen om en utslippsfri, fornybar og fullelektrisk fremtid.

– Vi vil gjøre det som er mulig for å sikre en vellykket implementering av karbonfangst ved Klemetsrudanlegget. Når Oslo skal bli enda grønnere vil også videre investeringer i fjernvarme og kjøling være viktige elementer, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco, i meldingen.

Fortum fikk 10 milliarder kroner for sin andel av Fortum Oslo Varme. 

– Da Fortum ble kontaktet av Hafslund Eco om et mulig kjøp, gjorde vi en nøye vurdering og konkluderte med at det var i Fortum Oslo Varmes interesse å fortsette den gode utviklingen med et nytt eierskap. De nye eierne har bred erfaring med fornybar energi som vannkraft, og langsiktige investeringer i infrastruktur i Nord-Europa, sier Markus Rauramo, konsernsjef i Fortum, i en melding.

Søkte EU-midler

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er en del av det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og -lagring, Langskip, og skal etter planen fange 400.000 tonn CO2 i året fra avfallsforbrenning ved anlegget deres på Klemetsrud i Oslo.

Det totale finansieringsbehovet, inkludert både investering og ti års drift, er på cirka 6,8 milliarder kroner. Staten vil dekke 3 milliarder av disse – dersom Fortum Oslo Varme skaffer resten selv gjennom egen eller ekstern finansiering. 

Tidligere denne måneden besluttet Fortum Oslo Varme å sende inn en ny søknad om støtte til finansiering av sitt CO2-fangstprosjekt fra EUs innovasjonsfond. De søker om 150 millioner euro, altså nærmere 1,5 milliarder kroner.

Prosjektet fikk ikke tilsagn i den første utlysningsrunden, med begrunnelsen at prosjektet var for umodent.

Nå ligger det an til at prosjektet klarer seg uten EU-støtte. 

Denne uken fremmer byrådet saken for bystyret med et forslag om behandling i bystyremøtet 27. april i år. Partene vil kunne signere en endelig avtale når godkjennelse foreligger fra bystyret og Konkurransetilsynet.

– Et viktig grep

Zero skriver i en e-post til TU at dette er mange gode nyheter i ett, og er smart for norske klimamål, økonomi og arbeidsplasser.

– Dette er et viktig grep som sikrer karbonfangst og -lagring på Oslos største punktutslipp, avfallsforbrenningen på Klemetsrud, sier Zero-leder Sigrun Aasland.

– Dette baner veien for lignende klimatiltak verden over. En realisering av dette prosjektet er viktig for å innfri Norges klimamål. I løpet av dette tiåret trenger vi CO2-fangst på flere avfallsforbrenningsanlegg, både i Norge og i Europa, fortsetter hun.

Også Bellona er fornøyd med nyheten, og kaller det en historisk dag for Oslo og for klimakampen.

– Vi gratulerer Oslo kommune med en offensiv beslutning som tar byen og Norge i riktig retning, og som setter standarden for alle avfallsanlegg. Klemetsrud blir et viktig eksempel for hele Europa, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Samtidig understreker Eriksen at det nå er avgjørende at regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre kommer på banen og garanterer at staten stiller opp med midler som signalisert, og at de ikke venter på EUs innovasjonsfond.

– Norge kan løfte dette selv. La oss heller prioritere å søke EU om midler til infrastruktur som alle kan benytte, sier Eriksen.

Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift Næringslivets klimaledere, understreker at det er bra at Oslo kommune nå tar grep og sikrer fangst og lagring av CO2.

– Dette grepet er avgjørende for norske klimamål, norsk konkurransekraft og arbeidsplasser. Denne klimaløsningen har også et stort eksportpotensial og kan ha store ringvirkninger globalt, sier han.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.