OLJE OG GASS

Pålegg til Statoil etter Heimdal-lekkasje

 

Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Petroleumstilsynet har gitt Statoil frist til 1. mars med å etterkomme flere pålegg etter å ha gransket gasslekkasjen på Heimdal-feltet i fjor.

Lekkasjen oppsto i forbindelse med testing av to nødventiler på en bore-, produksjons- og boliginnretning på feltet 26. mai. Lekkasjen varte i fire minutter og det totale gassvolumet som ble sluppet ut er beregnet til å være 3.500 kilo.

Forbedringstiltak

Ifølge Statoils interne gransking var dette en alvorlig hendelse. De 98 personene som befant seg på plattformen, ble sendt til livbåtene under lekkasjen.

Petroleumstilsynet påpeker at lekkasjen er blant de alvorligste gassutslippene på norsk sokkel på flere år og besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen.

På bakgrunn av funnene som ble gjort, pålegger tilsynet Statoil å finne ut hvorfor de forbedringstiltak som er iverksatt i Statoil ikke har fått nødvendig effekt på Heimdal. Videre må selskapet sikre at forbedringstiltakene får nødvendig effekt på feltet samt presentere en plan for dette arbeidet.

Lignende forhold?

Statoil må også bekrefte at det ikke er lignende forhold som kan tyde på manglende effekt av de samme tiltakene på andre av Statoils installasjoner i Nordsjøen.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren, opplyser Petroleumstilsynet.

Les også:

– Mulig lovbrudd i Aasta Hansteen-behandlingen

Nå starter Yme-oppvasken

Skarv-produksjon endelig i gang